990-91111D-025

Specyfikacja systemów 400 V

Dane techniczne wejścia 400 V

  20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW
Napięcie (V) 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415
Połączenia 4-przewodowe (L1, L2, L3,N, PE) WYE (pojedyncze zasilanie)
3-przewodowe (L1, L2, L3, PE) WYE (podwójne zasilanie)* *
Zakres napięcia wejściowego (V) 380 V: 331-437
400 V: 340-460
415 V: 353-477
Zakres częstotliwości (Hz) 40-70
Znamionowy prąd wejściowy (A) 32/30/29 47/45/43 63/60/58 79/75/72 95/90/87 126/120/116 158/150/144
Maksymalny prąd wejściowy (A) 38/36/35 57/54/52 76/72/69 91/90/87 114/108/104 151/144/139 182/180/173
Limit prądu wejściowego (A) 39/37/36 59/56/54 78/74/72 91/91/90 117/111/107 156/148/143 182/182/179
Współczynnik mocy obciążenia wejściowego 0,99 przy >25% obciążenia, 0,95 przy >15% obciążenia
Współczynnik zawartości harmonicznych (THDI) <5% przy 100% obciążenia <3% przy 100% obciążenia
Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego 65 kA RMS
Ochrona

Wbudowane zabezpieczenia przed prądem zwrotnym i bezpieczniki

Czas wejścia

Programowalne i regulowane 1-40 sekund

Dane techniczne obejścia 400 V

  20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW
Napięcie (V) 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415
Połączenia 4–przewodowe (L1, L2, L3, N, PE) WYE
Zakres napięcia obejścia (V) 380 V: 342-418
400 V: 360-440
415 V: 374-457
Zakres częstotliwości (Hz) 50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (wybierany przez użytkownika)
Znamionowy prąd obejścia (A) 31/29/28 46/44/42 61/58/56 77/73/70 92/87/84 123/117/112 153/146/141
Znamionowy prąd neutralny (A) 53/50/48 79/75/72 105/100/96 131/125/120 158/150/144 210/200/193 263/250/241
Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego* 65 kA RMS
Ochrona

Wbudowane zabezpieczenia przed prądem zwrotnym i bezpieczniki
Dane techniczne wewnętrznych bezpieczników: Znamionowy 400 A, przedpalenie 33 kA2s

Dane techniczne wyjścia 400 V

  20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW
Napięcie (V) 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415
Połączenia 4–przewodowe (L1, L2, L3, N, PE)
Regulacja napięcia Obciążenie symetryczne ± 1%
Obciążenie asymetryczne ± 3%
Zdolność przeciążeniowa 150% przez 1 minutę (w normalnym trybie pracy)
125% przez 10 minut (w normalnym trybie pracy)
125% przez 1 minutę (w trybie pracy bateryjnej)
110% ciągłe (tryb pracy obejścia)
1000% przez 100 ms (tryb pracy obejścia)
Reakcja na obciążenie dynamiczne ± 5% po 2 milisekundach
± 1% po 50 milisekundach
Współczynnik mocy wyjściowej 1
Znamionowy prąd wyjściowy (A) 30/29/28 46/43/42 61/58/56 76/72/70 91/87/83 122/115/111 152/144/139
Regulacja częstotliwości (Hz) 50/60 Zsynchronizowane z obejściem – 50/60 Hz ± 0,1% na wolnym biegu
Zsynchronizowana szybkość narastania (Hz/s) Można zaprogramować na 0,25; 0,5; 1; 2; 4; 6
Współczynnik zawartości harmonicznych (THDU) <1% dla obciążenia liniowego
<5% dla obciążenia nieliniowego
Współczynnik szczytu obciążenia 2,5
Współczynnik mocy obciążenia Od 0,7 pojemnościowego do 0,7 indukcyjnego bez obniżenia wartości znamionowych

Dane techniczne baterii 400 V

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Ochrona urządzenia magazynującego energię: Urządzenie do ochrony prądu przetężeniowego należy umieścić w pobliżu urządzenia magazynującego energię.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
  20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW
Moc ładowarki w % mocy wyjściowej przy 0-40% obciążenia* 80%
Moc ładowarki w % mocy wyjściowej przy 100% obciążenia 20%*
Maksymalna moc ładowarki (przy 0-40% obciążenia) (kW)* 16 24 32 40 48 64 80
Maksymalna moc ładowarki (przy 100% obciążenia) (kW) 4 6 8 10 12 16 20
Znamionowe napięcie akumulatora (VDC) 32–48 bloków: 384–576 40–48 bloków: 480–576 36–48 bloków: 432–576 32–48 bloków: 384–576 40–48 bloków: 480–576
Napięcie znamionowe ładowania ciągłego (VDC) 32–48 bloków: 436–654 40–48 bloków: 545–654 36–48 bloków: 490–654 32–48 bloków: 436–654 40–48 bloków: 545–654
Maksymalne napięcie zwiększenia (VDC) 720 na 48 bloków
Kompensacja temperatury -3,3mV/°C/celę, dla T ≥ 25 °C – 0mV/°C/celę, dla T < 25°C
Końcowe napięcie rozładowania (pełne obciążenie) (VDC) 32 bloki: 307 40 bloków: 384 36 bloków: 346 32 bloki: 307 40 bloków: 384
Prąd baterii przy pełnym obciążeniu i przy nominalnym napięciu baterii* (A) 54 81 109 109 130 174 217
Prąd baterii przy pełnym obciążeniu i przy minimalnym napięciu baterii* (A) 68 102 136 136 163 217 271
Tętnienia prądu < 5% C20 (5 minut czasu pracy)
Test baterii Ręczny/automatyczny (do wyboru)
Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego 10 kA

