990-91111K-023

Spesifikasjoner for 208 V-systemer

Inngangsspesifikasjoner 208 V

UPS-klassifisering 10 kW 15 kW 20 kW 25 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 75 kW
Spenning (V) 200/208/220
Tilkoplinger Inngangstilkoplinger i system med en enkel forsyningskilde: 4-leder (L1, L2, L3, N, G) WYE
Inngangstilkoplinger i system med to forsyningskilder: 3-leder (L1, L2, L3, G) WYE
Inngangsspenningsintervall (V) 200 V: 170–230
208 V: 177–239
220 V: 187–253
Frekvensintervall (Hz) 40–70
Nominell inngangsstrøm (A) 31/30/28 47/45/42 62/60/56 78/75/71 93/90/85 124/119/113 155/149/141 186/179/169 233/224/212
Maksimal inngangsstrøm (A)

38/37/35

57/55/52

75/73/69

93/92/86

114/109/104

152/145/137

185/182/172

227/219/206

284/283/271

Inngangstrømsbegrensning (A)

40/38/36

59/56/53

78/75/71

93/92/86

117/111/106

156/149/141

185/182/172

233/224/211

284/283/271

Inngangseffektfaktor 0,99 for last som er større enn 50 %
0,95 for en last som er større enn 25 %
Total harmonisk forvrengning (THDI) < 5 % ved 100 % last < 3 % ved 100 % last < 5 % ved 100 % last < 3 % ved 100 % last
Maksimal kortslutningsgrad 65 kA RMS
Beskyttelse Innebygd tilbakematingsvern og sikringer
Ramp-in Programmerbar og adaptiv 1–40 sekunder
MERK: For en UPS med N+1 strømmodul er inngangseffektfaktoren 0,99 ved 100 % last og den totale harmoniske forvrengningen (THDI) er <6 % ved full lineær last (symmetrisk).

Bypasspesifikasjoner 208 V

UPS-klassifisering 10 kW 15 kW 20 kW 25 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 75 kW
Spenning (V) 200/208/220
Tilkoplinger 4-leder (L1, L2, L3, N, G) WYE
Bypasspenningsintervall (V) 200 V: 180–220
208 V: 187–229
220 V: 198–242
Frekvensintervall (Hz) 50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (brukervalgbar)
Nominell bypasstrøm (A)

30/30/28

45/43/41

59/57/54

74/71/68

89/87/82

119/114/108

148/142/135

178/171/162

223/214/202

Nominell nøytral strøm (A) * 50/48/45 75/72/68 100/96/91 125/120/114 150/144/136 200/192/182 250/240/227 250/240/227 250/240/227
Maksimal kortslutningsgrad 65 kA RMS
Beskyttelse Innebygd tilbakematingsvern og sikringer
Spesifikasjoner for intern sikring: Merkestrøm 400 A, smelteintegral 33 kA2s
Innebygd tilbakematingsvern og sikringer
Spesifikasjoner for intern sikring: Merkestrøm 550 A, smelteintegral 52 kA2s

Utgangsspesifikasjoner 208 V

UPS-klassifisering 10 kW 15 kW 20 kW 25 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 75 kW
Spenning (V) 200/208/220
Tilkoplinger 4-leder (L1, L2, L3, N, G)
Utgangsspenningsregulering Symmetrisk last ± 1 %
Asymmetrisk last ± 3 %
Overbelastningskapasitet 150 % for 1 minutt (normal drift)
125 % for 10 minutter (normal drift)
125 % for 1 minutt (batteridrift)
125 % kontinuerlig (bypassdrift)
1000 % for 100 millisekunder (bypassdrift)
Respons på dynamisk last ± 5 % etter 2 millisekunder
± 1 % etter 50 millisekunder
Utgangseffektfaktor 1
Nominell utgangstrøm (A) 29/28/26 43/42/39 58/56/52 73/70/66 87/83/79 115/111/105 144/139/131 173/167/157 217/208/197
Frekvensregulering (Hz) 50/60 Hz bypass synkronisert – 50/60 Hz ± 0,1 % (friløpssystem)
Synkronisert stigehastighet (Hz/sek) Programmerbar til 0,25; 0,5; 1; 2; 4; 6
Total harmonisk forvrengning (THDU) < 2 %
Amplitudefaktor for last 2,5
Lasteffektfaktor Fra 0,7 kapasitiv til 0,7 induktiv uten lastreduksjon

