990-91111G-011

400 V:n järjestelmien tekniset tiedot

Syötön tekniset tiedot 400 V

UPSin nimellisteho 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Jännite (V) 380/400/415
Kytkennät Nelijohtiminen (L1, L2, L3, N, PE) tähti (yksittäinen syöttö)
Kolmijohtiminen (L1, L2, L3, PE) tähti (kahdennettu syöttö)* *
Syöttöjännitteen vaihtelualue (V) 380 V 331–437
400 V: 340–460
415 V: 353–477
Taajuuden vaihtelualue (Hz) 40–70
Nimellissyöttövirta (A) 32/30/29 47/45/43 63/60/58 79/75/72 95/90/87 126/120/116 158/150/144 189/180/173 237/225/217
Enimmäissyöttövirta (A) 38/36/35 57/54/52 76/72/69 91/90/87 114/108/104 151/144/139 182/180/173 227/216/208 273/270/260
Syöttövirran rajoitus (A) 39/37/36 59/56/54 78/74/72 91/91/90 117/111/107 156/148/143 182/182/179 234/222/214 273/273/268
Syötön tehokerroin 0,99 yli 50 %:n kuormalla
0,95 yli 25 %:n kuormalla
Harmoninen kokonaissärö (THDI) < 5 % 100 %:n kuormalla < 3 % 100 %:n kuormalla
Suurin oikosulkuluokitus 65 kA RMS
Suojaus

Sisäänrakennettu takaisinsyötön esto ja sulakkeet

Siirtymä

Ohjelmoitava ja mukautuva 1–40 sekuntia

HUOMAUTUS: UPSissa, jossa on N+1 virtamoduulia, syötön tehokerroin on 0,99 100 %:n kuormalla ja harmoninen kokonaissärö (THDI) on < 6 % täydellä lineaarisella kuormalla (symmetrinen).

Ohituksen tekniset tiedot 400 V

UPSin nimellisteho 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Jännite (V) 380/400/415
Kytkennät Nelijohtiminen (L1, L2, L3, N, PE) tähti
Ohitusjännitteen vaihtelualue (V) 380 V 342–418
400 V: 360–440
415 V: 374–457
Taajuuden vaihtelualue (Hz) 50/60 ±1, 50/60 ±3, 50/60 ±10 (käyttäjän valittavissa)
Nimellinen ohitusvirta (A) 31/29/28 46/44/42 61/58/56 77/73/70 92/87/84 123/117/112 153/146/141 184/175/169 230/219/211
Nimellinen nollavirta (A)* 53/50/48 79/75/72 105/100/96 131/125/120 158/150/144 210/200/193 263/250/241 263/250/241 263/250/241
Suurin oikosulkuluokitus 65 kA RMS
Suojaus

Sisäänrakennettu takaisinsyötön esto ja sulakkeet
Sisäisen sulakkeen tiedot: Luokitus 400 A, sulamisenergia 33 kA2s

Sisäänrakennettu takaisinsyötön esto ja sulakkeet
Sisäisen sulakkeen tiedot: Luokitus 550 A, sulamisenergia 52 kA2s

Lähdön tekniset tiedot 400 V

UPSin nimellisteho 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Jännite (V) 380/400/415
Kytkennät Nelijohtiminen (L1, L2, L3, N, PE)
Lähtöjännitteen säätö Symmetrinen kuorma ±1 %
Epäsymmetrinen kuorma ±3 %
Ylikuormituskapasiteetti 150 % 1 minuutin ajan (normaalikäytössä)
125 % 10 minuutin ajan (normaalikäytössä)
125 % 1 minuutin ajan (akkukäytössä)
110 % jatkuva (ohituskäyttö)
1 000 % 100 millisekunnin ajan (ohituskäyttö)
Dynaaminen kuormavaste ±5 % 2 millisekunnin jälkeen
±1 % 50 millisekunnin jälkeen
Lähtötehokerroin 1
Nimellislähtövirta (A) 30/29/28 46/43/42 61/58/56 76/72/70 91/87/83 122/115/111 152/144/139 182/173/167 228/217/209
Taajuuden säätö (Hz) 50/60 Hz ohitus synkronoituna – 50/60 Hz ±0,1 % vapaakäynnillä
Synkronoitu seurantanopeus (Hz/s) Ohjelmoitavissa arvoihin 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6
Lähdön suorituskykyluokitus (standardin IEC/EN62040-3:2021 mukaisesti) VFI-SS-11
Harmoninen kokonaissärö (THDU) < 1 % lineaarisella kuormalla
< 5 % ei-lineaarisella kuormalla
Kuorman huippukerroin 2,5
Kuorman tehokerroin Kapasitiivisesta 0,7:stä induktiiviseen 0,7:ään laitteen käyttötason alentumatta.

