990-91260B-011

Modbus-kaapelien kytkeminen

 1. Kytke Modbus-kaapelit UPSiin/UPSeihin. Käytä joko kaksijohtimista tai nelijohtimista liitäntää. Suojaa kaapelit kuvan mukaisesti.
  • Modbus-liitäntöihin on käytettävä suojattuja kierrettyjä parikaapeleita. Suojausliitännän maahan on oltava mahdollisimman lyhyt (mieluiten alle 1 cm). Suoja on kytkettävä jokaiseen laitteeseen.

  • Johdotus on tehtävä paikallisten johdotuskoodien mukaisesti.

  • Vie signaalikaapelit erillään virtakaapeleista riittävän eristyksen takaamiseksi.

  • Modbus-portti on optisesti eristetty. Modbus-portin maata ei ole kytketty mihinkään toiseen maahan.

  Esimerkki: Kaksijohdinliitäntä kahdella UPSilla

  Esimerkki: Nelijohdinliitäntä kahdella UPSilla

 2. Asenna 150 ohmin päätevastukset kunkin väylän molempiin päihin, jos väylät ovat hyvin pitkiä ja toimivat suurilla datanopeuksilla. Alle 610 metrin (2 000 jalkaa) 9 600 baudin tai alle 305 metrin (1 000 jalkaa) 19 200 baudin väylien ei pitäisi vaatia päätevastuksia.
 3. Asenna 400–650 ohmin bias-vastukset järjestelmän ohjaimen viereen tai sen sisään; yksi D0:sta maahan ja yksi D1:stä +5 VDC:hen.
QR code for this page

Auttoiko tämä?