990-91111G-011

Tekniset tiedot 440 V:n merenkulkuun tarkoitetuille järjestelmille

HUOMAUTUS: 440:tä volttia voidaan käyttää vain merenkulkuun tarkoitetuissa UPS-malleissa.

Syötön tekniset tiedot 440 V:n merenkulkuun tarkoitetuille järjestelmille

UPSin nimellisteho 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Kytkennät Kolmijohtiminen (L1, L2, L3, PE) tähtikytkentä tai nelijohtiminen (L1, L2, L3, N, PE) tähtikytkentä (yksittäinen syöttö)
Kolmijohtiminen (L1, L2, L3, PE) tähtikytkentä (kahdennettu syöttö)
Syöttöjännitteen vaihtelualue (V) 374–506
Taajuuden vaihtelualue (Hz) 40–70
Nimellissyöttövirta (A) 28 41 55 69 82 109 137 165 204
Enimmäissyöttövirta (A) 33 50 65 81 97 129 163 196 244
Syöttövirran rajoitus (A) 34 52 67 84 101 134 168 202 252
Syötön tehokerroin 0,99 yli 50 %:n kuormalla
0,95 yli 25 %:n kuormalla
Harmoninen kokonaissärö (THDI) < 5 % 100 %:n kuormalla < 3 % 100 %:n kuormalla < 5 % 100 %:n kuormalla < 3 % 100 %:n kuormalla < 5 % 100 %:n kuormalla < 3 % 100 %:n kuormalla
Suurin oikosulkuluokitus 65 kA RMS
Suojaus

Sisäänrakennettu takaisinsyötön esto ja sulakkeet

Siirtymä

Ohjelmoitava ja mukautuva 1–40 sekuntia

HUOMAUTUS: UPSissa, jossa on N+1 virtamoduulia, syötön tehokerroin on 0,99 100 %:n kuormalla ja harmoninen kokonaissärö (THDI) on < 6 % täydellä lineaarisella kuormalla (symmetrinen).

Ohituksen tekniset tiedot 440 V:n merenkulkuun tarkoitetuille järjestelmille

UPSin nimellisteho 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Kytkennät Kolmijohtiminen (L1, L2, L3, PE) tähtikytkentä tai nelijohtiminen (L1, L2, L3, N, PE) tähtikytkentä
Ohitusjännitteen vaihtelualue (V) 396–484
Taajuuden vaihtelualue (Hz) 50/60 ±1, 50/60 ±3, 50/60 ±10 (käyttäjän valittavissa)
Nimellinen ohitusvirta (A)

26

39

53

67

80

106

132

159

199

Nimellinen nollavirta (A) *

45

67

92

116

138

183

228

228

228

Suurin oikosulkuluokitus 65 kA RMS
Suojaus Sisäänrakennettu takaisinsyötön esto ja sulakkeet
Sisäisen sulakkeen tiedot: Luokitus 400 A, sulamisenergia 33 kA2s
Sisäänrakennettu takaisinsyötön esto ja sulakkeet
Sisäisen sulakkeen tiedot: Luokitus 550 A, sulamisenergia 52 kA2s

Lähdön tekniset tiedot 440 V:n merenkulkuun tarkoitetuille järjestelmille

UPSin nimellisteho 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Kytkennät Kolmijohtiminen (L1, L2, L3, PE) tai nelijohtiminen (L1, L2, L3, N, PE)
Lähtöjännitteen säätö Symmetrinen kuorma ±1 %
Epäsymmetrinen kuorma ±3 %
Ylikuormituskapasiteetti 150 % 1 minuutin ajan (normaalikäytössä)
125 % 10 minuutin ajan (normaalikäytössä)
125 % 1 minuutin ajan (akkukäytössä)
125 % jatkuva (ohituskäyttö)
1 000 % 100 millisekunnin ajan (ohituskäyttö)
Dynaaminen kuormavaste ±5 % 2 millisekunnin jälkeen
±1 % 50 millisekunnin jälkeen
Lähtötehokerroin 1
Nimellislähtövirta (A)

26

39

52

66

79

105

131

157

197

Taajuuden säätö (Hz) 50/60 Hz ohitus synkronoituna – 50/60 Hz ±0,1 % vapaakäynnillä
Synkronoitu seurantanopeus (Hz/s) Ohjelmoitavissa arvoihin 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6
Harmoninen kokonaissärö (THDU) < 1 % lineaarisella kuormalla
< 5 % ei-lineaarisella kuormalla
Kuorman huippukerroin 2,5
Kuorman tehokerroin Kapasitiivisesta 0,7:stä induktiiviseen 0,7:ään laitteen käyttötason alentumatta.

