990-91260C-011

Asennuksen valmistelu

VAARA
Sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren vaara
Älä poraa tai leikkaa kaapeleille tai läpivienneille reikiä, kun läpivientilevy on asennettu. Älä myöskään poraa tai leikkaa reikiä UPS-järjestelmän läheisyydessä.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.
HUOMAUTUS: Vie signaalikaapelit erillään virtakaapeleista ja vie Class 2/SELV -kaapelit erillään non-Class 2/non-SELV -kaapeleista.
 1. Poista etupaneeli.
 2. Poista yläkansi:
  1. Poista ruuvit ja kallista yläkannen etuosaa ylöspäin.
  2. Poista yläkansi työntämällä sitä taaksepäin. Yläkannen takaosassa olevat liittimet on irrotettava UPSin takaosan aukoista.
 3. Irrota akkusuojus. Irrota akkuliitännät akkumoduulien etuosasta.
 4. Poista takaosan läpivientilevyt ja harjalevyt UPSista. Ne ovat signaalikaapelin kytkemistä varten.

  UPS takaa

 5. Tee jokin seuraavista:
  • Asennuksissa, joissa ei käytetä läpivientejä: Asenna harjalevyt takaisin paikalleen.
  • Asennuksissa, joissa käytetään läpivientejä: Poraa läpivienneille reikä läpivientilevyihin, asenna läpiviennit paikalleen ja asenna läpivientilevyt takaisin paikalleen.
 6. Vie non-Class 2/non-SELV -signaalikaapelit vasemmanpuoleisen takaharja- tai läpivientilevyn kautta UPSiin.

  UPS päältä ilman läpivientejä

  UPS päältä läpiviennein

 7. Vie Class 2/SELV -signaalikaapelit keskimmäisen takaharja- tai läpivientilevyn kautta UPSiin.
 8. Vie hallintakaappiin yhdistettävät ulkoiset yhteyskaapelit oikeanpuoleisen takaharja- tai läpivientilevyn läpi ja kaapelikanavan kautta UPSin etuosaan.
 9. Irrota vasen läpivientilevy UPSin takaa.

  UPS takaa

 10. Poraa tai leikkaa reiät virtakaapeleille tai läpivienneille huokoiseen levyyn. Asenna läpiviennit (hankittava erikseen) tarvittaessa.
 11. Irrota oikea takalevy pääsyn helpottamiseksi.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?