990-91111G-022

Installatie voorbereiden

GEVAAR
Gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Boor of stans geen gaten uit voor kabels of kabelgeleidingen terwijl de wartelplaat is geïnstalleerd, en boor of stans niet dicht bij de UPS.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel.
OPMERKING: Leg de signaalkabels afzonderlijk van de stroomkabels en leg de Class 2/SELV-kabels afzonderlijk van de non-Class 2/non-SELV-kabels.
 1. Verwijder het voorpaneel.
 2. Verwijder de voorplaat onderaan.
 3. Verwijder de transparante dekplaat.
 4. Verwijder de dekplaat van de bovenkant:
  1. Verwijder de schroeven en kantel de voorkant van de bovenplaat naar boven.
  2. Schuif de bovenplaat naar achteren om deze te verwijderen. De uitsteeksels aan de achterkant van de bovenplaat moeten uit de sleuven aan de achterkant van de UPS worden gehaald.
 5. Voor installatie met de aangrenzende hulpbehuizing aan de linkerkant van de UPS: Verwijder het linkerzijpaneel. Het zijpaneel wordt opnieuw geïnstalleerd op enkele aangrenzende hulpbehuizingen. Raadpleeg de bij het aangrenzende hulpproduct meegeleverde handleiding.
 6. Voor installatie met de aangrenzende hulpbehuizing aan de linkerkant van de UPS: Verwijder de linkerzijplaat onderaan voor interne stroombekabeling tussen de UPS en de aangrenzende hulpbehuizing.

  Vooraanzicht van de UPS

 7. Voor installatie met de aangrenzende hulpbehuizing aan de rechterkant van de UPS: Verwijder het rechterzijpaneel. Het zijpaneel wordt opnieuw geïnstalleerd op enkele aangrenzende hulpbehuizingen. Raadpleeg de bij het aangrenzende hulpproduct meegeleverde handleiding.
 8. Voor installatie met de aangrenzende hulpbehuizing aan de rechterkant van de UPS: Verwijder de rechterzijplaat onderaan voor interne stroombekabeling tussen de UPS en de aangrenzende hulpbehuizing.

  Vooraanzicht van de UPS

 9. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Voor kabelinvoer aan de onderkant: Verwijder de wartelplaat uit de bodem van de UPS.

   Vooraanzicht van de UPS

  • Voor kabelinvoer aan de achterkant: Verwijder de wartelplaat aan de achterkant van de UPS.

   Vooraanzicht van de UPS

 10. Boor/stans gaten voor stroomkabels/kabelgeleidingen uit in de wartelplaat. Installeer kabelgeleidingen (niet meegeleverd), indien van toepassing.
 11. Bevestig de wartelplaat onder in of aan de achterkant van de UPS.
 12. Verwijder de achterste wartelplaten en de achterste borstelplaten van de UPS.

  Achteraanzicht van de UPS

 13. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Voor installatie zonder kabelgeleiding: Plaats de borstelplaten terug.
  • Voor installatie met kabelgeleiding: Boor een gat in de wartelplaten voor kabelgeleiding, installeer de kabelgeleiding en plaats de wartelplaten terug.

  Achteraanzicht van de UPS zonder kabelgeleiding

  Achteraanzicht van de UPS met kabelgeleiding

 14. Leg de non-Class 2/non-SELV signaaldraden door de borstel-/wartelplaat linksachter de linkerzijde van de UPS in.
 15. Leg de externe kabels die op de controllerbox worden aangesloten door de borstel-/wartelplaat rechtsachter en door de kabelgoot naar de voorkant van de UPS.
 16. Leg de Class 2/SELV signaaldraden door de borstel-/wartelplaat rechtsachter de rechterzijde van de UPS in.
QR code for this page

Was dit nuttig?