Akun tekniset tiedot 440 V:n merenkulkuun tarkoitetuille järjestelmille

VAARA
Sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren vaara
  • Energian varastointilaitteen suoja: Ylivirtasuoja on sijoitettava lähelle energian varastointilaitetta.
  • Kiertokulkuajan pitää olla asetettuna nollaan kaikissa akkukatkaisijoissa.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.
UPSin nimellisteho 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Latausteho lähtötehon prosentteina ilmaistuna 0–40 %:n kuormalla* 80 %
Latausteho lähtötehon prosentteina ilmaistuna 100 %:n kuormalla 20 %
Maksimilatausteho (0–40 %:n kuormalla) (kW)* 16 24 32 40 48 64 80 96 120
Maksimilatausteho (100 %:n kuormalla) (kW) 4 6 8 10 12 16 20 24 30
Nimellinen akkujännite (VDC) 32–48 lohkoa: 384–576 40–48 lohkoa: 480–576 35–48 lohkoa: 420–576 32–48 lohkoa: 384–576 40–48 lohkoa: 480–576
Nimellinen ylläpitojännite (VDC) 32–48 lohkoa: 436–654 40–48 lohkoa: 545–654 35–48 lohkoa: 477–654 32–48 lohkoa: 436–654 40–48 lohkoa: 545–654
Maksimitehostusjännite (VDC) 720 VDC 48 lohkolle
Lämpötilan tasaus (kennokohtainen) −3,3 mV/°C, kun T ≥ 25 °C – 0 mV/°C, kun T < 25 °C
Varauksen loppujännite (täysi kuorma) (VDC) 32 lohkoa: 307 40 lohkoa: 384 35 lohkoa: 336 32 lohkoa: 307 40 lohkoa: 384
Akkuvirta täydellä kuormalla ja akun nimellisjännitteellä (A) * 54 81 108 108 130 173 216 260 326
Akkuvirta täydellä kuormalla ja akun minimijännitteellä (A) * 68 101 135 135 162 216 270 325 406
Sykkivä virta < 5 % C20 (5 minuutin käyttöaika)
Akkutesti Manuaalinen/automaattinen (valittavissa)
Suurin oikosulkuluokitus 10 kA

Suositellut kaapelikoot 440 V:n merenkulkuun tarkoitetuille järjestelmille

VAARA
sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren vaara
Kaikkien kytkentöjen ja kaapeleiden on oltava kansallisten ja/tai sähkölaitteita koskevien säädösten mukaisia. Suurin sallittu kaapelikoko on 150 mm2.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.

Kaapeliliitäntöjen enimmäismäärä virtakiskoa kohden: 2 syöttö-/lähtö-/ohituskiskoissa, 4 tasavirtakiskoissa, 6 N-/PE-kiskoissa.

HUOMAUTUS: Asennuskohteen omistajan tulee toimittaa ylivirtasuojat.

Tässä oppaassa mainitut kaapelikoot perustuvat standardin IEC 60364-5-52 taulukoihin B.52.3 ja B.52.5 seuraavin ehdoin:

  • 90 °C:n johtimet

  • ympäristön lämpötila 30 °C

  • kupari- tai alumiinijohtimien käyttö

  • asennustapa C.

PE-kaapelin koko perustuu standardin IEC 60364-4-54 taulukkoon 54.2.

Jos huoneen lämpötila on yli 30 °C, on valittava suuremmat johtimet IEC:n korjauskerrointen mukaisesti.

HUOMAUTUS: Suositellut kaapelikoot ja suurin sallittu kaapeli voivat vaihdella aputuotteiden osalta. Kaikki aputuotteet eivät tue alumiinikaapelien käyttöä. Noudata aputuotteen mukana toimitettua asennusohjetta.
HUOMAUTUS: Tässä esitetyt tasavirtakaapelien koot ovat suosituksia – noudata aina akkujärjestelmän dokumentaation mukaisia tasavirta- ja DC PE -kaapelien kokoja ja tarkista, että tasavirtakaapelien koot vastaavat akkukatkaisijan nimellistehoa.
HUOMAUTUS: Nollajohdin mitoitetaan käsittelemään 1,73-kertaista vaihevirtaa ei-lineaaristen kuormien suuren harmonisen sisällön varalta. Jos harmonisia virtoja ei odoteta tai jos niiden oletetaan olevan alhaisia, nollajohdin voidaan mitoittaa kuten vaihejohdin, mutta ei sitä alhaisemmaksi.
HUOMAUTUS: 20-40 kW: Tasavirtakaapelit mitoitetaan 32 lohkon mukaan. 50–100 kW: Tasavirtakaapelit mitoitetaan 40 lohkon mukaan.

