990-91111K-023

Oversikt over installasjonsutstyr

Installasjonssett 0M-100883

Del Brukes i Antall enheter
Fjærskive
HUA12053
Kople til strømkabler. 40

Installasjonssett 0M-100917

Del Brukes i Antall enheter
M8-mutter med skive
803–8007
Klargjøre UPSen for TN-C/480 V «solid ground» jordingssystem. 2
Samleskinne for potensialutligning
880–99117
1

Installasjonssett 0M-88357

Del Brukes i Antall enheter
USB-kabel
960-0598
Kople til Modbus-kablene. 1
150 ohm motstand
110-0151-Z
10
Terminalkontakt
730-0532
2

Installasjonssett 0J-0M-1160

Del Brukes i Antall enheter
Temperaturføler
0M-1160
For batteriløsninger for andre leverandører ser du Kople til signalkabler fra svitsjutstyr og tredjeparts hjelpeprodukter.
Se installasjonsveiledningen som fulgte med den aktuelle batteriløsningen, for å finne ut hvordan du installerer og kopler til temperatursensoren.
1

Valgfritt seismisk sett GVSOPT002

Del Brukes i Antall enheter
M8 x 20 mm bolt med skive Installere seismisk forankring (valgfritt) og Endelig installasjon. 12
Bakre forankring
870-97772
1
Bakre forankringsbeslag
870-31131
1
Fremre forankringsbeslag
870-31132
1
Bakre sammenkoplingsplate
870-31554
Brukes ved installasjon med et tilstøtende produkt. Følg instruksjonene i installasjonshåndboken for det tilstøtende produktet. 1

Valgfritt NEMA 2 hullsett GVSOPT005

Del Brukes i Antall enheter
NEMA 2-hullsplate (utgang, DC+ (positiv), N) Kople til strømkablene med NEMA 2-hullsplater. 7
NEMA 2-hullsplate (inngang, bypass, DC- (negativ)) 8
M8-mutter med skive 30
Fjærskive 30
M8x24 mm flat skive 60

Valgfritt sett GVSOPT030

Kun for installasjon med tilstøtende modulære batterikabinetter. Følg installasjonshåndboken for modulære batterikabinetter.

Del Brukes i Antall enheter
Sammenkoplingsklemme
870-32370
For sammenkopling. 3
M6 x 16 mm skrue med skive
803-0686A
3
M6-mutter med skive
3360687
3
M8 x 25 mm bolt med skive
803-8595A
For tilkopling av strømkabel. 9
M8-mutter med skive
803-8007
9
PE-kabel 0W13065 (for modulært batterikabinett 1) For tilkopling av strømkabler for modulært batterikabinett 1. 1
DC kabel 0W13071 (for modulært batterikabinett 1) 1
DC kabel 0W13066 (for modulært batterikabinett 2) Kun for tilkopling av strømkabler for modulært batterikabinett 2, 3, 4 for en UPS som er over 50 kW.
Bruk de medfølgende DC kablene for en UPS som er klassifisert for maksimalt 50 kW.
1
DC kabel 0W13068 (for modulært batterikabinett 3) 1
DC kabel 0W13067 (for modulært batterikabinett 4) 1
Signalkabel 0W13070 For tilkopling av signalkabler for modulært batterikabinett 1. 1
Signalkabel 0W13069 1
Kabelstrips
820-0176A
For festing av strømkabel. 18
Kabelstrips
820-0020
30
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?