990-91111K-023

Oversikt over parallellsystem

UIB Enhetsinngangsbryter
SSIB Inngangsbryter for statisk svitsj
IMB Intern vedlikeholdsbryter
UOB Enhetsutgangsbryter
SIB Systemisolasjonsbryter
BB Batteribryter
MBB Ekstern vedlikeholdsbypassbryter

Forenklet 1+1 parallellsystem

Galaxy VS kan forsyne 2 UPSer i et forenklet 1+1 parallellsystem for redundans med delt enhetsinngangsbryter (UIB) og inngangsbryter for statisk svitsj (SSIB).

Forenklet 1+1 parallellsystem – én forsyningskilde

Forenklet 1+1 parallellsystem – to forsyningskilder

Parallelsystem med individuell enhetsinngangsbryter (UIB) og inngangsbryter for statisk svitsj (SSIB)

Galaxy VS kan forsyne opptil 4 UPSer i parallell for kapasitet og opptil 3+1 UPSer i parallell for redundans med individuell enhetsinngangsbryter (UIB) og inngangsbryter for statisk svitsj (SSIB).

MERK: Den interne vedlikeholdsbryteren (IMB) kan kun brukes i et forenklet 1+1 parallellsystem. I et hvilket som helst annet parallelt system må en ekstern vedlikeholdsbypassbryter (MBB) være tilgjengelig, og den interne vedlikeholdsbryteren (IMB)* må låses med hengelåsen i åpen posisjon.

Parallellsystem – én forsyningskilde

Parallellsystem – to forsyningskilder

Parallellsystem med delt enhetsinngangsbryter (UIB) og inngangsbryter for statisk svitsj (SSIB)

Galaxy VS kan forsyne opptil 4 UPSer i parallell for kapasitet og opptil 3+1 UPSer i parallell for redundans med delt enhetsinngangsbryter (UIB) og inngangsbryter for statisk svitsj (SSIB).

MERK: Den interne vedlikeholdsbryteren (IMB) kan kun brukes i et forenklet 1+1 parallellsystem. I et hvilket som helst annet parallelt system må en ekstern vedlikeholdsbypassbryter (MBB) være tilgjengelig, og den interne vedlikeholdsbryteren (IMB)* må låses med hengelåsen i åpen posisjon.

Parallellsystem – én forsyningskilde

Parallellsystem – to forsyningskilder

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?