990-91260D-025

Podłączanie kabli zasilających

NOTYFIKACJA
Ryzyko uszkodzenia sprzętu
Aby zapewnić prawidłowy podział obciążenia podczas pracy w trybie obejścia w układzie równoległym:
 • Wszystkie kable obejścia muszą mieć taką samą długość dla wszystkich zasilaczy UPS.
 • Wszystkie kable wyjściowe muszą mieć taką samą długość dla wszystkich zasilaczy UPS.
 • Wszystkie kable wejściowe muszą mieć taką samą długość dla wszystkich zasilaczy UPS (wymagane tylko w systemie o pojedynczym zasilaniu).
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować uszkodzeniem sprzętu.
UWAGA: Zasilacz UPS jest wstępnie skonfigurowany do systemu uziemiania TNS. Instalacja 3-przewodowa za pomocą szynoprzewodu łączącego skutkuje większym prądem upływowym.
 1. Tylko w przypadku systemu uziemiającego TN-C/3-kablowego: Przesuń szynoprzewód łączący z pozycji (A) do pozycji (B), aby połączyć szynoprzewód N z szynoprzewodem G/PE.

  Widok zasilacza UPS z tyłu

 2. Tylko dla systemu o podwójnym zasilaniu: Zdemontuj wskazane kable zworki pojedynczego zasilania znajdujące się za zaciskiem wyjścia/obejścia.

  Widok zasilacza UPS z tyłu

 3. Podłącz kable zasilające według ilustracji:
  1. Podłącz przewód uziemiający wyposażenie / kable PE.
  2. Podłącz kable wejścia.
  3. Tylko dla systemu o podwójnym zasilaniu: Podłącz kable obejścia.
  4. Połącz kable wyjścia.
  UWAGA: Dokręć izolowane tuleje z siłą 3,7 Nm (2,7 lb-ft / 32,7 lb-in).

  Widok zasilacza UPS z tyłu

  PRZESTROGA
  Ryzyko uszkodzenia sprzętu
  Sprawdź zamocowanie obejm kablowych/izolowanych tulejek. Jeśli obejmy kablowe/izolowane tuleje poruszą się z powodu ciągnięcia kabli, podkładka/śruba może się poluzować.
  Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować obrażeniami ciała lub uszkodzeniem sprzętu.
 4. Ponownie zamontuj prawą płytę tylną.
 5. Ponownie zamontuj tylną płytę montażową na zasilaczu UPS.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?