Kupari

UPSin nimellisteho 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Syöttövaiheet (mm2) 6 10 16 25 35 50 70 95 120
Syöttö-PE (mm2) 6 10 16 16 16 25 35 50 70
Ohitus-/lähtövaiheet (mm2) 6 6 10 16 25 35 50 70 95
Ohitus-PE/lähtö-PE (mm2) 6 6 10 16 16 16 25 35 50
Nolla (mm2) 10 16 25 35 50 70 95 95 95
DC+/DC- (mm2) 10 25 35 35 50 70 95 95 120
Tasavirta-PE (mm2) 10 16 16 16 25 35 50 50 70

Alumiini

UPSin nimellisteho 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Syöttövaiheet (mm2) 6 16 25 35 50 70 95 120 150
Syöttö-PE (mm2) 6 16 16 16 25 35 50 70 95
Ohitus-/lähtövaiheet (mm2) 6 10 16 25 35 50 70 95 150
Ohitus-PE/lähtö-PE (mm2) 6 10 16 16 16 25 35 50 95
Nolla (mm2) 10 25 35 50 70 95 2 x 70 2 x 70 2 x 70
DC+/DC- (mm2) 16 35 50 50 70 95 2 x 70 2 x 70 2 x 95
Tasavirta-PE (mm2) 16 16 25 25 35 50 70 70 95

Suositellut syötön suojaukset 440 V:n merenkulkuun tarkoitetuille järjestelmille

VAARA
Sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren vaara
  • Rinnakkaiskäytön välittömän ohituksen (Ii) arvot saavat olla korkeintaan 1 250 A. Laita tunniste 885-92556 tulopuolella olevan katkaisijan viereen ilmoittaaksesi vaarasta.
  • UPSin nimellisteho 20–120 kW: Kolmen tai useamman UPSin rinnakkaiskäytössä virrankatkaisijan tulee olla asennettuna kunkin UPSin lähtöön. Yksikön lähtökatkaisijan (UOB) välittömän ohituksen arvot saavat olla korkeintaan 1 250 A.
  • UPSin nimellisteho 150 kW: Kahden tai useamman UPSin rinnakkaiskäytössä virrankatkaisijan tulee olla asennettuna kunkin UPSin lähtöön. Yksikön lähtökatkaisijan (UOB) välittömän ohituksen arvot saavat olla korkeintaan 1 250 A.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.
HUOMAUTUS: Kun paikalliset direktiivit edellyttävät nelinapaisia virrankatkaisijoita: Jos nollajohtimen odotetaan kuljettavan suurta virtaa linjaneutraalin ei-lineaarisen kuorman vuoksi, virrankatkaisija on luokiteltava odotetun nollavirran mukaan.
UPSin nimellisteho 20 kW 30 kW 40 kW
  Syöttö Ohitus Syöttö Ohitus Syöttö Ohitus
Katkaisijan tyyppi NSX100H TM40D (LV429674) NSX100H TM32D (LV429675) NSX100H TM63D (LV429672) NSX100H TM50D (LV429673) NSX100H TM80D (LV429671) NSX100H TM63D (LV429672)
In 40 32 63 50 80 63
Ir 40 32 63 50 80 63
Im 500 (kiinteä) 400 (kiinteä) 500 (kiinteä) 500 (kiinteä) 640 (kiinteä) 500 (kiinteä)
UPSin nimellisteho 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW
  Syöttö Ohitus Syöttö Ohitus Syöttö Ohitus Syöttö Ohitus
Katkaisijan tyyppi NSX100H TM100D (LV429670) NSX100H TM80D (LV429671) NSX160H TM125D (LV430671) NSX100H TM100D (LV429670) NSX160H TM160D (LV430670) NSX160H TM125D (LV430671) NSX250H TM200D (LV431671) NSX160H TM160D (LV430670)
In 100 80 125 100 160 125 200 160
Ir 100 80 125 100 160 125 200 160
Im 800 (kiinteä) 640 (kiinteä) 1 250 (kiinteä) 800 (kiinteä) 1 250 (kiinteä) 1 250 (kiinteä) ≤ 6 × In 1 250 (kiinteä)
UPSin nimellisteho 120 kW 150 kW
  Syöttö Ohitus Syöttö Ohitus
Katkaisijan tyyppi NSX250H TM250D (LV431670) NSX250H TM200 (LV431671) NSX400H Mic.L5 (LV432701) NSX250H TM250 (LV431670)
In/Io 250 200 280 250
Ir 250 200 250
tr 0,5
Im/Isd ≤ 5 × In ≤ 6 × In 10 ≤ 5 × In
tsd 0
li ≤ 4,5 × In
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?