990-91111D-011

480 V:n järjestelmien tekniset tiedot

Syötä yksittäisen syötön verkkovirtajärjestelmissä UPSiin virtaa maadoitetusta nelijohtimisesta tähtikytkennästä.

Schneider Electric tukee myös kolmijohtimisia yksittäisen syötön verkkovirtajärjestelmiä, jos verkkovirtamuuntaja on maadoitettu tähtimuuntaja, joka sijaitsee samassa rakennuksessa. Tässä asennuksessa UPS-järjestelmä on asennettava erotetuksi johtojärjestelmäksi. Vuotovirtaa ilmenee yhdyskaapelissa ja teknisessä maadoituksessa / käyttömaadoituksessa.

Kaksoisverkkovirtajärjestelmässä tulee käyttää nelijohtimista lähdettä ohitukseen ja kolmijohtimista lähdettä tuloon. Molempien tulee olla tähtilähteitä. Kolmiotulolähde ei ole sallittu tulossa tai ohituksessa.

Syötön tekniset tiedot 480 V

  20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW
Kytkennät Nelijohtiminen (L1, L2, L3, N, PE) tähti (yksittäinen syöttö)
Kolmijohtiminen (L1, L2, L3, PE) tähti (yksittäinen tai kahdennettu syöttö)*
Syöttöjännitteen vaihtelualue (V) 408–552
Taajuuden vaihtelualue (Hz) 40-70
Nimellissyöttövirta (A) 25 37 50 62 74 99 124
Enimmäissyöttövirta (A) 30 45 60 74 89 119 149
Syöttövirran rajoitus (A) 31 47 62 77 93 124 154
Syötön tehokerroin 0,99, kun kuormitus > 25 %, 0,95, kun kuormitus > 15 %
Harmoninen kokonaissärö (THDI) < 5 % 100 %:n kuormituksella < 3 % 100 %:n kuormituksella < 5 % 100 %:n kuormituksella < 3 % 100 %:n kuormituksella
Suurin oikosulkuluokitus 65 kA RMS
Suojaus

Sisäänrakennettu takaisinsyötön esto ja sulakkeet

Siirtymä

Ohjelmoitava ja mukautuva 1–40 sekuntia

Ohituksen tekniset tiedot 480 V

  20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW
Kytkennät Nelijohtiminen (L1, L2, L3, N, PE) tähti
Kolmijohtiminen (L1, L2, L3, PE) tähti*
Ohitusjännitteen vaihtelualue (V) 432–528
Taajuuden vaihtelualue (Hz) 50/60 ±1, 50/60 ±3, 50/60 ±10 (käyttäjän valittavissa)
Nimellinen ohitusvirta (A) 24 36 49 61 73 97 121
Nimellinen nollavirta (A) 42 62 83 104 125 166 208
Suurin oikosulkuluokitus* 65 kA RMS
Suojaus

Sisäänrakennettu takaisinsyötön esto ja sulakkeet
Sisäisen sulakkeen tiedot: Luokitus 400 A, sulamisenergia 33 kA2s

Lähdön tekniset tiedot 480 V

  20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW
Liitännät* Nelijohtiminen (L1, L2, L3, N, PE)
Kolmijohtiminen (L1, L2, L3, PE)
Jännitteen säätö Symmetrinen kuormitus ±1 %
Epäsymmetrinen kuormitus ±3 %
Ylikuormituskapasiteetti 150 % 1 minuutin ajan (normaalikäytössä)
125 % 10 minuutin ajan (normaalikäytössä)
125 % 1 minuutin ajan (akkukäytössä)
125 % jatkuva (ohituskäyttö)
1000 % 100 millisekunnin ajan (ohituskäyttö)
Dynaaminen kuormitusvaste ±5 % 2 millisekunnin jälkeen
±1 % 50 millisekunnin jälkeen
Lähtötehokerroin 1
Nimellislähtövirta (A) 24 36 48 60 72 96 120
Taajuuden säätö (Hz) 50/60 Hz ohitus synkronoituna – 50/60 Hz ±0,1 % vapaakäynnillä
Synkronoitu seurantanopeus (Hz/s) Ohjelmoitavissa arvoihin 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6
Harmoninen kokonaissärö (THDU) < 1 % lineaarisella kuormalla
< 5 % ei-lineaarisella kuormalla
Kuormituksen huippukerroin 2,5
Kuormituksen tehokerroin 0,7:stä 0,7:ään viiveellä laitteen käyttötason alentumatta

Akuston tekniset tiedot 480 V

VAARA
Sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren vaara
Energian varastointilaitteen suoja: Ylivirtasuoja on sijoitettava lähelle energian varastointilaitetta.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.
  20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW
Latausteho lähtötehon prosentteina ilmaistuna 0–40 %:n kuormituksella* 80 %
Latausteho lähtötehon prosentteina ilmaistuna 100 %:n kuormituksella 20 %
Maksimilatausteho (0–40 %:n kuormituksella) (kW)* 16 24 32 40 48 64 80
Maksimilatausteho (100 %:n kuormituksella) (kW) 4 6 8 10 12 16 20
Nimellisen akkujännitteen vaihtelualue (VDC) 32–48 lohkoa: 384–576 40–48 lohkoa: 480–576 36–48 lohkoa: 432–576 32–48 lohkoa: 384–576 40–48 lohkoa: 480–576
Nimellinen ylläpitojännite (VDC) 32–48 lohkoa: 436–654 40–48 lohkoa: 545–654 36–48 lohkoa: 490–654 32–48 lohkoa: 436–654 40–48 lohkoa: 545–654
Maksimitehostusjännite (VDC) 720 48 lohkolle
Lämpötilan tasaus –3,3 mV/°C/kenno, kun T ≥ 25 °C – 0 mV/°C/kenno, kun T < 25 °C
Varauksen loppujännite (täysi kuormitus) (VDC) 32 lohkoa: 307 40 lohkoa: 384 36 lohkoa: 346 32 lohkoa: 307 40 lohkoa: 384
Akkuvirta täydellä kuormituksella ja nimellisellä akkujännitteellä.* (A) 54 81 108 108 130 173 216
Akkuvirta täydellä kuormituksella ja akun minimijännitteellä.* (A) 68 101 135 135 162 216 270
Sykkivä virta < 5 % C20 (5 minuutin käyttöaika)
Akkutesti Manuaalinen/automaattinen (valittavissa)
Suurin oikosulkuluokitus 10 kA

