990-91111K-025

Demontaż zasilacza UPS lub przeniesienie go do nowej lokalizacji

 1. Całkowicie wyłącz zasilacz UPS — postępuj zgodnie z jego instrukcją obsługi.
 2. Zablokuj/oznacz wszystkie wyłączniki w szafie/panelu obejścia serwisowego lub rozdzielnicy w pozycji WYŁ. (otwartej).
 3. Zablokuj/oznacz wszystkie wyłączniki baterii w rozdzielnicy/urządzeniu bateryjnym w pozycji WYŁ. (otwartej).
 4. Usuń przedni panel z zasilacza UPS.
 5. Zablokuj/oznacz wewnętrzny wyłącznik serwisowy (IMB) w pozycji WYŁ. (otwartej).
 6. Usuń wszystkie moduły zasilania z zasilacza UPS:
  PRZESTROGA
  Duży ciężar
  Moduły zasilania są ciężkie i muszą je przenosić dwie osoby.
  • Moduł zasilania o mocy 20 kW waży 25 kg (55 lb).
  • Moduł zasilania o mocy 50 kW waży 38 kg (84 lb).
  Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować obrażeniami ciała lub uszkodzeniem sprzętu.
  1. Wysuń moduł zasilania do połowy. Mechanizm blokujący uniemożliwia całkowite wysunięcie modułu zasilania.
  2. Zwolnij blokadę, naciskając przyciski zwalniające znajdujące się po obu stronach modułu zasilania i wyjmij moduł zasilania.
  3. Zamontuj zaślepkę (jeśli jest dostępna) na pustym gnieździe modułu zasilania.
  4. Moduły zasilania należy przechowywać w bezpiecznym miejscu do momentu ponownego montażu.
   OSTRZEŻENIE
   Ryzyko uszkodzenia sprzętu
   • Moduły zasilania należy przechowywać w temperaturze otoczenia od -15 do 40°C (od 5 do 104°F) przy wilgotności bez kondensacji na poziomie 10–80%.
   • Moduły zasilania należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu ochronnym.
   Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią bądź uszkodzeniem sprzętu.
 7. Zdejmij dolną płytę przednią.
 8. Zmierz napięcie wejścia, wyjścia, obejścia, neutrale i DC za pomocą sondy do multimetru włożonej przez otwory w przezroczystej osłonie, aby potwierdzić jego BRAK.
 9. Zdejmij przezroczystą osłonę.
 10. Przed kontynuowaniem dokonaj pomiarów i potwierdź BRAK napięcia na każdym szynoprzewodzie wejścia/obejścia/wyjścia/DC.
  NIEBEZPIECZEŃSTWO
  RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, WYSTĄPIENIA WYBUCHU LUB ŁUKU ELEKTRYCZNEGO
  Przed kontynuowaniem dokonaj pomiarów i potwierdź BRAK napięcia na każdym szynoprzewodzie wejścia/obejścia/wyjścia/DC.
  Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

  Widok zasilacza UPS z przodu

 11. Odłącz i usuń wszystkie kable zasilające z zasilacza UPS. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Podłączenie kabli zasilających lub Podłączenie kabli zasilających z dwuotworowymi płytkami NEMA.
 12. Zdemontuj górną pokrywę.
 13. Odłącz i zdemontuj przewody sygnałowe z górnej i przedniej strony zasilacza UPS. W przypadku zasilaczy UPS z modułowymi szafami bateryjnymi: Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Podłączanie kabli sygnałowych modułowej szafy bateryjnej. W przypadku uproszczonego równoległego układu UPS 1+1: Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Podłączanie kabli sygnałowych IMB w uproszczonym układzie równoległym 1+1.

  Widok zasilacza UPS z tyłu z przepustami kablowymi

 14. W przypadku zasilacza UPS z szafą obejścia serwisowego: Zdemontuj sprzęt łączący zasilacz UPS i szafę obejścia serwisowego. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji montażu dołączonej do szafy obejścia serwisowego. Zachowaj wszystkie części do ponownego montażu.
 15. W przypadku zasilacza UPS z przylegającą szafą bateryjną: Zdemontuj sprzęt łączący zasilacz UPS i przylegającą szafę bateryjną. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji montażu dołączonej do przylegającej szafy bateryjnej. Zachowaj wszystkie części do ponownego montażu.
 16. Ponownie zamontuj wszystkie zdemontowane płyty i osłony. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Montaż końcowy.
 17. Zdemontuj przedni wspornik kotwiący zestawu przeciwwstrząsowego z zasilacza UPS, jeśli jest obecny. Zachowaj go do ponownego montażu.