Batterispesifikasjoner 208 V

FARE
Fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
  • Beskyttelse av energilagringsenheten: Et overstrømsvern må plasseres i nærheten av energilagringsenheten.
  • Utløsingsforsinkelsen må settes til null på alle batteribryterne.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
UPS-klassifisering 10 kW 15 kW 20 kW 25 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 75 kW
Ladeeffekt i % av utgangseffekt ved 0–40 % last* 80 %
Ladeeffekt i % av utgangseffekt ved 100 % last 20 %
Maksimum ladeeffekt (ved 0–40 % last) (kW)* 8 12 16 20 24 32 40 48 60
Maksimum ladeeffekt (ved 100 % last) (kW) 2 3 4 5 6 8 10 12 15
Nominell batterispenning (VDC) 32–40 blokker: 384–480
Nominell flytespenning (VDC) 32–40 blokker: 436–545
Maksimal boost-spenning (VDC) 600 for 40 blokker
Temperaturkompensasjon (per celle) –3,3 mV/°C, for T ≥ 25 °C – 0 mV/ °C, for T < 25 °C
Spenning på slutten av utladning (full last) (VDC) 32 blokker: 307
Batteristrøm ved full last og nominell batterispenning (A) * 28 41 55 69 82 109 137 164 205
Batteristrøm ved full last og minimum batterispenning (A) * 34 51 68 85 102 136 170 204 254
Rippelstrøm < 5 % C20 (5 minutters kjøretid)
Batteritest Manuell/automatisk (valgbar)
Maksimal kortslutningsgrad 10 kA

Anbefalte kabelstørrelser 208 V

FARE
fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
All kabling må være i overholdelse med gjeldende nasjonale og/eller elektriske forskrifter. Maksimal kabelstørrelse er 300 kcmil.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.

Maksimalt antall kabeltilkoplinger per samleskinne: To på inngangs-/utgangs-/bypassamleskinner; fire på DC+/DC– samleskinner og seks på N/G-samleskinner.

MERK: Overstrømsvern skal leveres av andre.

Kabelstørrelsen i denne veiledningen er basert på tabell 310.15 (B)(16) i National Electrical Code (NEC), med følgende utsagn:

  • 90 °C ledere (75 °C terminering)

  • En omgivelsestemperatur på 30 °C

  • Bruk av kopper- eller aluminiumsledere

Hvis omgivelsestemperaturen er høyere enn 30 °C, velges større ledere i henhold til korrigerende faktorer i NEC.

Utstyrsjordingsledere (EGC) er størrelsesbestemt i henhold til NEC artikkel 250.122 og tabell 250.122.

MERK: Du må alltid dimensjonere kablene etter en UPS-klassifisering på 75 kW for utvidbar UPS (GVSUPS25K75FS).
MERK: Anbefalte kabelstørrelser og maksimalt tillatt kabelstørrelse kan variere for tilleggsprodukter. Ikke alle tilleggsproduktene støtter aluminiumskabler. Se installasjonsveiledningen som følger med tilleggsproduktet.
MERK: Kabelstørrelsene for DC som er angitt her, er anbefalinger. Følg alltid de spesifikke instruksjonene i dokumentasjonen til batteriløsningen for kabelstørrelser for DC og DC EGC, og kontroller at kabelstørrelsen for DC samsvarer med batteribryterklassifiseringen.
MERK: Den nøytrale lederen er dimensjonert for å håndtere 1,73 ganger fasestrømmen ved høyt harmonisk innhold fra ikke-lineær last. Hvis det forventes ingen eller lav harmonisk strøm, kan den nøytrale lederen dimensjoneres tilsvarende, men ikke lavere enn faselederen.

Kopper

UPS-klassifisering 10 kW 15 kW 20 kW 25 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 75 kW
Inngangsfaser (AWG/kcmil) 8 4 3 2 1/0 3/0 4/0 300 2 x 2/0
Inngang EGC (AWG/kcmil) 10 8 8 6 6 6 4 4 3
Bypass-/utgangsfaser (AWG/kcmil) 8 6 4 3 2 1/0 3/0 4/0 300
Bypass EGC/utgang EGC (AWG/kcmil) 10 10 8 8 6 6 6 4 4
Nøytral (AWG/kcmil) 6 3 1 2/0 3/0 2 x 1/0 2 x 2/0 2 x 2/0 2 x 2/0
DC+/DC-(AWG/kcmil) 10 6 4 4 2 1/0 2/0 4/0 250
DC EGC (AWG/kcmil) 10 10 8 8 6 6 6 4 4

