990-91260D-025

Montaż końcowy

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Baterie powodują zagrożenie porażeniem elektrycznym i dużym prądem zwarciowym. Podczas pracy z bateriami należy stosować następujące środki bezpieczeństwa
 • Należy zdjąć zegarki, pierścionki lub inne metalowe przedmioty.
 • Należy używać narzędzi z izolowanymi uchwytami.
 • Należy stosować okulary, rękawice i obuwie ochronne.
 • Nie wolno kłaść na bateriach narzędzi ani metalowych części.
 • Należy odłączyć źródło ładowania przed podłączeniem lub odłączeniem zacisków baterii.
 • Należy sprawdzić, czy bateria nie została nieumyślnie uziemiona. Jeśli została nieumyślnie uziemiona, należy odizolować źródło od uziemienia. Kontakt z dowolną częścią uziemionej baterii może skutkować porażeniem elektrycznym. Prawdopodobieństwo porażenia można ograniczyć poprzez usunięcie uziemienia podczas instalacji i konserwacji (możliwe do zastosowania w przypadku urządzeń i stojących oddzielnie szaf bateryjnych, które nie mają uziemionego obwodu zasilania).
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
OSTRZEŻENIE
ryzyko uszkodzenia sprzętu
Nie należy instalować baterii, dopóki system nie będzie gotowy do uruchomienia. Czas między instalacją baterii a uruchomieniem zasilacza UPS nie powinien przekraczać 72 godzin lub 3 dni.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią bądź uszkodzeniem sprzętu.
 1. Załóż ponownie górną pokrywę:
  1. Przechyl górną pokrywę i wsuń ją na zasilacz UPS od tyłu. Wypustki z tyłu górnej osłony należy połączyć z dwoma gniazdami z tyłu zasilacza UPS.
  2. Popchnij górną osłonę w dół z przodu.

   Widok zasilacza UPS z tyłu

  3. Ponownie przykręć śruby.
 2. Zdemontuj tylny wspornik transportowy z zasilacza UPS.
 3. Tylko przy montażu z zestawem przeciwwstrząsowym:
  1. Zamontuj tylny wspornik kotwiący na zasilaczu UPS za pomocą załączonych śrub M8.

   Widok zasilacza UPS z tyłu

  2. Wepchnij zasilacz UPS na miejsce, aby tylny wspornik kotwiący połączył się z tylną kotwą.

  Widok zasilacza UPS z tyłu

 4. Opuść przednie i tylne nóżki poziomujące UPS za pomocą klucza, aż do połączenia z podłogą. Skorzystaj z poziomicy, aby zapewnić równe położenie zasilacza UPS.
  NOTYFIKACJA
  Ryzyko uszkodzenia sprzętu
  Nie należy przesuwać szafy po obniżeniu nóżek poziomujących.
  Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować uszkodzeniem sprzętu.
 5. Tylko przy montażu bez zestawu przeciwwstrząsowego: Przymocuj przedni wspornik transportowy do podłogi. Zasilacz UPS może przewrócić się, jeśli nie zostanie przymocowany do podłogi, a urządzenia umieszczone w górnej części obudowy będą cięższe niż te w dolnej. Należy użyć sprzętu odpowiedniego dla typu podłogi – średnica otworu przedniego wspornika transportowego to ø9 mm.
 6. Tylko przy montażu z zestawem przeciwwstrząsowym:
  1. Zdemontuj tylny wspornik transportowy z zasilacza UPS.
  2. Zamontuj przedni przeciwwstrząsowy wspornik kotwiący na zasilaczu UPS.
  3. Przymocuj przedni przeciwwstrząsowy wspornik kotwiący na zasilaczu UPS do podłogi. Należy użyć sprzętu odpowiedniego dla typu podłogi – średnica otworu przedniego przeciwwstrząsowego wspornika kotwiącego to ø18 mm.
 7. Ustaw wyłącznik baterii (BB) do pozycji otwartej (WYŁ.).
 8. Wsuń dodatkowe moduły baterii (jeśli występują) do gniazda. Wypełnij półki z dołu do góry.
 9. Przekręć uchwyt modułu baterii na dodatkowych modułach baterii w dół i przymocuj go do półki za pomocą dostarczonej śruby.
 10. Podłącz zaciski baterii do przedniej części modułów baterii.
 11. Ponownie zamontuj wszystkie płyty i osłony zdjęte w kroku Przygotowanie do montażu.
 12. Zamontuj ponownie panel przedni na zasilaczu UPS:
  1. Włóż dwie wypustki na dole panelu przedniego do zasilacza UPS pod kątem pochylonym.
  2. Ponownie podłącz pasek panelu przedniego do zasilacza UPS.
  3. Zamknij przedni panel i zablokuj dwoma pokrętłami blokującymi.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?