990-91111G-025

Dane techniczne systemów 440 V na statkach

UWAGA: Napięcie 440 V jest stosowane tylko w modelach zasilaczy UPS przeznaczonych na statki.

Dane techniczne wejścia 440 V, systemy na statkach

Moc zasilacza UPS 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Połączenia 3-przewodowe (L1, L2, L3, PE) WYE lub 4-przewodowe (L1, L2, L3, N, PE) WYE (pojedyncze zasilanie)
3-przewodowe (L1, L2, L3, PE) WYE (podwójne zasilanie)
Zakres napięcia wejściowego (V) 374-506
Zakres częstotliwości (Hz) 40-70
Znamionowy prąd wejściowy (A) 28 41 55 69 82 109 137 165 204
Maksymalny prąd wejściowy (A) 33 50 65 81 97 129 163 196 244
Limit prądu wejściowego (A) 34 52 67 84 101 134 168 202 252
Wejściowy współczynnik mocy 0,99 dla obciążenia większego niż 50%
0,95 dla obciążenia większego niż 25%
Współczynnik zawartości harmonicznych (THDI) <5% przy 100% obciążenia <3% przy 100% obciążenia <5% przy 100% obciążenia <3% przy 100% obciążenia <5% przy 100% obciążenia <3% przy 100% obciążenia
Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego 65 kA RMS
Ochrona

Wbudowane zabezpieczenia przed prądem zwrotnym i bezpieczniki

Czas narastania

Programowalne i regulowane 1-40 sekund

UWAGA: W przypadku zasilacza UPS z modułem zasilania N+1, wejściowy współczynnik mocy wynosi 0,99 przy 100% obciążenia, a całkowite zniekształcenia harmoniczne (THDI) wynosi <6% przy pełnym obciążeniu liniowym (symetrycznym).

Dane techniczne obejścia 440 V, systemy na statkach

Moc zasilacza UPS 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Połączenia 3-przewodowe (L1, L2, L3, PE) WYE lub 4-przewodowe (L1, L2, L3, N, PE) WYE
Zakres napięcia obejścia (V) 396-484
Zakres częstotliwości (Hz) 50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (wybierany przez użytkownika)
Znamionowy prąd obejścia (A)

26

39

53

67

80

106

132

159

199

Znamionowy prąd neutralny (A) *

45

67

92

116

138

183

228

228

228

Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego 65 kA RMS
Ochrona Wbudowane zabezpieczenia przed prądem zwrotnym i bezpieczniki
Dane techniczne wewnętrznych bezpieczników: Znamionowy 400 A, wartość przedłukowa 33 kA2s
Wbudowane zabezpieczenia przed prądem zwrotnym i bezpieczniki
Dane techniczne wewnętrznych bezpieczników: Znamionowy 550 A, wartość przedłukowa 52 kA2s

Dane techniczne wyjścia 440 V, systemy na statkach

Moc zasilacza UPS 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Połączenia 3-przewodowe (L1, L2, L3, PE) lub 4-przewodowe (L1, L2, L3, N, PE)
Regulacja napięcia wyjściowego Obciążenie symetryczne ± 1%
Obciążenie asymetryczne ± 3%
Zdolność przeciążeniowa 150% przez 1 minutę (w normalnym trybie pracy)
125% przez 10 minut (w normalnym trybie pracy)
125% przez 1 minutę (w trybie pracy bateryjnej)
125% ciągłe (tryb pracy obejścia)
1000% przez 100 ms (tryb pracy obejścia)
Reakcja na obciążenie dynamiczne ± 5% po 2 milisekundach
± 1% po 50 milisekundach
Współczynnik mocy wyjściowej 1
Znamionowy prąd wyjściowy (A)

26

39

52

66

79

105

131

157

197

Regulacja częstotliwości (Hz) 50/60 Zsynchronizowane z obejściem – 50/60 Hz ± 0,1% w zwykłym trybie pracy
Zsynchronizowana szybkość narastania (Hz/s) Programowalne wartości: 0,25; 0,5; 1; 2; 4; 6
Współczynnik zawartości harmonicznych (THDU) <1% dla obciążenia liniowego
<5% dla obciążenia nieliniowego
Współczynnik szczytu obciążenia 2,5
Współczynnik mocy obciążenia Od 0,7 pojemnościowego do 0,7 indukcyjnego bez obniżenia wartości znamionowych