Akuston tekniset tiedot 400 V

VAARA
Sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren vaara
  • Energian varastointilaitteen suoja: Ylivirtasuoja on sijoitettava lähelle energian varastointilaitetta.
  • Kiertokulkuajan pitää olla asetettuna nollaan kaikissa akkukatkaisijoissa.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.
UPSin nimellisteho 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Latausteho lähtötehon prosentteina ilmaistuna 0–40 %:n kuormalla* 80 %
Latausteho lähtötehon prosentteina ilmaistuna 100 %:n kuormalla 20 %*
Maksimilatausteho (0–40 %:n kuormalla) (kW)* 16 24 32 40 48 64 80 96 120
Maksimilatausteho (100 %:n kuormalla) (kW) 4 6 8 10 12 16 20 24 30
Nimellinen akkujännite (VDC) 32–48 lohkoa: 384–576 40–48 lohkoa: 480–576 35–48 lohkoa: 420–576 32–48 lohkoa: 384–576 40–48 lohkoa: 480–576
Nimellinen ylläpitojännite (VDC) 32–48 lohkoa: 436–654 40–48 lohkoa: 545–654 35–48 lohkoa: 477–654 32–48 lohkoa: 436–654 40–48 lohkoa: 545–654
Maksimitehostusjännite (VDC) 720 VDC 48 lohkolle
Lämpötilan tasaus (kennokohtainen) −3,3 mV/°C, kun T ≥ 25 °C – 0 mV/°C, kun T < 25 °C
Varauksen loppujännite (täysi kuorma) (VDC) 32 lohkoa: 307 40 lohkoa: 384 35 lohkoa: 336 32 lohkoa: 307 40 lohkoa: 384
Akkuvirta täydellä kuormalla ja akun nimellisjännitteellä (A)* 54 81 109 109 130 174 217 260 326
Akkuvirta täydellä kuormalla ja akun minimijännitteellä (A)* 68 102 136 136 163 217 271 326 407
Sykkivä virta < 5 % C20 (5 minuutin käyttöaika)
Akkutesti Manuaalinen/automaattinen (valittavissa)
Suurin oikosulkuluokitus 10 kA
HUOMAUTUS: N+1:llä virtamoduulilla varustetussa 60 kW:n UPSissa tuettu akkulohkojen määrä on 32–48 lohkoa.

Suositellut kaapelikoot 400 V

VAARA
sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren vaara
Kaikkien kytkentöjen ja kaapeleiden on oltava kansallisten ja/tai sähkölaitteita koskevien säädösten mukaisia. Suurin sallittu kaapelikoko on 150 mm2.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.

Kaapeliliitäntöjen enimmäismäärä virtakiskoa kohden: 2 syöttö-/lähtö-/ohituskiskoissa, 4 tasavirtakiskoissa, 6 N-/PE-kiskoissa.

HUOMAUTUS: Asennuskohteen omistajan tulee toimittaa ylivirtasuojat.

Tässä oppaassa mainitut kaapelikoot perustuvat standardin IEC 60364-5-52 taulukoihin B.52.3 ja B.52.5 seuraavin ehdoin:

  • 90 °C:n johtimet

  • ympäristön lämpötila 30 °C

  • kupari- tai alumiinijohtimien käyttö

  • asennustapa C.

PE-kaapelin koko perustuu standardin IEC 60364-4-54 taulukkoon 54.2.

Jos huoneen lämpötila on yli 30 °C, on valittava suuremmat johtimet IEC:n korjauskerrointen mukaisesti.

HUOMAUTUS: Mitoita skaalattavan UPSin (GVSUPS50K150HS) kaapelit aina 150 kW:n UPSin nimellisteholle.
HUOMAUTUS: Suositellut kaapelikoot ja suurin sallittu kaapeli voivat vaihdella aputuotteiden osalta. Kaikki aputuotteet eivät tue alumiinikaapelien käyttöä. Noudata aputuotteen mukana toimitettua asennusohjetta.
HUOMAUTUS: Tässä esitetyt tasavirtakaapelien koot ovat suosituksia – noudata aina akkujärjestelmän dokumentaation mukaisia tasavirta- ja DC PE -kaapelien kokoja ja tarkista, että tasavirtakaapelien koot vastaavat akkukatkaisijan nimellistehoa.
HUOMAUTUS: Nollajohdin mitoitetaan käsittelemään 1,73-kertaista vaihevirtaa ei-lineaaristen kuormien suuren harmonisen sisällön varalta. Jos harmonisia virtoja ei odoteta tai jos niiden oletetaan olevan alhaisia, nollajohdin voidaan mitoittaa kuten vaihejohdin, mutta ei sitä alhaisemmaksi.
HUOMAUTUS: 20-40 kW: Tasavirtakaapelit mitoitetaan 32 lohkon mukaan. 50–100 kW: Tasavirtakaapelit mitoitetaan 40 lohkon mukaan.

