990-91260D-004

Parallelsystemoversigt

UIB Enhedsindgangsafbryder
SSIB Indgangsafbryder til den statiske switch
IMB Intern vedligeholdelsesafbryder
UOB Enhedsudgangsafbryder
SIB Systemisoleringsafbryder
BB Batteriafbryder i UPS til interne batterier
MBB Ekstern vedligeholdelsesbypassafbryder

Parallelsystemer med individuel enhedsindgangsafbryder (UIB) og indgangsafbryder til den statiske switch (SSIB)

Galaxy VS kan understøtte op til 4 UPS'er i parallel for kapacitet og op til 3+1 UPS'er i parallel med individuel enhedsindgangsafbryder (UIB) og indgangsafbryder til den statiske switch (SSIB).

BEMÆRK: I parallelsystemer skal der være en ekstern vedligeholdelsesbypassafbryder (MBB), og den interne vedligeholdelsesafbryder (IMB*) skal aflåses i åben position med hængelås.

Parallelsystem – én forsyningskilde

Parallelsystem – to forsyningskilder

Parallelsystem med delt enhedsindgangsafbryder (UIB) og indgangsafbryder til den statiske switch (SSIB)

Galaxy VS kan understøtte op til 4 UPS'er i parallel for kapacitet og op til 3+1 UPS'er i parallel for redundans med delt enhedsindgangsafbryder (UIB) og indgangsafbryder til den statiske switch (SSIB).

BEMÆRK: I parallelsystemer skal der være en ekstern vedligeholdelsesbypassafbryder (MBB), og den interne vedligeholdelsesafbryder (IMB*) skal aflåses i åben position med hængelås.

Parallelsystem – én forsyningskilde

Parallelsystem – to forsyningskilder

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?