990-91111K-025

Omówienie systemu równoległego

UIB Unit input breaker (Wyłącznik wejścia układu)
SSIB Static switch input breaker (Wyłącznik wejściowy przełącznika statycznego)
IMB Internal maintenance breaker (Wewnętrzny wyłącznik serwisowy)
UOB Unit output breaker (Wyłącznik wyjściowy jednostki)
SIB System isolation breaker (Wyłącznik izolacji systemu)
BB Battery breaker (Wyłącznik baterii)
MBB External maintenance bypass breaker (Zewnętrzny wyłącznik obejścia serwisowego)

Uproszczony układ równoległy 1+1

Zasilacz Galaxy VS może obsługiwać dwa zasilacze UPS w uproszczonym układzie równoległym 1+1, by zapewnić nadmiarowość ze współdzielonym wyłącznikiem wejściowym jednostki UIB i wyłącznikiem wejściowym przełącznika statycznego SSIB.

Uproszczony układ równoległy 1+1 – Pojedyncze zasilanie

Uproszczony układ równoległy 1+1 – Podwójne zasilanie

Układ równoległy z indywidualnym wyłącznikiem wejściowym jednostki UIB i wyłącznikiem wejściowym przełącznika statycznego SSIB

Zasilacz Galaxy VS może obsługiwać cztery zasilacze UPS dla pojemności i maksymalnie 3+1 zasilacze UPS w układzie równoległym dla zapewnienia nadmiarowości z indywidualnym wyłącznikiem wejściowym jednostki UIB i wyłącznikiem wejściowym przełącznika statycznego SSIB.

UWAGA: Wewnętrznego wyłącznika serwisowego IMB można używać tylko w uproszczonym układzie równoległym 1+1. W innym układzie równoległym należy dostarczyć zewnętrzny wyłącznik obejścia serwisowego MBB, a wewnętrzny wyłącznik obejścia serwisowego IMB* musi być zablokowany w pozycji otwartej.

Układ równoległy – Pojedyncze zasilanie

Układ równoległy – Podwójne zasilanie

Układ równoległy ze współdzielonym wyłącznikiem wejściowym jednostki UIB i wyłącznikiem wejściowym przełącznika statycznego SSIB

Zasilacz Galaxy VS może obsługiwać cztery zasilacze UPS dla pojemności i maksymalnie 3+1 zasilacze UPS w układzie równoległym dla zapewnienia nadmiarowości ze współdzielonym wyłącznikiem wejściowym jednostki UIB i wyłącznikiem wejściowym przełącznika statycznego SSIB.

UWAGA: Wewnętrznego wyłącznika serwisowego IMB można używać tylko w uproszczonym układzie równoległym 1+1. W innym układzie równoległym należy dostarczyć zewnętrzny wyłącznik obejścia serwisowego MBB, a wewnętrzny wyłącznik obejścia serwisowego IMB* musi być zablokowany w pozycji otwartej.

Układ równoległy – Pojedyncze zasilanie

Układ równoległy – Podwójne zasilanie

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?