990-91111K-025

Podłączenie kabli zasilających

NIEBEZPIECZEŃSTWO
ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
W przypadku systemów o pojedynczym zasilaniu, gdzie kable zasilające są podzielone ze względu na ograniczenie rozmiaru kabla należy użyć szynoprzewodu obejścia do drugiego zestawu kabli wejściowych. Na szynoprzewodzie wejścia nie ma miejsca na dwa zestawy kabli wejścia, ze względu na szynoprzewody łączące pojedynczego zasilania.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
NOTYFIKACJA
Ryzyko uszkodzenia sprzętu
Aby zapewnić prawidłowy podział obciążenia podczas pracy w trybie obejścia w układzie równoległym:
 • Wszystkie kable obejścia muszą mieć taką samą długość dla wszystkich zasilaczy UPS.
 • Wszystkie kable wyjściowe muszą mieć taką samą długość dla wszystkich zasilaczy UPS.
 • Wszystkie kable wejściowe muszą mieć taką samą długość dla wszystkich zasilaczy UPS (wymagane tylko w systemie o pojedynczym zasilaniu).
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować uszkodzeniem sprzętu.
 1. Tylko dla uziemionych systemów 480 V (bez neutralnego połączenia kablowego):
  1. Zdemontuj wspornik RFI. Zachowaj dwie śruby.
  2. Odkręć śrubę po lewej stronie i zachowaj ją.
  3. Zainstaluj wspornik RFI po lewej stronie za pomocą trzech śrub.

  Widok zasilacza UPS z przodu

 2. Tylko dla systemów o podwójnym zasilaniu: Usuń trzy szynoprzewody łączące pojedynczego zasilania.

  Widok zasilacza UPS z przodu

 3. Połącz kable zasilające jak pokazano w opisanej kolejności:

  *Dołączono do zestawu.

  1. Podłącz przewód uziemienia wyposażenia/Kable PE.
  2. Podłącz kable N. Podłącz punkt środkowy baterii (jeśli znajduje się w urządzeniu bateryjnym).
  3. Podłącz kable DC +.
  4. Połącz kable wyjścia.
  5. Podłącz kable DC-.
  6. Tylko dla systemów o podwójnym zasilaniu: Podłącz kable obejścia.
  7. Podłącz kable wejścia.
   UWAGA: Pamiętaj o podłączeniu kabli wejścia do odpowiednich szynoprzewodów wejścia po lewej górnej stronie zasilacza UPS.

   Widok zasilacza UPS z przodu – System o pojedynczym zasilaniu

   Widok zasilacza UPS z przodu – System o podwójnym zasilaniu

   PRZESTROGA
   Ryzyko uszkodzenia sprzętu
   Sprawdź zamocowanie obejm kablowych. Jeśli objemy kablowe poruszą się z powodu ciągnięcia kabli, śruba może się poluzować.
   Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować obrażeniami ciała lub uszkodzeniem sprzętu.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?