Aluminium

UPS-klassifisering 10 kW 15 kW 20 kW 25 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 75 kW
Inngangsfaser (AWG/kcmil) 6 3 1 1/0 3/0 250 300 2 x 3/0 4/0
Inngang EGC (AWG/kcmil) 6 6 6 4 4 4 2 2 x 2 1
Bypass-/utgangsfaser (AWG/kcmil) 6 4 3 1 1/0 3/0 250 300 2 x 3/0
Bypass EGC/utgang EGC (AWG/kcmil) 6 6 6 6 4 4 4 2 2
Nøytral (AWG/kcmil) 4 1 2/0 4/0 2 x 1/0 2 x 2/0 2 x 4/0 2 x 4/0 2 x 4/0
DC+/DC-(AWG/kcmil) 8 4 3 2 1/0 3/0 4/0 250 2 x 3/0
DC EGC (AWG/kcmil) 6 6 6 6 4 4 4 2 2
MERK: For DC EGC-aluminiumskabler som brukes i parallelle installasjonsrør, må EGC være i full størrelse for å forhindre overbelastning eller utbrenning av kabler.
MERK: 80 % nominelle vernebrytere for UIB, UOB, MBB, SSIB.

Anbefalt oppstrømsbeskyttelse 208 V

FARE
Fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
  • I parallellsystemer skal ikke verdiene for øyeblikkelig overstyring (Ii) settes til en høyere verdi enn 1250 A. Plasser etikett 885-92556 nær oppstrømsbryteren for å informere om faren.
  • For UPS-klassifisering 10–60 kW: I parallellsystemer med tre eller flere UPSer, må det installeres en kretsbryter ved utgangen til hver UPS. Enhetsutgangsbryterens (UOB) øyeblikkelige overstyringsverdier (Ii) må ikke settes til en høyere verdi enn 1250 A.
  • For UPS-klassifisering 75 kW: I parallellsystemer med to eller flere UPSer, må det installeres en kretsbryter ved utgangen til hver UPS. Enhetsutgangsbryterens (UOB) øyeblikkelige overstyringsverdier (Ii) må ikke settes til en høyere verdi enn 1250 A.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
FORSIKTIG
Brannfare
  • Kople bare til en krets med spesifikasjonene nedenfor.
  • Kople til en krets med et maksimalt overspenningsvern på 250 A i grenkretsen i henhold til National Electrical Code, ANSI/NFPA70, og Canadian Electrical Code, Part I, C22.1.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre personskade eller skade på utstyret.
MERK: I utvidbare UPSer (GVSUPS25K75FS) må du alltid tilpasse oppstrømsbeskyttelsen etter en UPS-klassifisering på 75 kW.
MERK: Overspenningsvern skal leveres av andre og markeres med dets funksjon.
UPS-klassifisering 10 kW 15 kW 20 kW 25 kW
  Inngang Bypass Inngang Bypass Inngang Bypass Inngang Bypass
Brytertype HJF36100U31X HJF36150U31X HJF36100U31X
Ir 50 40 80 60 100 80 125 100
tr @ 6 Ir 0,5–16
li (x In) ≤8 ≤5 ≤8
UPS-klassifisering 30 kW 40 kW 50 kW
  Inngang Bypass Inngang Bypass Inngang Bypass
Brytertype HJF36150U31X JJF36250U31X HJF36150U31X JJF36250U31X
Ir 150 110 200 150 250 200
tr @ 6 Ir 0,5–16
li (x In) ≤10 ≤12 ≤5 ≤8 ≤5
UPS-klassifisering 60 kW 75 kW
  Inngang Bypass Inngang Bypass
Brytertype LJF36400U31X JJF36250U31X LJF36400U31X LJF36400U31X
Ir 300 225 350 300
tr @ 6 Ir 0,5–16
li (x In) ≤5 ≤3 ≤5

Anbefalte størrelser på bolter og kabelsko for UL

LES DETTE
fare for skade på utstyret
Bruk bare UL-godkjente kabelsko med kompresjon.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre skade på utstyret.

