990-91111D-011

Turvallisuuteen liittyvät varotoimenpiteet

VAARA
SÄHKÖISKUN, RÄJÄHDYKSEN TAI VALOKAAREN VAARA
Kaikki tämän asiakirjan turvaohjeet on luettava ja ymmärrettävä, ja niitä on noudatettava.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.
VAARA
SÄHKÖISKUN, RÄJÄHDYKSEN TAI VALOKAAREN VAARA
Lue kaikki asennusoppaan ohjeet ennen tämän UPS-järjestelmän asentamista tai sen käyttämistä.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.
VAARA
sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren vaara
Älä asenna UPS-järjestelmää, ennen kuin kaikki rakennustyöt on saatu valmiiksi ja asennusympäristö on siivottu. Jos asennushuoneessa tarvitaan lisärakennustöitä sen jälkeen, kun UPS on asennettu, sammuta UPS ja peitä UPS suojapussilla, jossa se toimitettiin.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.
VAARA
SÄHKÖISKUN, RÄJÄHDYKSEN TAI VALOKAAREN VAARA
 • Tuote on asennettava Schneider Electricin määrittämien ohjeiden ja vaatimusten mukaan. Tämä koskee erityisesti ulkoisia ja sisäisiä suojauksia (paluusuunnan katkaisimet, akkukatkaisijat, johdot jne.) sekä käyttöympäristövaatimuksia. Schneider Electric ei ole vastuussa, jos näitä vaatimuksia ei noudateta.
 • Älä käynnistä UPS-järjestelmää, kun sen sähköjohdot on kytketty. Käynnistyksen saa suorittaa vain Schneider Electric.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.
VAARA
SÄHKÖISKUN, RÄJÄHDYKSEN TAI VALOKAAREN VAARA
UPS-järjestelmä on asennettava kansallisten ja paikallisten säädösten mukaisesti. Asenna UPS seuraavien ohjeistusten mukaisesti:
 • IEC 60364 (mukaan lukien 60364-4-41 – suojaus sähköiskua vastaan, 60364-4-42 – suojaus lämpövaikutusta vastaan ja 60364-4-43 – suojaus ylivirtaa vastaan)
 • NEC NFPA 70
 • Canadian Electrical Code (C22.1, Part 1).
Valitse se ohjeistus, joka koskee omaa aluettasi.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.
VAARA
sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren vaara
 • Asenna UPS-järjestelmä lämpötilaltaan säädeltyyn sisätilaan, jossa ei ole sähköä johtavia aineita tai kosteutta.
 • Asenna UPS-järjestelmä syttymättömälle, tasaiselle ja tukevalle alustalle (esimerkiksi betonin päälle), joka kestää järjestelmän painon.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.
VAARA
sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren vaara
UPS-järjestelmää ei ole tarkoitettu käyttöolosuhteisiin, joissa laite on alttiina seuraaville tekijöille, ja sen vuoksi sitä ei saa asentaa tällaiseen käyttöympäristöön:
 • vahingolliset höyryt
 • pölyn ja kaasujen räjähtävät yhdistelmät, syövyttävät kaasut tai johtava tai muista lähteistä säteilevä lämpö
 • kosteus, kuluttava pöly, höyry tai erittäin kostea ympäristö
 • sienet, hyönteiset, tuholaiset
 • suolapitoinen ilma tai käyttökelvoton jäähdytysaine
 • standardin IEC 60664-1 mukainen likaantuneisuusaste yli 2
 • altistuminen epätavallisille tärinälle, iskuille ja kallistumisille
 • altistuminen suoralle auringonvalolle, kuumuudelle tai voimakkaille sähkömagneettisille kentille
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.
VAARA
Sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren vaara
Älä poraa tai leikkaa kaapeleille tai läpivienneille reikiä, kun läpivientilevyt on asennettu. Älä myöskään käytä poraa tai leikkaa reikiä UPS-järjestelmän läheisyydessä.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.
VAROITUS
VALOKAAREN VAARA
Älä tee tuotteeseen mekaanisia muutoksia (mukaan lukien yksikön osien poistot tai reikien poraukset tai leikkaukset), joita ei ole mainittu tässä asennusoppaassa.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa laitevaurion, vakavan vamman tai hengenvaaran.
HUOMAUTUS
ylikuumentumisen vaara
Noudata UPS-järjestelmää ympäröivälle tilalle asetettuja vaatimuksia. Älä peitä UPSin tuuletusaukkoja, kun UPS-järjestelmä on käynnissä.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa laitevaurion.
HUOMAUTUS
laitevaurion vaara
Älä yhdistä UPS-lähtöä regeneratiivisiin kuormitusjärjestelmiin, mukaan lukien fotosähköiset järjestelmät ja nopeussäätimet.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa laitevaurion.
QR code for this page

Auttoiko tämä?