990-91111K-023

Installasjonsprosedyre for parallelle marinesystemer

Forenklet 1+1 parallellsystem

Parallellsystem

 1. Installer IP22-sett GVSOPT026 på UPS-enhetene – følg installasjonsveiledningen som følger med settet.
 2. Installer UPS-enhetene og de modulære batterikabinettene (hvis aktuelt) på monteringssokkelsett GVSOPT027 – følg installasjonsveiledningen som følger med settet.
 3. Klargjøre for installasjon.
 4. Installere strømmodulen(e).
 5. Installere seismisk forankring (valgfritt).
 6. Kople til strømkabler
 7. Kople til signalkabler.
 8. Kople til signalkabler fra et modulært batterikabinett.
 9. Kople til signalkabler fra svitsjutstyr og tredjeparts hjelpeprodukter.
 10. Gjør ett av følgende:
 11. Kople til PBUS-kablene.
 12. Kople til eksterne kommunikasjonskabler.
 13. Fest oversatte sikkerhetsetiketter på produktet.
 14. Endelig installasjon.
Hvis du må flytte eller avvikle UPSen etter at installasjonen er fullført, ser du Avvikle eller flytte UPSen til et nytt sted.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?