  Widok zasilacza UPS z przodu

 18. Jeśli zasilacz UPS zamontowano na zestawie do montażu GVSOPT027, zdejmij go. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji montażu dołączonej do zestawu.
 19. Zamontuj ponownie panel przedni na zasilaczu UPS:
  1. Włóż dwie wypustki na dole panelu przedniego do zasilacza UPS pod kątem pochylonym.
  2. Ponownie podłącz pasek panelu przedniego do zasilacza UPS.
  3. Zamknij przedni panel i zablokuj dwoma pokrętłami blokującymi.
 20. Podnieś nóżki zasilacza UPS, aż kółka będą miały pełny kontakt z podłogą.
 21. Teraz można osobno przesuwać zasilacz UPS, tocząc go po podłodze na kółkach.
  OSTRZEŻENIE
  Ryzyko PRZECHYŁU
  • Kółka zasilacza UPS są przeznaczone wyłącznie do przewożenia po płaskich, równych, twardych i poziomych powierzchniach.
  • Kółka zasilacza UPS są przeznaczone do przewożenia na małych odległościach (tj. na terenie tego samego budynku).
  • Należy poruszać się w wolnym tempie i zwracać szczególną uwagę na warunki panujące na podłodze oraz wyważenie zasilacza UPS.
  Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią bądź uszkodzeniem sprzętu.
 22. Zdemontuj tylny wspornik kotwiący zestawu przeciwwstrząsowego z zasilacza UPS, jeśli jest obecny, oraz zdejmij kotwy przeciwwstrząsowe z podłogi. Zachowaj go do ponownego montażu. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Instalacja zestawu antywstrząsowego (opcja).
 23. W przypadku przewożenia na większe odległości lub w warunkach, które nie są odpowiednie dla kółek zasilacza UPS:
  OSTRZEŻENIE
  Ryzyko PRZECHYŁU
  W przypadku przewożenia na większe odległości lub w warunkach, które nie są odpowiednie dla kółek zasilacza UPS, należy upewnić się, że:
  • pracownicy odpowiedzialni za transport posiadają niezbędne umiejętności i zostali odpowiednio przeszkoleni;
  • używane są odpowiednie narzędzia do bezpiecznego podnoszenia i przewożenia zasilacza UPS;
  • produkt jest chroniony przed uszkodzeniem, stosując odpowiednie zabezpieczenia (takie jak opakowanie jednostkowe lub zbiorcze).
  Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią bądź uszkodzeniem sprzętu.

  Wymagania dotyczące transportu:

  • Zamontuj zasilacz UPS w pozycji pionowej na środku odpowiedniej palety o minimalnych wymiarach: 680 mm x 1040 mm (27 in x 41 in)). Paleta musi być odpowiednio dostosowana do wagi zasilacza UPS (180 kg (397 lb) bez zamontowanych modułów zasilania).

  • Należy użyć odpowiednich środków mocujących do zamocowania zasilacza UPS na palecie.

  • Można użyć palety i wsporników użytych wcześniej do transportu, jeśli nie są uszkodzone.

  NIEBEZPIECZEŃSTWO
  Ryzyko PRZECHYŁU
  • Zasilacz UPS należy odpowiednio przymocować natychmiast po jego umieszczeniu na palecie.
  • Osprzęt mocujący musi być w stanie wytrzymać wibracje i wstrząsy podczas załadunku, transportu i rozładunku.
  Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
  OSTRZEŻENIE
  Nieoczekiwane zachowanie sprzętu
  Nie należy podnosić zasilacza UPS za pomocą wózka widłowego/paletowego bezpośrednio za ramę, ponieważ może to spowodować jej wygięcie lub uszkodzenie.
  Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią bądź uszkodzeniem sprzętu.
 24. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Zdemontuj zasilacz UPS, LUB
  • Przenieś zasilacz UPS do nowej lokalizacji, aby go zamontować.
 25. Tylko w przypadku montażu zasilacza UPS w nowej lokalizacji: Postępuj zgodnie z instrukcją montażu, aby zamontować zasilacz UPS w nowej lokalizacji. Omówienie montażu można znaleźć w sekcji Procedura montażu dla systemów pojedynczych, Procedura montażu dla układów równoległych, Procedura instalacji dla pojedynczych układów na statkach lub Procedura montażu dla układów równoległych na statkach. Tylko firma Schneider Electric może uruchomić system.
  NIEBEZPIECZEŃSTWO
  RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, WYSTĄPIENIA WYBUCHU LUB ŁUKU ELEKTRYCZNEGO
  Tylko firma Schneider Electric może uruchomić system.
  Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?