990-91111K-025

Podłączenie zewnętrznych przewodów komunikacyjnych

 1. Podłącz zewnętrzne kable komunikacyjne do portów w skrzynce kontrolnej UPS.

  Widok skrzynki kontrolnej z przodu

  1. Uniwersalny port wejścia/wyjścia wbudowanej karty sieciowej.

  2. Port modbus wbudowanej karty sieciowej.

  3. Port sieciowy wbudowanej karty sieciowej. Użyj ekranowanego kabla sieciowego.

  UWAGA: Sprawdź, czy łączysz się z właściwym portem, aby uniknąć konfliktów w komunikacji z siecią.

Podłączanie kabli Modbus

 1. Podłącz kable Modbus do zasilacza(-y) UPS. Należy użyć połączenia 2-przewodowego lub 4-przewodowego.
  • Wszystkie przewody sygnałowe Modbus powinny mieć podwójną izolację / płaszcz i minimalną wartość znamionową 30 VDC.

  • Do połączeń Modbus należy używać ekranowanych skrętek dwużyłowych. Połączenie ekranowania z uziemieniem musi być tak krótkie jak to tylko możliwe (najlepiej mniej niż 1 cm). Ekranowanie kabla musi być podłączone do złącza Ch Gnd na każdym urządzeniu.

  • Okablowanie powinno być wykonane zgodnie z lokalnymi regulaminami.

  • Poprowadź przewody sygnałowe oddzielnie od kabli zasilających, by zapewnić należytą izolację.

  • Port Modbus jest galwanicznie odizolowany za pomocą złącza Com jako odniesienia podłoża.

  Przykład: Połączenie 2-przewodowe z dwoma zasilaczami UPS

  Przykład: Połączenie 4-przewodowe z dwoma zasilaczami UPS

 2. Zamontuj rezystor terminujący 150 Ohm na końcu każdej magistrali, jeśli są one bardzo długie i pracują na wysokich częstotliwościach danych. Magistrale o długości poniżej 610 metrów (2000 stóp) przy częstotliwości 9600 baud lub poniżej 305 metrów (1000 stóp) przy 19 200 baud nie powinny wymagać rezystorów terminujących.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?