990-91111G-025

Podłączanie kabli sygnałowych IMB w uproszczonym układzie równoległym 1+1

UWAGA: Poprowadź przewody sygnałowe oddzielnie od kabli zasilających, by zapewnić należytą izolację.
 1. Zdemontuj moduł przełącznika statycznego z obu zasilaczy UPS.

  Widok zasilacza UPS z przodu

 2. Zdemontuj osłonę z obu zasilaczy UPS.

  Widok zasilacza UPS z przodu

 3. Odłącz kable sygnałowe od diody wewnętrznego wyłącznika serwisowego IMB na obu zasilaczach UPS.
 4. Zdemontuj półkę z obu zasilaczy UPS.

  Widok zasilacza UPS z przodu

 5. Zdemontuj przednią osłonę z wewnętrznego wyłącznika serwisowego IMB na obu zasilaczach UPS.

  Widok zasilacza UPS z przodu

 6. Zainstaluj dodatkowy przełącznik AUX (dostarczony) w pozycji OF2 w wewnętrznym wyłączniku serwisowym UMB na obu zasilaczach UPS.
 7. Podłącz kable sygnałowe non-Class 2/non-SELV między dwoma zasilaczami UPS:
  1. Podłącz kable sygnałowe non-Class 2/non-SELV (nie dołączone do zestawu) z zacisku przełącznika AUX 1 i 2 w wewnętrznym wyłączniku serwisowym IMB na zasilaczu UPS 1 do przekaźników J6614-5 i J6614-6 na płycie 640-4843 na zasilaczu UPS 2, według ilustracji.
  2. Podłącz kable sygnałowe non-Class 2/non-SELV (nie dołączone do zestawu) z zacisku przełącznika AUX 1 i 2 w wewnętrznym wyłączniku serwisowym IMB na zasilaczu UPS 2 do przekaźników J6614-5 i J6614-6 na płycie 640-4843 na zasilaczu UPS 1, według ilustracji.

  Widok wewnętrznego wyłącznika serwisowego IMB z przodu

  Widok uproszczonego układu równoległego 1+1 z przodu

 8. Ponownie zamontuj przednią osłonę na wewnętrznym wyłączniku serwisowym IMB na obu zasilaczach UPS.
 9. Zamontuj ponownie półkę na obu zasilaczach UPS.
 10. Podłącz ponownie kable sygnałowe do diody wewnętrznego wyłącznika serwisowego IMB na obu zasilaczach UPS.

  Widok zasilacza UPS z przodu

 11. Zamontuj ponownie osłonę na obu zasilaczach UPS.
 12. Zamontuj ponownie moduł przełącznika statycznego na obu zasilaczach UPS.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?