990-91111G-011

Signaalikaapeleiden kytkeminen kytkinlaitteista ja muun valmistajan lisätuotteista

HUOMAUTUS: Vie signaalikaapelit erillään virtakaapeleista ja vie Class 2/SELV -kaapelit erillään non-Class 2/non-SELV -kaapeleista.

Esimerkki yksittäisestä järjestelmästä, jossa käytetään muun valmistajan kytkinlaitetta

HUOMAUTUS: Sisäistä huoltokatkaisijaa (IMB*) ei voi käyttää järjestelmässä, jossa on ulkoinen huolto-ohituskatkaisija (MBB), ja sisäinen huoltokatkaisija (IMB*) on lukittava auki-asentoon.
 1. Asenna UPS-yksikön mukana toimitettu lämpötila-anturi akkuratkaisuun. Asenna akkukaapeissa lämpötila-anturi kaapin yläkulmaan.
  VAROITUS
  Tulipalovaara
  Aseta lämpötila-anturi kuvan mukaisesti sen varmistamiseksi, että lämpötila mitataan oikein.
  Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa laitevaurion, vakavan vamman tai hengenvaaran.
 2. Vedä akun lämpötila-anturin kaapelit akkuratkaisusta UPSiin ja yhdistä ne UPSin yläosan korttiin 640-4864 kuvan mukaisesti.
  HUOMAUTUS: UPS-yksikön mukana toimitetaan yksi lämpötila-anturi. Ota yhteyttä Schneider Electriciin, jos haluat ostaa lisälämpötila-anturin.
  HUOMAUTUS: Akun lämpötila-anturikaapeleiden luokitus on Class 2/SELV. Class 2/SELV -piirit on eristettävä pääpiiristöstä.
 3. Yhdistä signaalikaapelit kytkinlaitteen katkaisijan merkkivaloista UPSin yläosan virtakortin 640-4864 liittimeen J6618. Jos käytetään ulkoista virtalähdettä, poista yhdysjohto liittimen J6618 kosketinnastoista 8 ja 9.
  HUOMAUTUS: Katkaisijan merkkivalon piirin luokitus on Class 2/SELV. Class 2/SELV -piirit on eristettävä pääpiiristöstä. Älä yhdistä mitään piiriä katkaisijamerkkivalon liittimiin, jollet voi varmistaa, että piirin luokitus on Class 2/SELV.
 4. Rinnakkais- tai alijännitekytkentä: kytke akkujärjestelmän akkukatkaisija 1:n signaalikaapelit J6603-liittimen korttiin 640-4843 Katso kuvasta, miten kytkentä tehdään sisäisen tai ulkoisen 24 VDC:n verkkoon.

  Akkukatkaisijan kytkentä sisäiseen 24 VDC:n verkkoon

  Akkukatkaisijan kytkentä ulkoiseen 24 VDC:n verkkoon

  Tuettu rinnakkaiskytkentä

  Virta (A) Aika (ms) Lämpötila
  1,6 Jatkuva 20 °C (68 °F)
  10 1 300 20 °C (68 °F)
  20 200 20 °C (68 °F)
  30 60 20 °C (68 °F)
 5. Rinnakkais- tai alijännitekytkentä: kytke akkujärjestelmän akkukatkaisija 2:n (jos käytössä) signaalikaapelit J6604-liittimen korttiin 640-4843 Kytkentäperiaate on sama kuin akkukatkaisija 1:lle.
 6. Yhdistä signaalikaapelit kytkinlaitteen AUX-kytkimistä UPSin yläosan virtakorttiin 640-4843.
  Liittimen numero Toiminto Kytkentä
  J6601 UOB_RED (yksikön lähtökatkaisijan vara-AUX-kytkin) Kytke yksikön lähtökatkaisijan vara-AUX-kytkimeen.
  J6602 SIB (järjestelmän erotinkatkaisija) Kytke järjestelmän erotinkatkaisijan (SIB) normaalisti avoimeen (NO) AUX-kytkimeen rinnan käyvässä järjestelmässä. SIBin on sisällettävä AUX-kytkin kullekin yhdistetylle UPSille.
  BB2 (akkukatkaisija 2) Kytke akkukatkaisija 2:n normaalisti avoimeen (NO) AUX-kytkimeen.*
  BB1 (akkukatkaisija 1) Kytke akkukatkaisija 1:n normaalisti avoimeen (NO) AUX-kytkimeen.*
  J6603 BB1_TRIP (akkukatkaisija 1) Kytke akkukatkaisija 1:n rinnakkais- tai alijännitekytkentään*
  J6604 BB2_TRIP (akkukatkaisija 2) Kytke akkukatkaisija 2:n rinnakkais- tai alijännitekytkentään*
  J6609 UOB (yksikön lähtökatkaisija) Kytke yksikön lähtökatkaisijan (UOB) normaalisti avoimeen (NO) AUX-kytkimeen.
  SSIB (staattisen kytkimen syöttökatkaisija) Kytke staattisen kytkimen syöttökatkaisija (SSIB) normaalisti avoimeen (NO) AUX-kytkimeen rinnan käyvässä järjestelmässä. SSIB:n on sisällettävä AUX-kytkin kullekin yhdistetylle UPSille.
  J6614 UIB (yksikön syöttökatkaisija) Kytke yksikön syöttökatkaisija (UIB) normaalisti avoimeen (NO) AUX-kytkimeen. UIBin on sisällettävä AUX-kytkin kullekin yhdistetylle UPSille.
  MBB (huolto-ohituskatkaisija) Kytke huolto-ohituskatkaisijan (MBB) normaalisti suljettuun (NC) AUX-kytkimeen. MBB:n on sisällettävä AUX-kytkin kullekin yhdistetylle UPSille.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?