990-91111G-011

Asennuksen valmistelu

VAARA
Sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren vaara
Älä poraa tai leikkaa kaapeleille tai läpivienneille reikiä, kun läpivientilevy on asennettu. Älä myöskään poraa tai leikkaa reikiä UPS-järjestelmän läheisyydessä.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.
HUOMAUTUS: Vie signaalikaapelit erillään virtakaapeleista ja vie Class 2/SELV -kaapelit erillään non-Class 2/non-SELV -kaapeleista.
 1. Poista etupaneeli.
 2. Poista alempi etulevy.
 3. Poista läpinäkyvä kansi.
 4. Poista yläkansi:
  1. Poista ruuvit ja kallista yläkannen etuosaa ylöspäin.
  2. Poista yläkansi työntämällä sitä taaksepäin. Yläkannen takaosassa olevat liittimet on irrotettava UPSin takaosan aukoista.
 5. Asennus viereiseen lisäkaappiin UPSin vasemmalla puolella: Irrota vasemmanpuoleinen paneeli. Sivupaneeli on asennettu uudelleen tietyissä viereisissä lisäkaapeissa. Noudata viereisen lisätuotteen käyttöohjetta.
 6. Asennus viereiseen lisäkaappiin UPSin vasemmalla puolella: Irrota vasemmanpuoleinen alalevy sisäisiä UPSin ja viereisen lisäkaapin välisiä sisäisiä virtakaapeleita varten.

  UPS edestä

 7. Asennus viereiseen lisäkaappiin UPSin oikealla puolella: Irrota oikeanpuoleinen sivupaneeli. Sivupaneeli on asennettu uudelleen tietyissä viereisissä lisäkaapeissa. Noudata viereisen lisätuotteen käyttöohjetta.
 8. Asennus viereiseen lisäkaappiin UPSin oikealla puolella: Irrota oikeanpuoleinen alalevy sisäisiä UPSin ja viereisen lisäkaapin välisiä sisäisiä virtakaapeleita varten.

  UPS edestä

 9. Tee jokin seuraavista:
  • Alakaapeliaukolle: Poista UPSin pohjassa oleva huokoinen levy.

   UPS edestä

  • Käytettäessä takakaapeliaukkoa: Poista UPSin takana oleva läpivientilevy.

   UPS edestä

 10. Poraa tai leikkaa reiät virtakaapeleille tai läpivienneille huokoiseen levyyn. Asenna läpiviennit (hankittava erikseen) tarvittaessa.
 11. Asenna läpivientilevy UPSin ala- tai takaosaan.
 12. Poista takaosan läpivientilevyt ja harjalevyt UPSista.

  UPS takaa

 13. Tee jokin seuraavista:
  • Asennuksissa, joissa ei käytetä läpivientejä: Asenna harjalevyt takaisin paikalleen.
  • Asennuksissa, joissa käytetään läpivientejä: Poraa läpivienneille reikä läpivientilevyihin, asenna läpiviennit paikalleen ja asenna läpivientilevyt takaisin paikalleen.

  UPS takaa ilman läpivientejä

  UPS takaa läpivienneillä

 14. Vie non-Class 2/non-SELV -signaalikaapelit vasemmanpuoleisen takaharja- tai läpivientilevyn kautta UPSin vasemmalle puolelle.
 15. Vie hallintakaappiin yhdistettävät ulkoiset yhteyskaapelit oikeanpuoleisen takaharja- tai läpivientilevyn läpi ja kaapelikanavan kautta UPSin etuosaan.
 16. Vie Class 2/SELV -signaalikaapelit oikeanpuoleisen takaharja- tai läpivientilevyn kautta UPSin oikealle puolelle.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?