990-91111D-025

Specyfikacja systemów 208 V

Dane techniczne wejścia 208 V

  10 kW 15 kW 20 kW 25 kW 30 kW 40 kW 50 kW
Napięcie (V) 200/208/220 200/208/220 200/208/220 200/208/220 200/208/220 200/208/220 200/208/220
Połączenia 4-przewodowe (L1, L2, L3,N, PE) WYE (pojedyncze zasilanie)
3-przewodowe (L1, L2, L3, PE) WYE (podwójne zasilanie)
Zakres napięcia wejściowego (V) 200 V: 170-230
208 V: 177-239
220 V: 187-253
Zakres częstotliwości (Hz) 40-70
Znamionowy prąd wejściowy (A) 31/30/28 47/45/42 62/60/56 78/75/71 93/90/85 124/119/113 155/149/141
Maksymalny prąd wejściowy (A) 37/36/34 56/54/51 74/72/68 91/90/85 112/107/102 149/143/135 182/179/169
Limit prądu wejściowego (A) 39/37/35 58/55/52 77/74/70 91/91/87 115/110/104 153/147/139 182/182/174
Współczynnik mocy obciążenia wejściowego 0,99 przy >25% obciążenia, 0,95 przy >15% obciążenia
Współczynnik zawartości harmonicznych (THDI) <5% przy 100% obciążenia <3% przy 100% obciążenia
Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego 65 kA RMS
Ochrona

Wbudowane zabezpieczenia przed prądem zwrotnym i bezpieczniki

Czas wejścia

Programowalne i regulowane 1-40 sekund

Dane techniczne obejścia 208 V

  10 kW 15 kW 20 kW 25 kW 30 kW 40 kW 50 kW
Napięcie (V) 200/208/220 200/208/220 200/208/220 200/208/220 200/208/220 200/208/220 200/208/220
Połączenia 4–przewodowe (L1, L2, L3, N, PE) WYE
Zakres napięcia obejścia (V) 200 V: 180-220
208 V: 187-229
220 V: 198-242
Zakres częstotliwości (Hz) 50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (wybierany przez użytkownika)
Znamionowy prąd obejścia (A) 29/28/27 44/42/40 58/56/53 73/70/66 87/84/80 117/112/106 146/140/133
Znamionowy prąd neutralny (A) 50/48/45 75/72/68 100/96/91 125/120/114 150/144/136 200/192/182 250/240/227
Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego* 65 kA RMS
Ochrona

Wbudowane zabezpieczenia przed prądem zwrotnym i bezpieczniki
Dane techniczne wewnętrznych bezpieczników: Znamionowy 400 A, przedpalenie 33 kA2s

Dane techniczne wyjścia 208 V

  10 kW 15 kW 20 kW 25 kW 30 kW 40 kW 50 kW
Napięcie (V) 200/208/220 200/208/220 200/208/220 200/208/220 200/208/220 200/208/220 200/208/220
Połączenia 4–przewodowe (L1, L2, L3, N, PE)
Regulacja napięcia Obciążenie symetryczne ± 1%
Obciążenie asymetryczne ± 3%
Zdolność przeciążeniowa 150% przez 1 minutę (w normalnym trybie pracy)
125% przez 10 minut (w normalnym trybie pracy)
125% przez 1 minutę (w trybie pracy bateryjnej)
125% ciągłe (tryb pracy obejścia)
1000% przez 100 ms (tryb pracy obejścia)
Reakcja na obciążenie dynamiczne ± 5% po 2 milisekundach
± 1% po 50 milisekundach
Współczynnik mocy wyjściowej 1
Znamionowy prąd wyjściowy (A) 29/28/26 43/42/39 58/56/52 73/70/66 87/83/79 115/111/105 144/139/131
Regulacja częstotliwości (Hz) 50/60 Zsynchronizowane z obejściem – 50/60 Hz ± 0,1% na wolnym biegu
Zsynchronizowana szybkość narastania (Hz/s) Można zaprogramować na 0,25; 0,5; 1; 2; 4; 6
Współczynnik zawartości harmonicznych (THDU) <2%
Współczynnik szczytu obciążenia 2,5
Współczynnik mocy obciążenia Od 0,7 pojemnościowego do 0,7 indukcyjnego bez obniżenia wartości znamionowych

Dane techniczne baterii 208 V

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Ochrona urządzenia magazynującego energię: Urządzenie do ochrony prądu przetężeniowego należy umieścić w pobliżu urządzenia magazynującego energię.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
  10 kW 15 kW 20 kW 25 kW 30 kW 40 kW 50 kW
Moc ładowarki w % mocy wyjściowej przy 0-40% obciążenia* 80%
Moc ładowarki w % mocy wyjściowej przy 100% obciążenia 20%
Maksymalna moc ładowarki (przy 0-40% obciążenia) (kW)* 8 12 16 20 24 32 40
Maksymalna moc ładowarki (przy 100% obciążenia) (kW) 2 3 4 5 6 8 10
Znamionowe napięcie akumulatora (VDC) 32-40 bloków: 384-480
Napięcie znamionowe ładowania ciągłego (VDC) 32-40 bloków: 436-545
Maksymalne napięcie zwiększenia (VDC) 600 na 40 bloków
Kompensacja temperatury -3,3mV/°C/celę, dla T ≥ 25 °C – 0mV/°C/celę, dla T < 25°C
Napięcie końca rozładowania (VDC) 32 bloki: 307
Prąd baterii przy pełnym obciążeniu i przy nominalnym Vbat* (V) 27 41 55 68 82 109 136
Prąd baterii przy pełnym obciążeniu i przy minimalnym Vbat* (V) 34 51 68 85 102 136 170
Tętnienia prądu < 5% C20 (5 minut czasu pracy)
Test baterii Ręczny/automatyczny (do wyboru)
Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego 10 kA

