990-91111D-011

Kolmannen osapuolen akkukatkaisijan vaatimukset

VAARA
Sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren vaara
Kaikissa valituissa akkukatkaisijoissa on oltava pikalaukaisutoiminto, jossa on alijännitteen vapautuskäämi tai rinnakkaiskytkennän vapautuskäämi.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.
HUOMAUTUS: Akkukatkaisijaa valittaessa on pidettävä mielessä muitakin seikkoja kuin alla mainitut vaatimukset. Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä Schneider Electriciin.

Akkukatkaisijan suunnitteluvaatimukset

Akkukatkaisijan määritetty DC-jännite > Normaali akun jännite Akkukokoonpanon normaaliksi jännitteeksi määritellään korkein nimellinen ilmenevä akkujännite. Tämä voi olla sama kuin kelluntajännite, joka voidaan määritellä yhtälöllä akkujen määrä × kennojen määrä × kennon kelluntajännite. Esim: 32 akkua × 6 kennoa × 2,27 = 435 VDC.
Akkukatkaisijan määritetty DC-virta > Määritetty akun purkuvirta UPS hallitsee tätä virtaa ja sen on sisällettävä maksimipurkuvirta. Tämä on tyypillisesti virta purun lopussa (DC-minimikäyttöjännite tai virta ylikuormitustilassa tai yhdistelmä).
Tasavirtaliittimet Tarvitaan kaksi tasavirtaliitintä tasavirtakaapeleille.
AUX-kytkimet valvontaa varten Yksi AUX-kytkin on asennettava jokaiseen akkukatkaisijaan ja kytkettävä UPSiin. UPS voi valvoa enintään kahta akkukatkaisijaa.
Oikosulun katkaisukyky Oikosulun katkaisukyvyn on oltava suurempi kuin oikosulun DC-virta (suurimmalla) akkukokoonpanolla.
Vähimmäislaukaisuvirta Akkukatkaisijan laukaisevan minimioikosulkuvirran on vastattava (pienintä) akkukokoonpanoa, jotta katkaisija toimii oikosulkutapauksissa myös käyttöikänsä lopussa.
QR code for this page

Auttoiko tämä?