Kobber – kabelsko med et hull

Kabelstørrelse Boltstørrelse Type kabelsko Krympetenger Matrise
10 AWG M8 x 25 mm LCA10-56-L NA NA
8 AWG M8 x 25 mm LCA8-56-L CT-720 CD-720-1 Rød P21
6 AWG M8 x 25 mm LCA6-56-L CT-720 CD-720-1 Blå P24
4 AWG M8 x 25 mm LCA4-56-L CT-720 CD-720-1 Grå P29
3 AWG M8 x 25 mm LCA4-56-L CT-720 CD-720-1 Grå P29
2 AWG M8 x 25 mm LCA2-56-Q CT-720 CD-720-1 Brun P33
1 AWG M8 x 25 mm LCA1-56-E CT-720 CD-720-2 Grønn P37
1/0 AWG M8 x 25 mm LCA1 / 0-56-X CT-720 CD-720-2 Rosa P42
2/0 AWG M8 x 25 mm LCA2/0-56-X CT-720 CD-720-2 Svart P45
3/0 AWG M8 x 25 mm LCA3/0-56-X CT-720 CD-720-2 Oransje P50
4/0 AWG M8 x 25 mm LCA4/0-56-X CT-720 CD-720-3 Lilla P54
250 kcmil M8 x 25 mm LCA250-56-X CT-720 CD-720-3 Gul P62
300 kcmil M8 x 25 mm LCA300-56-X CT-720 CD-720-4 Hvit P66

Kobber – kabelsko med to hull

Kabelstørrelse Boltstørrelse Type kabelsko Krympetenger Matrise
6 AWG M8 x 25 mm LCC6-12-L CT-930 CD-920-6 Blå P24
4 AWG M8 x 25 mm LCC4-12-L CT-930 CD-920-4 Grå P29
3 AWG M8 x 25 mm
2 AWG M8 x 25 mm LCC2-12-Q CT-930 CD-920-2 Brun P33
1 AWG M8 x 25 mm LCC1-12-E CT-930 CD-920-1 Grønn P37
1/0 AWG M8 x 25 mm LCC1/0-12-X CT-930 CD-920-1/0 Rosa P42
2/0 AWG M8 x 25 mm LCC2/0-12-X CT-930 CD-920-2/0 Svart P45
3/0 AWG M8 x 25 mm LCC3/0-12-X CT-930 CD-920-3/0 Oransje P50
4/0 AWG M8 x 25 mm LCC4/0-12-X CT-930 CD-920-4/0 Lilla P54
250 kcmil M8 x 25 mm LCC250-12-X CT-930 CD-920-250 Gul P62
300 kcmil M8 x 25 mm LCC300-12-X CT-930 CD-920-300 Hvit P66

Aluminium – kabelsko med ett hull

Kabelstørrelse Boltstørrelse Type kabelsko Krympetenger Matrise
6 AWG M8 x 25 mm LAA6-56-X CT-720 CD-720-1 Grå P29
4 AWG M8 x 25 mm LAA4-56-X CT-720 CD-720-2 Grønn P37
3 AWG M8 x 25 mm LAA3-56-X CT-720 CD-720-2 Grønn P37
2 AWG M8 x 25 mm LAA2-56-X CT-720 CD-720-2 Rosa P42
1 AWG M8 x 25 mm LAA1-56-X CT-720 CD-720-2 Gull P45
1/0 AWG M8 x 25 mm LAA1/0-56-X CT-720 CD-720-2 Tan P50
2/0 AWG M8 x 25 mm LAA2/0-56-5 CT-720 CD-720-3 Oliven P54
3/0 AWG M8 x 25 mm LAA3/0-56-5 CT-720 CD-720-3 Rubin P60
4/0 AWG M8 x 25 mm LAA4/0-56-5 CT-720 CD-720-4 Hvit P66
250 kcmil M8 x 25 mm LAA250-56-5 CT-720 CD-720-5 Rød P71
300 kcmil M8 x 25 mm LAA300-56-5 CT-720 CD-720-6 Blå P76

Aluminum – kabelsko med to hull

Kabelstørrelse Boltstørrelse Type kabelsko Krympetenger Matrise
2/0 AWG M8 x 25 mm LAB2/0-12-5 CT-720 CD-720-3 Oliven P54
3/0 AWG M8 x 25 mm LAB3/0-12-5 CT-720 CD-720-3 Rubin P60
4/0 AWG M8 x 25 mm LAB4/0-12-5 CT-720 CD-720-4 Hvit P66
250 kcmil M8 x 25 mm LAB250-12-2 CT-720 CD-720-5 Rød P71
300 kcmil M8 x 25 mm LAB300-12-2 CT-720 CD-720-6 Blå P76
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?