990-91111E-025

Montaż modułów zasilania

UWAGA: Zawsze instaluj moduły zasilania zaczynając od dolnych i kierując się w górę.
  1. Wykręć śrubę z każdej strony pustego gniazdka modułu zasilania. Wyjmij płytkę wlewu, jeśli tam się znajduje.
  2. Wsuń moduł zasilania do gniazdka.
  3. Ponownie wkręć śrubę z każdej strony gniazdka.
QR code for this page

czy było to pomocne?