Zalecane przekroje kabli 208 V

NIEBEZPIECZEŃSTWO
ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Okablowanie musi być zgodne z lokalnymi i/lub krajowymi przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych. Maksymalny dopuszczalny przekrój kabla to 300 kcmil.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

Maksymalna liczba połączeń kabli na szynoprzewód: 2 na szynoprzewodach wejścia/wyjścia/obejścia; 4 na szynoprzewodach DC+/DC-; 6 na szynoprzewodach N/PE.

UWAGA: Ochrona przed przetężeniem jest dostarczana przez podmioty zewnętrzne.

Przekroje kabli w niniejszej instrukcji są oparte na Tabeli 310.15 (B)(16) amerykańskiego Krajowego Kodeksu Elektrycznego (National Electrical Code, NEC) z następującymi założeniami:

  • Przewody 90°C (194°F) (zakończenie 75°C (167°F))

  • Temperatura otoczenia 30°C (86°F)

  • Użycie przewodów miedzianych lub aluminiowych

  • Metoda montażu C

Jeżeli temperatura otoczenia wynosi ponad 30°C (86°F), należy wybrać przewodniki o większym przekroju zgodnie ze współczynnikami korekty określonymi przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (NEC).

Przewody uziemiające wyposażenie (PE w niniejszej instrukcji) mają przekroje zgodne z Artykułem 250.122 i Tabelą 250.122 amerykańskiego Krajowego Kodeksu Elektrycznego (National Electrical Code, NEC).

UWAGA: Podane tutaj przekroje kabli DC są zaleceniami – Należy zawsze stosować się do instrukcji zawartych w dokumentacji rozwiązania akumulatora dla baterii DC+/DC- i przekrojów kabli baterii DC PE oraz upewnić się, że przekroje kabli DC zgadzają się z wartością znamionową wyłączników baterii.
Miedź 10 kW 15 kW 20 kW 25 kW 30 kW 40 kW 50 kW
Fazy wejściowe (AWG/kcmil) 8 4 3 2 1/0 3/0 4/0
Wejście PE (AWG/kcmil) 10 8 8 6 6 6 4
Fazy obejścia/wejściowe (AWG/kcmil) 8 6 4 3 2 1/0 3/0
Obejście PE/Wyjście PE (AWG/kcmil) 10 10 8 8 6 6 6
Neutralny* (AWG/kcmil) 6 3 1 2/0 3/0 2 x 1/0 2 x 2/0
DC+/DC-(AWG/kcmil) 10 6 4 4 2 1/0 2/0
PE DC (AWG/kcmil) 10 10 8 8 6 6 6
Aluminium 10 kW 15 kW 20 kW 25 kW 30 kW 40 kW 50 kW
Fazy wejściowe (AWG/kcmil) 6 3 1 1/0 3/0 250 300
Wejście PE (AWG/kcmil) 6 6 6 4 4 4 2
Fazy obejścia/wejściowe (AWG/kcmil) 6 4 3 1 1/0 3/0 250
Obejście PE/Wyjście PE (AWG/kcmil) 6 6 6 6 4 4 4
Neutralny* (AWG/kcmil) 4 1 2/0 4/0 2 x 1/0 2 x 2/0 2 x 4/0
DC+/DC- (AWG/kcmil) 8 4 3 2 1/0 3/0 4/0
DC PE (AWG/kcmil)* 6 6 6 6 4 4 4
UWAGA: 80% wyłączników znamionowych dla UIB, UOB, MBB, SSIB.

Zalecana ochrona od strony sieci 208 V

PRZESTROGA
zagrożenie pożarem
  • Urządzenie można podłączyć tylko do obwodu spełniającego poniższą specyfikację.
  • Podłączaj obwody zaopatrzone w maksymalnie 250 A zabezpieczenie przeciążeniowe zgodnie z amerykańskim Krajowym Kodeksem Elektrycznym, ANSI/NFPA70, i kanadyjskimi przepisami elektrycznymi, część I, C22.1.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować obrażeniami ciała lub uszkodzeniem sprzętu.
UWAGA: Ochrona przed prądem przetężeniowym dostarczana jest przez podmioty zewnętrzne i musi być oznaczona zgodnie ze swoją funkcją.
Klasa 10 kW 15 kW 20 kW 25 kW
  Wejście Obejście Wejście Obejście Wejście Obejście Wejście Obejście
Wyłącznik HJF36100U31X HJF36150U31X HJF36100U31X
Ustawienie Ir 50 40 80 60 100 80 125 100
tr na ustawieniu Ir 6 0,5
Ustawienie li (X In) 1,5
Klasa 30 kW 40 kW 50 kW
  Wejście Obejście Wejście Obejście Wejście Obejście
Wyłącznik HJF36150U31X JJF36250U31X HJF36150U31X JJF36250U31X
Ustawienie Ir 150 110 200 150 250 200
tr na ustawieniu Ir 6 0,5
Ustawienie li (X In) 1,5
QR code for this page

czy było to pomocne?