Zalecane przekroje kabli 400 V

NIEBEZPIECZEŃSTWO
ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Okablowanie musi być zgodne z lokalnymi i/lub krajowymi przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych. Maksymalny dopuszczalny przekrój kabla to 150 mm2.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

Maksymalna liczba połączeń kabli na szynoprzewód: 2 na szynoprzewodach wejścia/wyjścia/obejścia; 4 na szynoprzewodach DC+/DC-; 6 na szynoprzewodach N/PE.

UWAGA: Ochrona przed przetężeniem jest dostarczana przez podmioty zewnętrzne.

Przekroje kabli podane w niniejszej instrukcji są oparte na tabelach B.52.3 i B.52.5 normy IEC 60364-5-52 z następującymi założeniami:

  • Kable do 90°C

  • Temperatura otoczenia 30°C

  • Użycie przewodów miedzianych lub aluminiowych

  • Metoda montażu C

Rozmiar kabla PE opiera się na tabeli 54.2 normy IEC 60364-4-54.

Jeżeli temperatura otoczenia wynosi ponad 30°C, należy wybrać przewodniki o większym przekroju zgodnie ze współczynnikami korekty określonymi przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC).

UWAGA: Podane tutaj przekroje kabli DC są zaleceniami – Należy zawsze stosować się do instrukcji zawartych w dokumentacji rozwiązania akumulatora dla baterii DC+/DC- i przekrojów kabli baterii DC PE oraz upewnić się, że przekroje kabli DC zgadzają się z wartością znamionową wyłączników baterii.
Miedź 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW
Fazy wejściowe (mm2) 6 10 16 25 35 50 70
Wejście PE (mm2) 6 10 16 16 16 25 35
Fazy obejścia/wejściowe (mm2) 6 6 10 16 25 35 50
Obejście PE/Wyjście PE (mm2) 6 6 10 16 16 16 25
Neutralny* (mm2) 10 16 25 35 50 70 95
DC+/DC- (mm2) 10* 25* 35* 35* 50* 70* 95*
DC PE (mm2) 10 16 16 16 25 35 50
Aluminium 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW
Fazy wejściowe (mm2) 6 16 25 35 50 70 95
Wejście PE (mm2) 6 16 16 16 25 35 50
Fazy obejścia/wejściowe (mm2) 6 10 16 25 35 50 70
Obejście PE/Wyjście PE (mm2) 6 10 16 16 16 25 35
Neutralny* (mm2) 10 25 35 50 70 95 2 x 70
DC+/DC- (mm2) 16* 35* 50* 50* 70* 95* 2 x 70*
DC PE (mm2) 16 16 25 25 35 50 70

Zalecana ochrona od strony sieci 400 V

UWAGA: W przypadku lokalnych nakazów wymagających 4-biegunowych wyłączników: Jeśli oczekuje się, że przewód neutralny będzie przewodził prąd o wysokim natężeniu, ze względu na nieliniowe obciążenie wyłącznik musi mieć moc znamionową zgodną z oczekiwanym prądem neutralnym.
Typ zasilacza UPS 20 kW 30 kW 40 kW
  Wejście Obejście Wejście Obejście Wejście Obejście
Typ wyłącznika NSX100H TM40D (LV429674) NSX100H TM32D (LV429675) NSX100H TM63D (LV429672) NSX100H TM50D (LV429673) NSX100H TM80D (LV429671) NSX100H TM63D (LV429672)
Ustawienie In 40 32 63 50 80 63
Ustawienie Ir 40 32 63 50 80 63
Ustawienie IM 500 (stałe) 400 (stałe) 500 (stałe) 500 (stałe) 640 (stałe) 500 (stałe)
Typ zasilacza UPS 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW
  Wejście Obejście Wejście Obejście Wejście Obejście Wejście Obejście
Typ wyłącznika NSX100H TM100D (LV429670) NSX100H TM80D (LV429671) NSX160H TM125D (LV430671) NSX100H TM100D (LV429670) NSX160H TM160D (LV430670) NSX160H TM125D (LV430671) NSX250H TM200D (LV431671) NSX160H TM160D (LV430670)
Ustawienie In 100 80 125 100 160 125 200 160
Ustawienie Ir 100 80 125 100 160 125 200 160
Ustawienie IM 800 (stałe) 640 (stałe) 1250 (stałe) 800 (stałe) 1250 (stałe) 1250 (stałe) 5 – 10 x In 1250 (stałe)
QR code for this page

czy było to pomocne?