990-91111D-011

208 V:n järjestelmien tekniset tiedot

Syötön tekniset tiedot 208 V

  10 kW 15 kW 20 kW 25 kW 30 kW 40 kW 50 kW
Jännite (V) 200/208/220 200/208/220 200/208/220 200/208/220 200/208/220 200/208/220 200/208/220
Kytkennät Nelijohtiminen (L1, L2, L3, N, PE) tähti (yksittäinen syöttö)
Kolmijohtiminen (L1, L2, L3, PE) tähti (kahdennettu syöttö)
Syöttöjännitteen vaihtelualue (V) 200 V: 170–230
208 V: 177–239
220 V: 187–253
Taajuuden vaihtelualue (Hz) 40-70
Nimellissyöttövirta (A) 31/30/28 47/45/42 62/60/56 78/75/71 93/90/85 124/119/113 155/149/141
Enimmäissyöttövirta (A) 37/36/34 56/54/51 74/72/68 91/90/85 112/107/102 149/143/135 182/179/169
Syöttövirran rajoitus (A) 39/37/35 58/55/52 77/74/70 91/91/87 115/110/104 153/147/139 182/182/174
Syötön tehokerroin 0,99, kun kuormitus > 25 %, 0,95, kun kuormitus > 15 %
Harmoninen kokonaissärö (THDI) < 5 % 100 %:n kuormituksella < 3 % 100 %:n kuormituksella
Suurin oikosulkuluokitus 65 kA RMS
Suojaus

Sisäänrakennettu takaisinsyötön esto ja sulakkeet

Siirtymä

Ohjelmoitava ja mukautuva 1–40 sekuntia

Ohituksen tekniset tiedot 208 V

  10 kW 15 kW 20 kW 25 kW 30 kW 40 kW 50 kW
Jännite (V) 200/208/220 200/208/220 200/208/220 200/208/220 200/208/220 200/208/220 200/208/220
Kytkennät Nelijohtiminen (L1, L2, L3, N, PE) tähti
Ohitusjännitteen vaihtelualue (V) 200 V: 180–220
208 V: 187–229
220 V: 198–242
Taajuuden vaihtelualue (Hz) 50/60 ±1, 50/60 ±3, 50/60 ±10 (käyttäjän valittavissa)
Nimellinen ohitusvirta (A) 29/28/27 44/42/40 58/56/53 73/70/66 87/84/80 117/112/106 146/140/133
Nimellinen nollavirta (A) 50/48/45 75/72/68 100/96/91 125/120/114 150/144/136 200/192/182 250/240/227
Suurin oikosulkuluokitus* 65 kA RMS
Suojaus

Sisäänrakennettu takaisinsyötön esto ja sulakkeet
Sisäisen sulakkeen tiedot: Luokitus 400 A, sulamisenergia 33 kA2s

Lähdön tekniset tiedot 208 V

  10 kW 15 kW 20 kW 25 kW 30 kW 40 kW 50 kW
Jännite (V) 200/208/220 200/208/220 200/208/220 200/208/220 200/208/220 200/208/220 200/208/220
Kytkennät Nelijohtiminen (L1, L2, L3, N, PE)
Jännitteen säätö Symmetrinen kuormitus ±1 %
Epäsymmetrinen kuormitus ±3 %
Ylikuormituskapasiteetti 150 % 1 minuutin ajan (normaalikäytössä)
125 % 10 minuutin ajan (normaalikäytössä)
125 % 1 minuutin ajan (akkukäytössä)
125 % jatkuva (ohituskäyttö)
1000 % 100 millisekunnin ajan (ohituskäyttö)
Dynaaminen kuormitusvaste ±5 % 2 millisekunnin jälkeen
±1 % 50 millisekunnin jälkeen
Lähtötehokerroin 1
Nimellislähtövirta (A) 29/28/26 43/42/39 58/56/52 73/70/66 87/83/79 115/111/105 144/139/131
Taajuuden säätö (Hz) 50/60 Hz ohitus synkronoituna – 50/60 Hz ±0,1 % vapaakäynnillä
Synkronoitu seurantanopeus (Hz/s) Ohjelmoitavissa arvoihin 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6
Harmoninen kokonaissärö (THDU) < 2 %
Kuormituksen huippukerroin 2,5
Kuormituksen tehokerroin 0,7:stä 0,7:ään viiveellä laitteen käyttötason alentumatta

Akuston tekniset tiedot 208 V

VAARA
Sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren vaara
Energian varastointilaitteen suoja: Ylivirtasuoja on sijoitettava lähelle energian varastointilaitetta.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.
  10 kW 15 kW 20 kW 25 kW 30 kW 40 kW 50 kW
Latausteho lähtötehon prosentteina ilmaistuna 0–40 %:n kuormituksella* 80 %
Latausteho lähtötehon prosentteina ilmaistuna 100 %:n kuormituksella 20 %
Maksimilatausteho (0–40 %:n kuormituksella) (kW)* 8 12 16 20 24 32 40
Maksimilatausteho (100 %:n kuormituksella) (kW) 2 3 4 5 6 8 10
Nimellinen akkujännite (VDC) 32–40 lohkoa: 384–480
Nimellinen ylläpitojännite (VDC) 32–40 lohkoa: 436–545
Maksimitehostusjännite (VDC) 600 40 lohkolle
Lämpötilan tasaus –3,3 mV/°C/kenno, kun T ≥ 25 °C – 0 mV/°C/kenno, kun T < 25 °C
Varauksen loppujännite (VDC) 32 lohkoa: 307
Akkuvirta täydellä kuormituksella ja nimellisellä Vbatilla.* (V) 27 41 55 68 82 109 136
Akkuvirta täydellä kuormituksella ja minimi-Vbatilla.* (V) 34 51 68 85 102 136 170
Sykkivä virta < 5 % C20 (5 minuutin käyttöaika)
Akkutesti Manuaalinen/automaattinen (valittavissa)
Suurin oikosulkuluokitus 10 kA

