990-91111D-025

Przygotuj zasilacz UPS na system uziemiania

UWAGA: Zasilacz UPS jest wstępnie skonfigurowany do systemu uziemiania TNS.
UWAGA: Instalacja 3-przewodowa za pomocą szynoprzewodu łączącego skutkuje większym prądem upływowym.
  1. Tylko dla 3-przewodowego systemu uziemiającego TN-C: Zainstaluj dostarczony szynoprzewód łączący.

    Widok zasilacza UPS z przodu — 3-przewodowy system uziemiający TN-C

QR code for this page

czy było to pomocne?