990-91111G-025

Podłączanie kabli PBUS

  1. Podłącz dostarczone kable PBUS 1 (biały) i PBUS 2 (czerwony) do portów PBUS w skrzynkach kontrolnych zasilacza UPS. Poprowadź kable PBUS przez kanał kablowy w zasilaczach UPS.

    Widok skrzynki kontrolnej z przodu

  2. Zamontuj osłony zakończenia (T) w nieużywanych złączach.

    Przykład systemu składającego się z trzech równoległych zasilaczy UPS

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?