990-91111D-011

Sähköturvallisuus

VAARA
sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren vaara
  • Vain pätevät henkilöt saavat asentaa, käyttää, huoltaa ja ylläpitää sähkölaitteita.
  • Käytä asianmukaisia suojavarusteita ja noudata sähkölaitteiden turvallisen käsittelyn periaatteita.
  • Sammuta kaikki UPS-järjestelmään tuleva virta ennen laitteen käsittelemistä.
  • Ennen kuin aloitat UPS-järjestelmän kanssa työskentelyn, tarkista vaarallisen jännitteen mahdollisuus kaikkien liittimien väliltä suojamaadoitus mukaan lukien.
  • UPS-järjestelmässä on sisäinen virtalähde. Laitteessa voi olla vaarallista jännitettä, vaikka sitä ei olisi kytketty yleiseen syöttävään verkkoon. Varmista ennen UPS-järjestelmän asentamista ja huoltoa, että yksiköt on sammutettu ja että yhteys syöttävään verkkoon ja akkuihin on katkaistu. Odota viisi minuuttia, ennen kuin avaat UPS-järjestelmän, jotta kondensaattorien varaus ehtii purkautua.
  • Laitteeseen on asennettava irtikytkentälaite (esimerkiksi virrankatkaisija tai virtakytkin), jotta järjestelmä on mahdollista eristää kaukovirtalähteistä paikallisten säännösten mukaisesti. Irtikytkentälaitteen tulee olla näkyvillä ja helposti käytettävissä.
  • UPS-järjestelmän tulee olla asianmukaisesti maadoitettu. Suuren vuotovirran vuoksi maadoitusjohdin pitää kytkeä ensimmäisenä.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.
QR code for this page

Auttoiko tämä?