Suositellut kaapelikoot 208 V

VAARA
sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren vaara
Kaikkien kytkentöjen ja kaapeleiden on oltava kansallisten ja/tai sähkölaitteita koskevien säädösten mukaisia. Suurin sallittu kaapelikoko on 300 kcmil.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.

Kaapeliliitäntöjen enimmäismäärä virtakiskoa kohden: 2 tulo-/lähtö-/ohituskiskoissa, 4 DC+/DC–-kiskoissa, 6 N/PE-kiskoissa.

HUOMAUTUS: Asennuskohteen omistajan tulee toimittaa ylivirtasuojat.

Tässä oppaassa mainitut kaapelikoot perustuvat standardin National Electrical Code (NEC) taulukkoon 310.15 (B)(16) seuraavin ehdoin:

  • 90 °C:n (194 °F) johtimet (75 °C (167 °F) pääte)

  • ympäristön lämpötila 30 °C (86 °F)

  • kupari- tai alumiinijohtimien käyttö

  • asennustapa C.

Jos ympäristön lämpötila on yli 30 °C (86 °F), on valittava suuremmat johtimet NEC:n korjauskerrointen mukaisesti.

Laitteiden maadoitusjohtimien (tässä oppaassa PE) kokojen on oltava NEC:n artiklan 250.122 ja taulukon 250.122 mukaiset.

HUOMAUTUS: Tässä esitetyt tasavirtakaapelien koot ovat suosituksia – noudata aina akkujärjestelmän dokumentaation mukaisia DC+/DC–- ja DC PE -kaapelien kokoja ja tarkista, että DC-kaapelien koot vastaavat akkukatkaisijan nimellistehoa.
Kupari 10 kW 15 kW 20 kW 25 kW 30 kW 40 kW 50 kW
Syöttövaiheet (AWG/kcmil) 8 4 3 2 1/0 3/0 4/0
Syöttö-PE (AWG/kcmil) 10 8 8 6 6 6 4
Ohitus-/lähtövaiheet (AWG/kcmil) 8 6 4 3 2 1/0 3/0
Ohitus-PE/lähtö-PE (AWG/kcmil) 10 10 8 8 6 6 6
Nolla* (AWG/kcmil) 6 3 1 2/0 3/0 2 × 1/0 2 × 2/0
DC+/DC– (AWG/kcmil) 10 6 4 4 2 1/0 2/0
DC PE (AWG/kcmil) 10 10 8 8 6 6 6
Alumiini 10 kW 15 kW 20 kW 25 kW 30 kW 40 kW 50 kW
Syöttövaiheet (AWG/kcmil) 6 3 1 1/0 3/0 250 300
Syöttö-PE (AWG/kcmil) 6 6 6 4 4 4 2
Ohitus-/lähtövaiheet (AWG/kcmil) 6 4 3 1 1/0 3/0 250
Ohitus-PE/lähtö-PE (AWG/kcmil) 6 6 6 6 4 4 4
Nolla* (AWG/kcmil) 4 1 2/0 4/0 2 × 1/0 2 × 2/0 2 × 4/0
DC+/DC– (AWG/kcmil) 8 4 3 2 1/0 3/0 4/0
DC PE (AWG/kcmil)* 6 6 6 6 4 4 4
HUOMAUTUS: 80 %:iin luokitellut virrankatkaisijat UIB:lle, UOB:lle, MBB:lle ja SSIB:lle.

Suositeltu vastasuunnan suoja 208 V

HUOMIO
tulipalovaara
  • Kytke vain alla kuvaillun mukaiseen piiriin.
  • Kytke piiriin, joka on varustettu enintään 250 A:n haaroituspiirin ylivirtasuojan National Electrical Coden, ANSI/NFPA70:n ja Canadian Electrical Coden osan I, C22.1 mukaisesti.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa laitevaurion tai vamman.
HUOMAUTUS: Muiden on tarjottava ylivirtasuoja ja sen tehtävä on merkittävä näkyviin.
Luokitus 10 kW 15 kW 20 kW 25 kW
  Syöttö Ohitus Syöttö Ohitus Syöttö Ohitus Syöttö Ohitus
Katkaisija HJF36100U31X HJF36150U31X HJF36100U31X
Ir-asetus 50 40 80 60 100 80 125 100
tr Ir-asetuksella 6 0,5
li (x In) -asetus 1,5
Luokitus 30 kW 40 kW 50 kW
  Syöttö Ohitus Syöttö Ohitus Syöttö Ohitus
Katkaisija HJF36150U31X JJF36250U31X HJF36150U31X JJF36250U31X
Ir-asetus 150 110 200 150 250 200
tr Ir-asetuksella 6 0,5
li (x In) -asetus 1,5
QR code for this page

Auttoiko tämä?