990-5910F-032

เปลี่ยนหรือติดตั้งแบตเตอรี่ชนิดโมดูล

อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก
แบตเตอรี่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อไฟฟ้าช็อต และไฟฟ้าลัดวงจร ต้องเฝ้าสังเกตข้อควรระวังดังต่อไปนี้ เมื่อใช้งานแบตเตอรี่
 • การซ่อมบำรุงหรือควบคุมดูแลแบตเตอรี่ต้องดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึกอบรมเท่านั้น ซึ่งเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับแบตเตอรี่และข้อควรระวังตามที่กำหนดไว้ เจ้าหน้าที่ที่ไม่ผ่านการฝึกอบรมควรอยู่ห่างจากแบตเตอรี่
 • ห้ามทิ้งแบตเตอรี่เข้าในกองไฟเนื่องจากจะทำให้ระเบิดได้
 • ห้ามเปิด เปลี่ยน หรือแยกชิ้นส่วนแบตเตอรี่ อิเล็กโทรไลต์ที่ปล่อยออกมาเป็นอันตรายต่อผิวหนังและดวงตา อาจเป็นพิษต่อร่างกายได้
 • ถอดนาฬิกา แหวน หรือเครื่องประด้บใดๆ ที่มีส่วนผสมของโลหะออก
 • ใช้เครื่องมือที่มีฉนวนหุ้ม
 • สวมแว่นตา ถุงมือ และรองเท้าบูตนิรภัย
 • ห้ามวางเครื่องมือหรือชิ้นส่วนใดๆ ที่เป็นโลหะไว้ด้านบนของแบตเตอรี่
 • ตั้งค่าเบรกเกอร์แบตเตอรี่ BB ไปยังตำแหน่งเปิด (ปิด)
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
คำเตือน
ความเสี่ยงที่อาจเกิดอุปกรณ์ชำรุด
 • เมื่อเปลี่ยนหรือติดตั้งโมดูลแบตเตอรี่ ให้ใช้โมดูลแบตเตอรี่ประเภทเดียวกันเสมอ (มีข้อมูลอ้างอิงทางการค้าเหมือนกัน) ในระบบ UPS ทั้งหมด
 • เปลี่ยนหรือติดตั้งสตริงแบตเตอรี่ทั้งชุด (โมดูลแบตเตอรี่ 4 ชุด)
 • รอจนกระทั่งระบบพร้อมเปิดใช้งาน ก่อนที่จะติดตั้งโมดูลแบตเตอรี่ไว้ในระบบ ช่วงระยะเวลานับตั้งแต่การติดตั้งโมดูลแบตเตอรี่จนถึงการเปิดใช้ระบบ UPS ต้องไม่เกิน 72 ชั่วโมงหรือ 3 วัน
 • หากระบบ UPS มีการจ่ายไฟเป็นระยะเวลานาน เราขอแนะนำให้คุณชาร์จระบบ UPS เป็นเวลานาน 24 ชั่วโมง อย่างน้อยเดือนละครั้ง วิธีนี้จะชาร์จโมดูลแบตเตอรี่ที่ติดตั้ง ดังนั้นหลีกเลี่ยงความเสียหายที่แก้ไขไม่ได้จากการคายประจุสูง
 • จัดเก็บโมดูลแบตเตอรี่ไว้ที่ที่มีอุณหภูมิโดยรอบ -15 ถึง 40 °C (5 ถึง 104 °F)
 • จัดเก็บโมดูลแบตเตอรี่ไว้ในบรรจุภัณฑ์ป้องกันเดิม
 • โมดูลแบตเตอรี่ที่จัดเก็บไว้ที่อุณหภูมิ -15 ถึง 25 °C (5 ถึง 77 °F) ต้องมีการชาร์จทุกหกเดือน เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายจากการคายประจุสูง โมดูลแบตเตอรี่ที่จัดเก็บไว้ที่อุณหภูมิมากกว่า 25 °C (77 °F) ต้องชาร์จบ่อยกว่านั้น
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้เป็นอันตรายถึงชีวิต บาดเจ็บสาหัส หรืออุปกรณ์เสียหายได้
ประกาศ
มีความเสี่ยงต่อการลดระดับโหลดลง
ไม่สามารถใช้แบตเตอรี่สำรองจากตู้ได้ เมื่อเบรกเกอร์แบตเตอรี่ BB ในตู้อยู่ในตำแหน่งเปิด (ปิด)
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้อุปกรณ์เสียหายได้
 1. ตั้งค่าเบรกเกอร์แบตเตอรี่ BB ไปยังตำแหน่งเปิด (ปิด) บน UPS และ/หรือตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล ที่ต้องเปลี่ยนหรือติดตั้งโมดูลแบตเตอรี่
 2. ถอดฝาครอบแบตเตอรี่ออกจาก UPS และ/หรือตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล
 3. ถอดโมดูลแบตเตอรี่:
  1. ถอดเทอร์มินัลแบตเตอรี่ออกจากด้านหน้าของโมดูลแบตเตอรี่
  2. ถอดสกรูออกจากที่จับของโมดูลแบตเตอรี่และหมุนที่จับขึ้น
  3. ดึงโมดูลแบตเตอรี่ออกจากช่องอย่างระมัดระวัง ถอดสตริงแบตเตอรี่ออกทั้งหมดเสมอ (โมดูลแบตเตอรี่ 4 ชุด)
 4. ติดตั้งโมดูลแบตเตอรี่:
  1. ดันโมดูลแบตเตอรี่ลงในช่อง เติมชั้นวางจากด้านล่างและขึ้นด้านบน ติดตั้งสตริงแบตเตอรี่ทั้งหมดเสมอ (โมดูลแบตเตอรี่ 4 ชุด)
  2. หันมือจับโมดูลแบตเตอรี่ลง และขันมือจับเข้ากับชั้นวางด้วยสกรูที่ให้มา
  3. เชื่อมต่อเทอร์มินัลแบตเตอรี่เข้ากับด้านหน้าของโมดูลแบตเตอรี่
 5. ดู ดูสถานะแบตเตอรี่ชนิดโมดูล เพื่อตรวจสอบการติดตั้งโมดูลแบตเตอรี่ที่ถูกต้อง
 6. ติดตั้งฝาครอบแบตเตอรี่กลับเข้าที่บน UPS และ/หรือตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล
 7. ตั้งค่าเบรกเกอร์แบตเตอรี่ BB ไปยังตำแหน่งปิด (เปิด) บน UPS และ/หรือตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล
 8. เฉพาะสำหรับการเปลี่ยนโมดูลแบตเตอรี่ทั้งหมดในระบบ UPS: เลือก สถานะ > การเปลี่ยนแบตเตอรี่ เพื่อรีเซ็ตข้อมูลแบตเตอรี่ทั้งหทด (รวมถึงปัจจัยความเสื่อมสภาพของระยะเวลาใช้งานแบตเตอรี่ ตัวนับอายุการใช้งาน และสถิติแบตเตอรี่)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?