990-91111G-011

Muun valmistajan akkujärjestelmän vaatimukset

Akun liittymään suositellaan Schneider Electricin akkukatkaisijalaatikoita. Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä Schneider Electriciin.

Kolmannen osapuolen akkukatkaisijan vaatimukset

VAARA
Sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren vaara
Kaikissa valituissa akkukatkaisijoissa on oltava pikalaukaisutoiminto, jossa on alijännitteen vapautuskäämi tai rinnakkaiskytkennän vapautuskäämi.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.
HUOMAUTUS: Akkukatkaisijaa valittaessa on pidettävä mielessä muitakin seikkoja kuin alla mainitut vaatimukset. Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä Schneider Electriciin.

Akkukatkaisijan suunnitteluvaatimukset

Akkukatkaisijan määritetty DC-jännite > Normaali akun jännite Akkukokoonpanon normaaliksi jännitteeksi määritellään korkein nimellinen ilmenevä akkujännite. Tämä voi olla sama kuin ylläpitojännite, joka voidaan määritellä yhtälöllä akkujen määrä × kennojen määrä × kennon ylläpitojännite.
Akkukatkaisijan määritetty DC-virta > Määritetty akun purkuvirta UPS hallitsee tätä virtaa ja sen on sisällettävä maksimipurkuvirta. Tämä on tyypillisesti virta purun lopussa (DC-minimikäyttöjännite tai virta ylikuormitustilassa tai yhdistelmä).
DC-liittimet Tarvitaan kaksi tasavirtaliitintä tasavirtakaapeleille.
AUX-kytkimet valvontaa varten Yksi AUX-kytkin on asennettava jokaiseen akkukatkaisijaan ja kytkettävä UPSiin. UPS voi valvoa enintään kahta akkukatkaisijaa.
Oikosulun katkaisukyky Oikosulun katkaisukyvyn on oltava suurempi kuin oikosulun DC-virta (suurimmalla) akkukokoonpanolla.
Vähimmäislaukaisuvirta Akkukatkaisijan laukaisevan minimioikosulkuvirran on vastattava (pienintä) akkukokoonpanoa, jotta katkaisija toimii oikosulkutapauksissa myös käyttöikänsä lopussa.

Ohje akkukaapeleiden järjestämiseen

HUOMAUTUS: Käytä muiden valmistajien akkuja käytettäessä vain korkealaatuisia UPS-käyttöön tarkoitettuja akkuja.
HUOMAUTUS: Kun akkuryhmä sijoitetaan etäälle, kaapeleiden järjestäminen on tärkeää jännitteen pienenemisen ja induktanssin vähentämiseksi. Akkuryhmän ja UPS-yksikön välinen etäisyys saa olla enintään 200 m (656 jalkaa). Jos asennuksen vaatima etäisyys on pitempi, ota yhteyttä Schneider Electriciin.
HUOMAUTUS: Sähkömagneettisen säteilyn vaaran minimoimiseksi on erittäin suositeltavaa noudattaa alla olevia ohjeita ja käyttää maadoitettuja metallisia alustan tukia.
Kaapelin pituus
< 30 m Ei suositeltu Hyväksyttävä Suositeltu Suositeltu
31–75 m Ei suositeltu Ei suositeltu Hyväksyttävä Suositeltu
76–150 m Ei suositeltu Ei suositeltu Hyväksyttävä Suositeltu
151–200 m Ei suositeltu Ei suositeltu Ei suositeltu Suositeltu
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?