990-91111G-011

208 V:n järjestelmien tekniset tiedot

Syötön tekniset tiedot 208 V

UPSin nimellisteho 10 kW 15 kW 20 kW 25 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 75 kW
Jännite (V) 200/208/220
Kytkennät Nelijohtiminen (L1, L2, L3, N, G) tähtikytkentä (yksi syöttö)
Kolmijohtiminen (L1, L2, L3, G) tähtikytkentä (kaksoissyöttö)
Syöttöjännitteen vaihtelualue (V) 200 V: 170–230
208 V: 177–239
220 V: 187–253
Taajuuden vaihtelualue (Hz) 40–70
Nimellissyöttövirta (A) 31/30/28 47/45/42 62/60/56 78/75/71 93/90/85 124/119/113 155/149/141 186/179/169 233/224/212
Enimmäissyöttövirta (A) 37/36/34 56/54/51 74/72/68 91/90/85 112/107/102 149/143/135 182/179/169 223/215/203 273/269/254
Syöttövirran rajoitus (A) 39/37/35 58/55/52 77/74/70 91/91/87 115/110/104 153/147/139 182/182/174 229/220/208 273/273/260
Syötön tehokerroin 0,99 yli 50 %:n kuormalla
0,95 yli 25 %:n kuormalla
Harmoninen kokonaissärö (THDI) < 5 % 100 %:n kuormalla < 3 % 100 %:n kuormalla < 5 % 100 %:n kuormalla < 3 % 100 %:n kuormalla
Suurin oikosulkuluokitus 65 kA RMS
Suojaus Sisäänrakennettu takaisinsyötön esto ja sulakkeet
Siirtymä Ohjelmoitava ja mukautuva 1–40 sekuntia
HUOMAUTUS: UPSissa, jossa on N+1 virtamoduulia, syötön tehokerroin on 0,99 100 %:n kuormalla ja harmoninen kokonaissärö (THDI) on < 6 % täydellä lineaarisella kuormalla (symmetrinen).

Ohituksen tekniset tiedot 208 V

UPSin nimellisteho 10 kW 15 kW 20 kW 25 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 75 kW
Jännite (V) 200/208/220
Kytkennät Nelijohtiminen (L1, L2, L3, N, G) tähtikytkentä
Ohitusjännitteen vaihtelualue (V) 200 V: 180–220
208 V: 187–229
220 V: 198–242
Taajuuden vaihtelualue (Hz) 50/60 ±1, 50/60 ±3, 50/60 ±10 (käyttäjän valittavissa)
Nimellinen ohitusvirta (A) 29/28/27 44/42/40 58/56/53 73/70/66 87/84/80 117/112/106 146/140/133 175/168/159 219/210/199
Nimellinen nollavirta (A)* 50/48/45 75/72/68 100/96/91 125/120/114 150/144/136 200/192/182 250/240/227 250/240/227 250/240/227
Suurin oikosulkuluokitus 65 kA RMS
Suojaus Sisäänrakennettu takaisinsyötön esto ja sulakkeet
Sisäisen sulakkeen tiedot: Luokitus 400 A, sulamisenergia 33 kA2s
Sisäänrakennettu takaisinsyötön esto ja sulakkeet
Sisäisen sulakkeen tiedot: Luokitus 550 A, sulamisenergia 52 kA2s

Lähdön tekniset tiedot 208 V

UPSin nimellisteho 10 kW 15 kW 20 kW 25 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 75 kW
Jännite (V) 200/208/220
Kytkennät Nelijohtiminen (L1, L2, L3, N, G)
Lähtöjännitteen säätö Symmetrinen kuorma ±1 %
Epäsymmetrinen kuorma ±3 %
Ylikuormituskapasiteetti 150 % 1 minuutin ajan (normaalikäytössä)
125 % 10 minuutin ajan (normaalikäytössä)
125 % 1 minuutin ajan (akkukäytössä)
125 % jatkuva (ohituskäyttö)
1 000 % 100 millisekunnin ajan (ohituskäyttö)
Dynaaminen kuormavaste ±5 % 2 millisekunnin jälkeen
±1 % 50 millisekunnin jälkeen
Lähtötehokerroin 1
Nimellislähtövirta (A) 29/28/26 43/42/39 58/56/52 73/70/66 87/83/79 115/111/105 144/139/131 173/167/157 217/208/197
Taajuuden säätö (Hz) 50/60 Hz ohitus synkronoituna – 50/60 Hz ±0,1 % vapaakäynnillä
Synkronoitu seurantanopeus (Hz/s) Ohjelmoitavissa arvoihin 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6
Harmoninen kokonaissärö (THDU) < 2 %
Kuorman huippukerroin 2,5
Kuorman tehokerroin Kapasitiivisesta 0,7:stä induktiiviseen 0,7:ään laitteen käyttötason alentumatta.

