990-91111G-025

Omówienie systemu z pojedynczym zasilaniem

UIB Unit input breaker (Wyłącznik wejścia układu)
SSIB Static switch input breaker (Wyłącznik wejściowy przełącznika statycznego)
IMB Internal maintenance breaker (Wewnętrzny wyłącznik serwisowy)
UOB Unit output breaker (Wyłącznik wyjścia układu)
BB Wyłącznik baterii

System pojedynczy – Pojedyncze zasilanie

System pojedynczy – Podwójne zasilanie

QR code for this page

czy było to pomocne?