990-91111E-023

Klargjøre for installasjon

FARE
Fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
Du må ikke bore eller skjære hull til kabler eller installasjonsrør med pakningsplatene installert, eller bore eller skjære hull i nærheten av UPS-systemet.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
MERK: Før signalkablene separat fra strømkablene og før Class 2/SELV-kablene separat fra non-Class 2/non-SELV-kablene.
 1. Fjern frontpanelet.
 2. Fjern den nedre frontplaten.
 3. Fjern det gjennomsiktige dekselet.
 4. Fjern toppdekselet:
  1. Fjern skruene og vipp opp fronten av toppdekselet.
  2. Skyv toppdekslet mot baksiden for å fjerne det. Tappene på baksiden av toppdekselet må koples fra sporene på baksiden av UPSen.
 5. For montering med tilstøtende batterikabinett: Fjern venstre sidepanel.
 6. For montering med tilstøtende batterikabinett: Fjern den nedre venstre sideplaten for intern DC kabling mellom UPSen og det tilstøtende batterikabinettet.

  UPS sett forfra

 7. For montering med vedlikeholdsbypasskabinett: Fjern høyre sidepanel. Sidepanelet installeres på vedlikeholdsbypasskabinettet igjen.
 8. For montering med vedlikeholdsbypasskabinett: Fjern den nedre høyre sideplaten for intern strømkabling mellom UPSen og vedlikeholdsbypasskabinettet.

  UPS sett forfra

 9. Fjern pakningsplaten av aluminium nederst i UPSen.

  UPS sett forfra

 10. For bakre kabelinnføring: Fjern jernplaten på baksiden og monter den i bunnen av UPSen.

  UPS sett forfra

 11. Bor/skjær hull for strømkabler/installasjonsrør i pakningsplaten av aluminium. Monter installasjonsrør (ikke inkludert) etter behov.
 12. Installer pakningsplaten av aluminium i den bakre eller nedre delen av UPSen.
 13. Fjern de bakre pakningsplatene og de bakre børsteplatene fra UPSen.

  UPS sett bakfra

 14. Gjør ett av følgende:
  • Kun for installasjon uten installasjonsrør: Monter børsteplatene igjen.
  • Kun for installasjon med installasjonsrør: Bor et hull i pakningsplatene for installasjonsrør, installer installasjonsrør og sett på pakningsplatene igjen.

  UPS uten installasjonsrør sett bakfra

  UPS med installasjonsrør sett bakfra

 15. Før non-Class 2/non-SELV-signalkablene gjennom den venstre, bakre børsteplaten og inn i venstre side av UPSen.
 16. Før de eksterne kablene som koples til kontrollerboksen, gjennom høyre, bakre pakningsplate og gjennom kabelkanalen til forsiden av UPSen.
 17. Før Class 2/SELV-signalkablene gjennom den høyre, bakre børsteplaten og inn i høyre side av UPSen.
QR code for this page

Var dette til hjelp?