Dane techniczne baterii 440 V, systemy na statkach

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
  • Ochrona urządzenia magazynującego energię: Urządzenie do ochrony prądu przetężeniowego należy umieścić w pobliżu urządzenia magazynującego energię.
  • Należy ustawić opóźnienie wyzwalacza na zero na wszystkich wyłącznikach baterii.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
Moc zasilacza UPS 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Moc ładowarki w % mocy wyjściowej przy 0-40% obciążenia* 80%
Moc ładowarki w % mocy wyjściowej przy 100% obciążenia 20%
Maksymalna moc ładowania (przy 0-40% obciążenia) (kW)* 16 24 32 40 48 64 80 96 120
Maksymalna moc ładowania (przy 100% obciążenia) (kW) 4 6 8 10 12 16 20 24 30
Napięcie znamionowe akumulatora (VDC) 32–48 bloków: 384–576 40–48 bloków: 480–576 35-48 bloków: 420-576 32–48 bloków: 384–576 40–48 bloków: 480–576
Napięcie znamionowe przy ładowaniu ciągłym (VDC) 32–48 bloków: 436–654 40–48 bloków: 545–654 35-48 bloków: 477-654 32–48 bloków: 436–654 40–48 bloków: 545–654
Maksymalne napięcie zwiększenia (VDC) 720 na 48 bloków
Kompensacja temperaturowa (na komórkę) -3,3mV/°C, dla T ≥ 25 °C – 0mV/°C, dla T < 25 °C
Końcowe napięcie rozładowania (pełne obciążenie) (VDC) 32 bloki: 307 40 bloków: 384 35 bloków: 336 32 bloki: 307 40 bloków: 384
Prąd baterii przy pełnym obciążeniu i przy nominalnym napięciu baterii (A) * 54 81 108 108 130 173 216 260 326
Prąd baterii przy pełnym obciążeniu i minimalnym napięciu baterii (A) * 68 101 135 135 162 216 270 325 406
Prąd tętniący < 5% C20 (5 minut czasu pracy)
Test baterii Ręczny/automatyczny (do wyboru)
Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego 10 kA

Zalecane przekroje kabli 440 V, systemy na statkach

NIEBEZPIECZEŃSTWO
ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Okablowanie musi być zgodne z lokalnymi i/lub krajowymi przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych. Maksymalny dopuszczalny przekrój kabla to 150 mm2.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

Maksymalna liczba połączeń kabli na szynoprzewód: Dwa na szynoprzewodach wejścia/wyjścia/obejścia; cztery na szynoprzewodach DC+/DC-; sześć na szynoprzewodach N/PE.

UWAGA: Ochrona przed przetężeniem jest dostarczana przez podmioty zewnętrzne.

Przekroje kabli podane w niniejszej instrukcji są oparte na tabelach B.52.3 i B.52.5 normy IEC 60364-5-52 z następującymi założeniami:

  • Kable do 90°C

  • Temperatura otoczenia 30°C

  • Użycie przewodów miedzianych lub aluminiowych

  • Metoda montażu C

Rozmiar kabla PE opiera się na tabeli 54.2 normy IEC 60364-4-54.

Jeżeli temperatura otoczenia wynosi ponad 30°C, należy wybrać przewodniki o większym przekroju zgodnie ze współczynnikami korekty określonymi przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC).

UWAGA: Zalecane rozmiary kabli i maksymalne dozwolone rozmiary kabli mogą różnić się w zależności od produktu pomocniczego. Nie wszystkie produkty pomocnicze obsługują kable aluminiowe. Należy postępować zgodnie z instrukcją produktu pomocniczego.
UWAGA: Podane tutaj przekroje kabli DC są zaleceniami – należy zawsze stosować się do instrukcji zawartych w dokumentacji rozwiązania akumulatora dla baterii przekrojów kabli DC i przekrojów kabli baterii DC PE oraz upewnić się, że przekroje kabli DC zgadzają się z wartością znamionową wyłączników baterii.
UWAGA: Przewód neutralny ma rozmiar wystarczający do obsługi 1,73 raza większego prądu fazowego w razie wysokiej zawartości harmonicznej z obciążeń nieliniowych. Jeśli nie są spodziewane prądy harmoniczne, przewód neutralny może mieć odpowiedni rozmiar, ale nie mniejszy niż przewód fazowy.
UWAGA: 20-40 kW: Kable DC mają rozmiar odpowiedni dla 32 bloków bateryjnych. 50-100 kW Kable DC mają rozmiar odpowiedni dla 40 bloków bateryjnych.