Akun tekniset tiedot 208 V

VAARA
Sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren vaara
  • Energian varastointilaitteen suoja: Ylivirtasuoja on sijoitettava lähelle energian varastointilaitetta.
  • Kiertokulkuajan pitää olla asetettuna nollaan kaikissa akkukatkaisijoissa.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.
UPSin nimellisteho 10 kW 15 kW 20 kW 25 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 75 kW
Latausteho lähtötehon prosentteina ilmaistuna 0–40 %:n kuormalla* 80 %
Latausteho lähtötehon prosentteina ilmaistuna 100 %:n kuormalla 20 %
Maksimilatausteho (0–40 %:n kuormalla) (kW)* 8 12 16 20 24 32 40 48 60
Maksimilatausteho (100 %:n kuormalla) (kW) 2 3 4 5 6 8 10 12 15
Nimellinen akkujännite (VDC) 32–40 lohkoa: 384–480
Nimellinen ylläpitojännite (VDC) 32–40 lohkoa: 436–545
Maksimitehostusjännite (VDC) 600 VDC 40 lohkolle
Lämpötilan tasaus (kennokohtainen) −3,3 mV/°C, kun T ≥ 25 °C – 0 mV/°C, kun T < 25 °C
Varauksen loppujännite (täysi kuorma) (VDC) 32 lohkoa: 307
Akkuvirta täydellä kuormalla ja akun nimellisjännitteellä (A)* 27 41 55 68 82 109 136 164 205
Akkuvirta täydellä kuormalla ja akun minimijännitteellä (A)* 34 51 68 85 102 136 170 204 254
Sykkivä virta < 5 % C20 (5 minuutin käyttöaika)
Akkutesti Manuaalinen/automaattinen (valittavissa)
Suurin oikosulkuluokitus 10 kA

Suositellut kaapelikoot 208 V

VAARA
sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren vaara
Kaikkien kytkentöjen ja kaapeleiden on oltava kansallisten ja/tai sähkölaitteita koskevien säädösten mukaisia. Suurin sallittu kaapelikoko on 300 kcmil.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.

Kaapeliliitäntöjen enimmäismäärä virtakiskoa kohden: Kaksi syöttö-/lähtö-/ohituskiskoissa, neljä tasavirtakiskoissa, kuusi N-/G-kiskoissa.

HUOMAUTUS: Asennuskohteen omistajan tulee toimittaa ylivirtasuojat.

Tässä oppaassa mainitut kaapelikoot perustuvat standardin National Electrical Code (NEC) taulukkoon 310.15 (B)(16) seuraavin ehdoin:

  • 90 °C:n (194 °F) johtimet (75 °C:n (167 °F) pääte)

  • ympäristön lämpötila 30 °C (86 °F)

  • kupari- tai alumiinijohtimien käyttö.

Jos ympäristön lämpötila on yli 30 °C (86 °F), on valittava suuremmat johtimet NEC:n korjauskerrointen mukaisesti.

Laitteiden maadoitusjohtimien (EGC) kokojen on oltava NEC:n artiklan 250.122 ja taulukon 250.122 mukaiset.

HUOMAUTUS: Mitoita skaalattavan UPSin (GVSUPS25K75FS) kaapelit aina 75 kW:n UPSin nimellisteholle.
HUOMAUTUS: Suositellut kaapelikoot ja suurin sallittu kaapeli voivat vaihdella aputuotteiden osalta. Kaikki aputuotteet eivät tue alumiinikaapelien käyttöä. Noudata aputuotteen mukana toimitettua asennusohjetta.
HUOMAUTUS: Tässä esitetyt tasavirtakaapelien koot ovat suosituksia – noudata aina akkujärjestelmän dokumentaation mukaisia tasavirta- ja DC EGC -kaapelien kokoja ja tarkista, että tasavirtakaapelien koot vastaavat akkukatkaisijan nimellistehoa.
HUOMAUTUS: Nollajohdin mitoitetaan käsittelemään 1,73-kertaista vaihevirtaa ei-lineaaristen kuormien suuren harmonisen sisällön varalta. Jos harmonisia virtoja ei odoteta tai jos niiden oletetaan olevan alhaisia, nollajohdin voidaan mitoittaa kuten vaihejohdin, mutta ei sitä alhaisemmaksi.

