990-91260D-025

Podłączanie przewodów sygnałowych

PRZESTROGA
Ryzyko uszkodzenia sprzętu
Wszystkie przewody sygnałowe Class 2/SELV powinny mieć podwójną izolację/płaszcz i minimalną wartość znamionową 30 VDC. Wszystkie przewody sygnałowe non-Class 2/non-SELV powinny mieć podwójną izolację/płaszcz i minimalną wartość znamionową 600 VAC.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować obrażeniami ciała lub uszkodzeniem sprzętu.
UWAGA: Poprowadź przewody sygnałowe oddzielnie od kabli zasilających. Poprowadź kable Class 2/SELV oddzielnie od kabli non-Class 2/non-SELV.
 1. Podłącz przewody sygnałowe Class 2/SELV z układu EPO (PPOŻ) budynku do płyty 640-4864 zacisku J6600 zasilacza UPS według jednej z poniższych opcji.

  Obwód EPO jest wliczany do klasy Class 2/SELV. Obwody Class 2/SELV muszą być odizolowane od reszty obwodów. Nie należy podłączać żadnego obwodu do bloku zaciskowego EPO bez potwierdzenia, że obwód jest obwodem klasy Class 2/SELV.

  Konfiguracje EPO (PPOŻ) 640-4864 zacisk J6600, 1-9)

  Wejście EPO obsługuje 24 VDC.

  UWAGA: Domyślnym ustawieniem aktywacji EPO jest wyłączenie falownika.

  Jeśli chcesz, by aktywacja EPO (PPOŻ) przełączała zamiast tego zasilacz UPS w tryb wymuszonego obejścia statycznego, skontaktuj się z firmą Schneider Electric.

 2. Podłącz przewody sygnałowe klasy innej niż Class 2/SELV z produktów pomocniczych do płyty 640-4864 zasilacza UPS. Postępuj zgodnie z instrukcjami produktów pomocniczych.
 3. Podłącz przewody sygnałowe klasy Class 2/SELV do styków wejściowych i przekaźników wyjściowych na płycie 640-4864 zasilacza UPS.

  Nie należy podłączać żadnego obwodu do styków bez potwierdzenia, że obwód jest obwodem Class 2/SELV.

  Styki wejściowe obsługują napięcie 24 VDC 10 mA. Wszystkie podłączone obwody muszą mieć to samo napięcie odniesienia 0 V.

  Nazwa Opis Położenie
  IN _1 (Styki wejściowe 1) Konfigurowalny styk wejściowy 640-4864 zacisk J6616, 1-2
  IN _2 (Styki wejściowe 2) Konfigurowalny styk wejściowy 640-4864 zacisk J6616, 3-4
  IN _3 (Styki wejściowe 3) Konfigurowalny styk wejściowy 640-4864 zacisk J6616, 5-6
  IN _4 (Styki wejściowe 4) Konfigurowalny styk wejściowy 640-4864 zacisk J6616, 7-8

  Przekaźniki wyjściowe obsługują napięcie 24 VAC/VDC 1 A. Wszystkie zewnętrzne obwody muszą być zabezpieczone szybko działającymi bezpiecznikami o maksymalnym natężeniu 1 A.

  Nazwa Opis Położenie
  OUT _1 (Przekaźnik wyjściowy 1) Konfigurowalne wyjście przekaźnikowe 640-4864 zacisk J6617, 1-3
  OUT _2 (Przekaźnik wyjściowy 2) Konfigurowalne wyjście przekaźnikowe 640-4864 zacisk J6617, 4-6
  OUT _3 (Przekaźnik wyjściowy 3) Konfigurowalne wyjście przekaźnikowe 640-4864 zacisk J6617, 7-9
  OUT _4 (Przekaźnik wyjściowy 4) Konfigurowalne wyjście przekaźnikowe 640-4864 zacisk J6617, 10-12
 4. Podłącz przewody sygnałowe klasy innej niż non-Class 2/non-SELV z produktów pomocniczych do płyty 640-4843 zasilacza UPS. Postępuj zgodnie z instrukcjami produktów pomocniczych.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?