990-5910F-034

Sistem Durumu Bilgilerini Görüntüleme

 1. Durum'a dokunun.
  1. Durumu görmek için Giriş, Çıkış, Bypass, Akü, Sıcaklık veya Paralel öğelerine dokunun.

   Giriş

   Gerilim F-F (faz - faz arası) Mevcut fazdan faza giriş gerilimidir.
   Akım AC şebeke elektrik kaynağından her faz için amper (A) cinsinden mevcut giriş akımıdır.
   Frekans Hertz (Hz) cinsinden mevcut giriş frekansıdır.
   Gerilim F-N (faz - nötr arası)* Volt (V) cinsinden fazdan nötre mevcut giriş gerilimidir.
   Toplam güç kW cinsinden (üç fazın tamamı için) mevcut toplam aktif güç girişidir.
   Güç Her bir faz için kilovat (kW) cinsinden aktif güç (veya reel güç) girişidir. Aktif güç, AC dalga şeklinin tam çevrimi ortalamasında, tek yönde enerjinin net transferine neden olan güç akışı kısmıdır.
   Tepe akımı Amper cinsinden giriş tepe akımı (A).
   Güç faktörü Aktif gücün görünen güce oranıdır.
   Maks. RMS akımı Mevcut maksimum RMS akımı.
   Enerji Kurulum zamanından bu yana toplam enerji tüketimidir.

   Çıkış

   Gerilim F-F (faz - faz arası) İnvertörde volt (V) cinsinden fazdan faza çıkış gerilimidir.
   Akım Her bir faz için amper (A) cinsinden mevcut çıkış akımıdır.
   Frekans Hertz (Hz) cinsinden mevcut çıkış frekansıdır.
   Gerilim F-N (faz - nötr arası)* İnvertörde volt (V) cinsinden fazdan nötre çıkış gerilimidir.
   Yük Tüm fazlarda kullanılmakta olan UPS kapasitesi yüzdesidir. En yüksek faz yükü için yük yüzdesi görüntülenir.
   Nötr Akım * Amper (A) cinsinden mevcut çıkış nötr akımıdır.
   Toplam güç Kilovat (kW) cinsinden (üç fazın tamamı için) mevcut aktif toplam güç çıkışıdır.
   Güç Her bir faz için kilovat (kW) cinsinden mevcut aktif güç (veya reel güç) çıkışıdır. Aktif güç, AC dalga şeklinin tam çevrimi ortalamasında, tek yönde enerjinin net transferine neden olan güç akışı kısmıdır.
   Tepe akımı Amper cinsinden çıkış tepe akımı (A).
   Güç faktörü Her bir faz için mevcut çıkış gücü faktörüdür. Güç faktörü, aktif gücün görünen güce oranıdır.
   Maks. RMS akımı Mevcut maksimum RMS akımı.
   Enerji Kurulum zamanından bu yana toplam sağlanan enerjidir.
   Tepe faktörü Her bir faz için mevcut çıkış tepe faktörüdür. Çıkış tepe faktörü, çıkış akımı pik değerinin RMS (ortalama karekök) değerine oranıdır.

   Bypass

   Gerilim F-F (faz-faz arası)* Mevcut faz - faz arası bypass gerilimidir (V).
   Akım Her bir faz için amper (A) cinsinden mevcut bypass akımıdır.
   Frekans Hertz (Hz) cinsinden mevcut bypass frekansıdır.
   Gerilim F-N (faz - nötr arası) Mevcut faz - nötr arası bypass gerilimidir (V).
   Toplam güç Kilovat (kW) cinsinden (üç fazın tamamı için) mevcut toplam aktif bypass gücüdür.
   Güç Kilovat (kW) cinsinden her bir faz için mevcut aktif bypass gücüdür. Aktif güç, gerilim ve akımın anlık toplamının zaman ortalamasıdır.
   Tepe akımı Amperlerde bypass tepe akımı (A).
   Güç faktörü Her bir faz için mevcut bypass gücü faktörüdür. Güç faktörü, aktif gücün görünen güce oranıdır.
   Maks. RMS akımı Mevcut maksimum RMS akımı.

   Akü

   Ölçüler Aküden çekilen, kilovat (kW) cinsinden mevcut DC gücüdür.
   Mevcut akü gerilimidir (VDC).
   Amper (A) cinsinden mevcut akü akımıdır. Pozitif akım akülerin şarj olduğunu; negatif akım, akülerin deşarj olduğunu belirtir.
   Bağlı sıcaklık sensörlerinden Santigrat veya Fahrenhayt cinsinden akü sıcaklığıdır.
   Akü Akülerin, düşük gerilim kapatma seviyesine ulaşmasından önce kalan saat ve dakika olarak süredir. Ayrıca tam şarj kapasite oranı olarak akünün şarj seviyesini gösterir.
   Mevcut akü şarj seviyesidir (Ah).
   Konfigürasyon Akü türünü gösterir. Modüler bir akü için, modüler akü ayrıntılarını görmek için bu alandaki Ayrıntılar düğmesine dokunun. Bkz. Modüler Akü Durumunu Görüntüleyin.
   Durum Şarjörün genel durumudur.
   Mod Şarjörün çalışma modudur (Kapalı, Float, Boost, Equalization, Cyclic, Test).
   Şarj kapasitesi UPS nominal güç değerinin yüzdesi olarak maksimum şarj kapasitesi.

   Sıcaklık

   Ortam sıcaklığı Santigrat veya Fahrenhayt cinsinden ortam sıcaklığı.
   Akü sıcaklığı Bağlı akü sıcaklık sensörlerinden Santigrat veya Fahrenhayt cinsinden akü sıcaklığı.
   Sıcaklık Opsiyonel bağlı sıcaklık sensörlerinden (AP9335T ve AP9335TH) Santigrat veya Fahrenhayt cinsinden ortam sıcaklığı. Ağ yönetimi arabirimi üzerinden ayarlanacak adlandırma.
   Nem Opsiyonel olarak bağlı nem sensörlerinden (AP9335TH) yüzde cinsinden nem. Ağ yönetimi arabirimi üzerinden ayarlanacak adlandırma.

   Paralel

   Giriş akımı AC şebeke elektrik kaynağından her faz için amper (A) cinsinden mevcut giriş akımıdır.
   Bypass akımı AC bypass kaynağından her faz için amper (A) cinsinden mevcut bypass akımıdır.
   Toplam çıkış gücü Paralel sistem için toplam yük yüzdesini ve kW ve kVA cinsinden toplam çıkış gücünü gösteren paralel UPS sisteminin toplam çıkış gücü.
   Çıkış akımı Her bir faz için amper (A) cinsinden mevcut çıkış akımıdır.
   Yedek UPS'lerin Sayısı Mevcut Yedek UPS'lerin Sayısı
   Yedekleme Ayarları Yapılandırılmış yedeklilik ayarı.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?