Kupari

UPSin nimellisteho 10 kW 15 kW 20 kW 25 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 75 kW
Syöttövaiheet (AWG/kcmil) 8 4 3 2 1/0 3/0 4/0 300 2 x 2/0
Syöttö-EGC (AWG/kcmil) 10 8 8 6 6 6 4 4 3
Ohitus-/lähtövaiheet (AWG/kcmil) 8 6 4 3 2 1/0 3/0 4/0 300
Ohitus-EGC/lähtö-EGC (AWG/kcmil) 10 10 8 8 6 6 6 4 4
Nolla (AWG/kcmil) 6 3 1 2/0 3/0 2 x 1/0 2 x 2/0 2 x 2/0 2 x 2/0
DC+/DC– (AWG/kcmil) 10 6 4 4 2 1/0 2/0 4/0 250
DC EGC (AWG/kcmil) 10 10 8 8 6 6 6 4 4

Alumiini

UPSin nimellisteho 10 kW 15 kW 20 kW 25 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 75 kW
Syöttövaiheet (AWG/kcmil) 6 3 1 1/0 3/0 250 300 2 x 3/0 4/0
Syöttö-EGC (AWG/kcmil) 6 6 6 4 4 4 2 2 x 2 1
Ohitus-/lähtövaiheet (AWG/kcmil) 6 4 3 1 1/0 3/0 250 300 2 x 3/0
Ohitus-EGC/lähtö-EGC (AWG/kcmil) 6 6 6 6 4 4 4 2 2
Nolla (AWG/kcmil) 4 1 2/0 4/0 2 x 1/0 2 x 2/0 2 x 4/0 2 x 4/0 2 x 4/0
DC+/DC– (AWG/kcmil) 8 4 3 2 1/0 3/0 4/0 250 2 x 3/0
DC EGC (AWG/kcmil) 6 6 6 6 4 4 4 2 2
HUOMAUTUS: Rinnakkaisläpivienneissä käytettävien tasavirta-EGC-alumiinikaapelien on oltava täysikokoisia, jotta vältetään kaapeleiden ylikuormitus tai palaminen.
HUOMAUTUS: 80 %:iin luokitellut virrankatkaisijat UIB:lle, UOB:lle, MBB:lle ja SSIB:lle.

Suositellut syötön suojaukset 208 V

VAARA
Sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren vaara
  • Rinnakkaiskäytön välittömän ohituksen (Ii) arvot saavat olla korkeintaan 1 250 A. Laita tunniste 885-92556 tulopuolella olevan katkaisijan viereen ilmoittaaksesi vaarasta.
  • UPSin nimellisteho 10–60 kW: Kolmen tai useamman UPSin rinnakkaiskäytössä virrankatkaisijan tulee olla asennettuna kunkin UPSin lähtöön. Yksikön lähtökatkaisijan (UOB) välittömän ohituksen arvot saavat olla korkeintaan 1 250 A.
  • UPSin nimellisteho 75 kW: Kahden tai useamman UPSin rinnakkaiskäytössä virrankatkaisijan tulee olla asennettuna kunkin UPSin lähtöön. Yksikön lähtökatkaisijan (UOB) välittömän ohituksen arvot saavat olla korkeintaan 1 250 A.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.
HUOMIO
tulipalovaara
  • Kytke vain alla kuvaillun mukaiseen piiriin.
  • Kytke piiriin, joka on varustettu enintään 250 A:n haaroituspiirin ylivirtasuojan National Electrical Coden, ANSI/NFPA70:n ja Canadian Electrical Coden osan I, C22.1 mukaisesti.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa laitevaurion tai vamman.
HUOMAUTUS: Mitoita skaalattavan UPSin (GVSUPS25K75FS) vastasuunnan suoja aina 75 kW:n UPSin nimellisteholle.
HUOMAUTUS: Muiden on tarjottava ylivirtasuoja ja sen tehtävä on merkittävä näkyviin.
UPSin nimellisteho 10 kW 15 kW 20 kW 25 kW
  Syöttö Ohitus Syöttö Ohitus Syöttö Ohitus Syöttö Ohitus
Katkaisijan tyyppi HJF36100U31X HJF36150U31X HJF36100U31X
Ir 50 40 80 60 100 80 125 100
Tr Ir-asetuksella 6 0,5–16
li (X In) -asetus ≤ 8 ≤ 5 ≤ 8
UPSin nimellisteho 30 kW 40 kW 50 kW
  Syöttö Ohitus Syöttö Ohitus Syöttö Ohitus
Katkaisijan tyyppi HJF36150U31X JJF36250U31X HJF36150U31X JJF36250U31X
Ir 150 110 200 150 250 200
Tr Ir-asetuksella 6 0,5–16
li (X In) -asetus ≤ 10 ≤ 12 ≤ 5 ≤ 8 ≤ 5
UPSin nimellisteho 60 kW 75 kW
  Syöttö Ohitus Syöttö Ohitus
Katkaisijan tyyppi LJF36400U31X JJF36250U31X LJF36400U31X LJF36400U31X
Ir 300 225 350 300
Tr Ir-asetuksella 6 0,5–16
li (X In) -asetus ≤ 5 ≤ 3 ≤ 5
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?