Suositellut kaapelikoot 480 V

VAARA
sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren vaara
Kaikkien kytkentöjen ja kaapeleiden on oltava kansallisten ja/tai sähkölaitteita koskevien säädösten mukaisia. Suurin sallittu kaapelikoko on 300 kcmil.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.

Kaapeliliitäntöjen enimmäismäärä virtakiskoa kohden: 2 tulo-/lähtö-/ohituskiskoissa, 4 DC+/DC–-kiskoissa, 6 N/PE-kiskoissa.

HUOMAUTUS: Asennuskohteen omistajan tulee toimittaa ylivirtasuojat.

Tässä oppaassa mainitut kaapelikoot perustuvat standardin National Electrical Code (NEC) taulukkoon 310.15 (B)(16) seuraavin ehdoin:

  • 90 °C:n (194 °F) johtimet (75 °C (167 °F) pääte)

  • ympäristön lämpötila 30 °C (86 °F)

  • kupari- tai alumiinijohtimien käyttö

  • asennustapa C.

Jos ympäristön lämpötila on yli 30 °C (86 °F), on valittava suuremmat johtimet NEC:n korjauskerrointen mukaisesti.

Laitteiden maadoitusjohtimien (tässä oppaassa PE) kokojen on oltava NEC:n artiklan 250.122 ja taulukon 250.122 mukaiset.

HUOMAUTUS: Tässä esitetyt tasavirtakaapelien koot ovat suosituksia – noudata aina akkujärjestelmän dokumentaation mukaisia DC+/DC–- ja DC PE -kaapelien kokoja ja tarkista, että DC-kaapelien koot vastaavat akkukatkaisijan nimellistehoa.
Kupari 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW
Syöttövaiheet (AWG/kcmil) 8 6 4 3 1 2/0 3/0
Syöttö-PE (AWG/kcmil) 10 8 8 6 6 6 4
Ohitus-/lähtövaiheet (AWG/kcmil) 10 8 6 4 3 1 2/0
Ohitus-PE/lähtö-PE (AWG/kcmil) 10 10 8 8 8 6 6
Nolla* (AWG/kcmil) 6 4 2 1/0 2/0 4/0 2 × 1/0
DC+/DC– (AWG/kcmil) 4* 2* 1/0* 1/0* 2/0* 4/0* 2 × 1/0*
DC PE (AWG/kcmil) 8 6 6 6 6 4 4
Alumiini 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW
Syöttövaiheet (AWG/kcmil) 6 4 2 1 1/0 3/0 250
Syöttö-PE (AWG/kcmil) 6 6 6 4 4 4 2
Ohitus-/lähtövaiheet (AWG/kcmil) 6 6 4 2 1 2/0 3/0
Ohitus-PE/lähtö-PE (AWG/kcmil) 6 6 6 6 6 4 4
Nolla* (AWG/kcmil) 4 2 1/0 2/0 4/0 2 × 1/0 2 × 2/0
DC+/DC– (AWG/kcmil) 3* 1/0* 2/0* 2/0* 4/0* 2 × 1/0* 2 × 3/0*
DC PE (AWG/kcmil)* 6 4 4 4 4 2 2
HUOMAUTUS: 80 %:iin luokitellut virrankatkaisijat UIB:lle, UOB:lle, MBB:lle ja SSIB:lle.

Suositeltu vastasuunnan suoja 480 V

HUOMIO
tulipalovaara
  • Kytke vain alla kuvaillun mukaiseen piiriin.
  • Kytke piiriin, joka on varustettu enintään 250 A:n haaroituspiirin ylivirtasuojan National Electrical Coden, ANSI/NFPA70:n ja Canadian Electrical Coden osan I, C22.1 mukaisesti.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa laitevaurion tai vamman.
HUOMAUTUS: Muiden on tarjottava ylivirtasuoja ja sen tehtävä on merkittävä näkyviin.
  20 kW 30 kW 40 kW 50 kW
  Syöttö Ohitus Syöttö Ohitus Syöttö Ohitus Syöttö Ohitus
Katkaisija HJF36100U31X
Ir-asetus 40 35 60 50 80 70 100 80
Tr Ir-asetuksella 6 0,5
li (x In) -asetus 1,5
  60 kW 80 kW 100 kW
  Syöttö Ohitus Syöttö Ohitus Syöttö Ohitus
Katkaisija HJF36150U31X HJF36100U31X JJF36250U31X HJF36150U31X JJF36250U31X
Ir-asetus 125 100 175 125 200 175
Tr Ir-asetuksella 6 0,5
li (x In) -asetus 1,5
QR code for this page

Auttoiko tämä?