990-91111K-032

ติดตั้งสมอต้านทานการไหวสะเทือน (เป็นทางเลือก)

  1. ติดตั้งสมอด้านหลังเข้าที่พื้น ใช้ฮาร์ดแวร์ที่เหมาะสมกับชนิดของพื้น – เส้นผ่านศูนย์กลางของรูในสมอด้านหลัง คือ ø14 มม.
  2. ติดตั้งโครงยึดสมอด้านหลังบน UPS โดยใช้สลักเกลียว M8 ที่ให้มา

    มุมมองด้านหลังของ UPS

  3. ดัน UPS ให้เข้าที่ เพื่อให้โครงยึดสมอด้านหลังเชื่อมต่อกับสมอยึดด้านหลัง โครงยึดสมอด้านหน้าได้รับการการติดตั้งในขั้นตอนการติดตั้งขั้นสุดท้าย

    มุมมองด้านหลังของ UPS

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?