990-91111K-023

Tilgang til produktveiledninger på nettet

Her finner du UPS-veiledninger, innsendte tegninger og annen dokumentasjon for din spesifikke UPS:

I nettleseren din skriver du inn https://www.go2se.com/ref= og den kommersielle referansen til produktet ditt.

Eksempel: https://www.go2se.com/ref=GVSUPS20KHS

Eksempel: https://www.go2se.com/ref=GVSUPS20KGS

Her finner du UPS-veiledninger, relevante veiledninger for tilleggsprodukter og alternativ-veiledninger:

Skann koden for å gå til den elektroniske veiledningsportalen for Galaxy VS:

Her finner du installasjonsveiledningen, bruksanvisningen og de tekniske spesifikasjonene for UPSen. Du finner også installasjonsveiledninger for tilleggsprodukter og tilleggsutstyr.

Denne nettbaserte veiledningsportalen er tilgjengelig på alle enheter og tilbyr digitale sider, søkefunksjonalitet på tvers av de ulike dokumentene i portalen og PDF-nedlasting for bruk når man ikke er koblet til nettet.

Her kan du få mer informasjon om Galaxy VS:

Gå til https://www.se.com/ww/en/product-range/65772 for mer informasjon om dette produktet.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?