Kupari

UPSin nimellisteho 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Syöttövaiheet (mm2) 6 10 16 25 35 50 70 95 120
Syöttö-PE (mm2) 6 10 16 16 16 25 35 50 70
Ohitus-/lähtövaiheet (mm2) 6 6 10 16 25 35 50 70 95
Ohitus-PE/lähtö-PE (mm2) 6 6 10 16 16 16 25 35 50
Nolla (mm2) 10 16 25 35 50 70 95 95 95
DC+/DC- (mm2) 10 25 35 35 50 70 95 95 120
Tasavirta-PE (mm2) 10 16 16 16 25 35 50 50 70

Alumiini

UPSin nimellisteho 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Syöttövaiheet (mm2) 6 16 25 35 50 70 95 120 150
Syöttö-PE (mm2) 6 16 16 16 25 35 50 70 95
Ohitus-/lähtövaiheet (mm2) 6 10 16 25 35 50 70 95 150
Ohitus-PE/lähtö-PE (mm2) 6 10 16 16 16 25 35 50 95
Nolla (mm2) 10 25 35 50 70 95 2 x 70 2 x 70 2 x 70
DC+/DC- (mm2) 16 35 50 50 70 95 2 x 70 2 x 70 2 x 95
Tasavirta-PE (mm2) 16 16 25 25 35 50 70 70 95

Suositellut syötön suojaukset 400 V

VAARA
Sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren vaara
  • Rinnakkaiskäytön välittömän ohituksen (Ii) arvot saavat olla korkeintaan 1 250 A. Laita tunniste 885-92556 tulopuolella olevan katkaisijan viereen ilmoittaaksesi vaarasta.
  • UPSin nimellisteho 20–120 kW: Kolmen tai useamman UPSin rinnakkaiskäytössä virrankatkaisijan tulee olla asennettuna kunkin UPSin lähtöön. Yksikön lähtökatkaisijan (UOB) välittömän ohituksen arvot saavat olla korkeintaan 1 250 A.
  • UPSin nimellisteho 150 kW: Kahden tai useamman UPSin rinnakkaiskäytössä virrankatkaisijan tulee olla asennettuna kunkin UPSin lähtöön. Yksikön lähtökatkaisijan (UOB) välittömän ohituksen arvot saavat olla korkeintaan 1 250 A.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.
HUOMAUTUS: Seuraavassa luettelossa on lueteltu vain kolminapaiset virrankatkaisijat. Maissa, joissa paikalliset säännökset vaativat joka kohdassa nelinapaisia virrankatkaisijoita, katkaisijoita koskevia tietoja on muokattava katkaisijoiden tilaamista varten.
HUOMAUTUS: Kun nelinapaiset virrankatkaisijat ovat ohitustilassa ja jos nollajohtimen odotetaan kuljettavan suurta virtaa linjaneutraalin ei-lineaarisen kuormituksen vuoksi, virrankatkaisija on luokiteltava odotetun nollavirran mukaan.
HUOMAUTUS: Mitoita skaalattavan UPSin (GVSUPS50K150HS) vastasuunnan suoja aina 150 kW:n UPSin nimellisteholle.
UPSin nimellisteho 20 kW 30 kW 40 kW
  Syöttö Ohitus Syöttö Ohitus Syöttö Ohitus
Katkaisijan tyyppi NSX100H TM40D (LV429674) NSX100H TM32D (LV429675) NSX100H TM63D (LV429672) NSX100H TM50D (LV429673) NSX100H TM80D (LV429671) NSX100H TM63D (LV429672)
In 40 32 63 50 80 63
Ir 40 32 63 50 80 63
Im 500 (kiinteä) 400 (kiinteä) 500 (kiinteä) 500 (kiinteä) 640 (kiinteä) 500 (kiinteä)
UPSin nimellisteho 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW
  Syöttö Ohitus Syöttö Ohitus Syöttö Ohitus Syöttö Ohitus
Katkaisijan tyyppi NSX100H TM100D (LV429670) NSX100H TM80D (LV429671) NSX160H TM125D (LV430671) NSX100H TM100D (LV429670) NSX160H TM160D (LV430670) NSX160H TM125D (LV430671) NSX250H TM200D (LV431671) NSX160H TM160D (LV430670)
In 100 80 125 100 160 125 200 160
Ir 100 80 125 100 160 125 200 160
Im 800 (kiinteä) 640 (kiinteä) 1 250 (kiinteä) 800 (kiinteä) 1 250 (kiinteä) 1 250 (kiinteä) ≤ 6 × In 1 250 (kiinteä)
UPSin nimellisteho 120 kW 150 kW
  Syöttö Ohitus Syöttö Ohitus
Katkaisijan tyyppi NSX250H TM250D (LV431670) NSX250H TM200 (LV431671) NSX400H Mic.L5 (LV432701) NSX250H TM250 (LV431670)
In/Io 250 200 280 250
Ir 250 200 250
tr 0,5
Im/Isd ≤ 5 × In ≤ 6 × In 10 ≤ 5 × In
tsd 0
li ≤ 4,5 × In
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?