Miedź

Moc zasilacza UPS 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Fazy wejściowe (mm2) 6 10 16 25 35 50 70 95 120
Wejście PE (mm2) 6 10 16 16 16 25 35 50 70
Fazy obejścia/wyjściowe (mm2) 6 6 10 16 25 35 50 70 95
Obejście PE / wyjście PE (mm2) 6 6 10 16 16 16 25 35 50
Neutralny (mm2) 10 16 25 35 50 70 95 95 95
DC+/DC- (mm2) 10 25 35 35 50 70 95 95 120
DC PE (mm2) 10 16 16 16 25 35 50 50 70

Aluminium

Moc zasilacza UPS 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Fazy wejściowe (mm2) 6 16 25 35 50 70 95 120 150
Wejście PE (mm2) 6 16 16 16 25 35 50 70 95
Fazy obejścia/wyjściowe (mm2) 6 10 16 25 35 50 70 95 150
Obejście PE / wyjście PE (mm2) 6 10 16 16 16 25 35 50 95
Neutralny (mm2) 10 25 35 50 70 95 2 x 70 2 x 70 2 x 70
DC+/DC- (mm2) 16 35 50 50 70 95 2 x 70 2 x 70 2 x 95
DC PE (mm2) 16 16 25 25 35 50 70 70 95

Zalecana ochrona systemów na statkach od strony sieci 440 V

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
  • W przypadku układów równoległych wartości natychmiastowego przełączenia (Ii) nie mogą być wyższe niż 1250 A. Umieść etykietę 885-92556 obok wyłącznika automatycznego od strony sieci, aby poinformować o zagrożeniu.
  • W przypadku zasilacza UPS o mocy 20-120 kW: W układach równoległych z co najmniej trzema zasilaczami UPS na wyjściu każdego zasilacza należy zainstalować wyłącznik. Wartości natychmiastowego przełączenia (Ii) wyłącznika wyjściowego jednostki (UOB) nie należy ustawiać powyżej 1250 A.
  • W przypadku zasilacza UPS o mocy 150 kW: W układach równoległych z co najmniej dwoma zasilaczami UPS na wyjściu każdego zasilacza należy zainstalować wyłącznik. Wartości natychmiastowego przełączenia (Ii) wyłącznika wyjściowego jednostki (UOB) nie należy ustawiać powyżej 1250 A.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
UWAGA: W przypadku lokalnych nakazów wymagających 4-biegunowych wyłączników: Jeśli oczekuje się, że przewód neutralny będzie przewodził prąd o wysokim natężeniu, ze względu na nieliniowe obciążenie wyłącznik musi mieć moc znamionową zgodną z oczekiwanym prądem neutralnym.
Moc zasilacza UPS 20 kW 30 kW 40 kW
  Wejście Obejście Wejście Obejście Wejście Obejście
Typ wyłącznika NSX100H TM40D (C10H3TM040) NSX100H TM32D (C10H3TM032) NSX100H TM63D (C10H3TM063) NSX100H TM50D (C10H3TM050) NSX100H TM80D (C10H3TM080) NSX100H TM63D (C10H3TM063)
In 40 32 63 50 80 63
Ir 40 32 63 50 80 63
Im 500 (stałe) 400 (stałe) 500 (stałe) 500 (stałe) 640 (stałe) 500 (stałe)
Moc zasilacza UPS 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW
  Wejście Obejście Wejście Obejście Wejście Obejście Wejście Obejście
Typ wyłącznika NSX100H TM100D (C10H3TM100) NSX100H TM80D (C10H3TM080) NSX160H TM125D (C16H3TM125) NSX100H TM100D (C10H3TM100) NSX160H TM160D (C16H3TM160) NSX160H TM125D (C16H3TM125) NSX250H TM200D (C25H3TM200) NSX160H TM160D (C16H3TM160)
In 100 80 125 100 160 125 200 160
Ir 100 80 125 100 160 125 200 160
Im 800 (stałe) 640 (stałe) 1250 (stałe) 800 (stałe) 1250 (stałe) 1250 (stałe) ≤ 6 x In 1250 (stałe)
Moc zasilacza UPS 120 kW 150 kW
  Wejście Obejście Wejście Obejście
Typ wyłącznika NSX250H TM250D (C25H3TM250) NSX250H TM200 (C25H3TM200) NSX400H Mic.L 2.3 (C40H32D400) NSX250H TM250 (C25H3TM250)
In/Io 250 200 280 250
Ir 250 200 280 250
tr
Im/Isd ≤ 5 x In ≤ 6 x In 10 ≤ 5 x In
tsd
li
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?