990-91260D-032

การติดตั้งขั้นสุดท้าย

อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก
แบตเตอรี่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อไฟฟ้าช็อต และไฟฟ้าลัดวงจร ต้องเฝ้าสังเกตข้อควรระวังดังต่อไปนี้ เมื่อใช้งานแบตเตอรี่
 • ถอดนาฬิกา แหวน หรือเครื่องประดับใดๆ ที่มีส่วนผสมของโลหะออก
 • ใช้เครื่องมือที่มีฉนวนหุ้ม
 • สวมแว่นตา ถุงมือ และรองเท้าบู้ตนิรภัย
 • ห้ามวางเครื่องมือหรือชิ่นส่วนใดๆ ที่เป็นโลหะไว้ด้านบนของแบตเตอรี่
 • ตัดการเชื่อมต่อจากแหล่งจ่ายไฟก่อนเชื่อมต่อหรือตัดการเชื่อมต่อเทอร์มินัลแบตเตอรี่
 • ตรวจสอบว่า มีการเชื่อมต่อสายดินเข้าแบตเตอรี่โดยไม่ได้ตั้งใจหรือไม่ หากมีการเชื่อมต่อสายดินไว้โดยไม่ได้ตั้งใจ ให้ตัดการเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟเข้าสายดิน การสัมผัสชิ้นส่วนใดๆ ของแบตเตอรี่ที่มีการเชื่อมต่อสายดินไว้ อาจเป็นผลให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้ อาจสามารถลดโอกาสการเกิดไฟฟ้าช็อตดังกล่าว หากมีการถอดสายดินออกในระหว่างการติดตั้งและการบำรุงรักษา (กำหนดใช้ได้สำหรับอุปกรณ์และแหล่งจ่ายไฟแบตเตอรี่แบบรีโมทซึ่งไม่มีวงจรเชื่อมต่อเข้าสายดิน)
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
คำเตือน
ความเสี่ยงเกิดอุปกรณ์ชำรุด
รอจนกระทั่งระบบพร้อมเปิดใช้งาน ก่อนที่จะติดตั้งแบตเตอรี่ไว้ในระบบ ช่วงระยะเวลานับจากการติดตั้งแบตเตอรี่ จนกระทั่งถึงการเปิดใช้ระบบ UPS ซึ่งจะห้ามเกิน 72 ชั่วโมงหรือ 3 วัน
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้เป็นอันตรายถึงชีวิต บาดเจ็บสาหัส หรืออุปกรณ์เสียหายได้
 1. ติดตั้งฝาครอบด้านบนกลับเข้าที่:
  1. เอียงฝาครอบด้านบนและเลื่อนไปที่ UPS จากด้านหลัง เชื่อมต่อที่แท็บที่ด้านหลังของฝาครอบด้านบนเข้ากับช่องใส่ที่ด้านหลัง UPS
  2. กดฝาครอบด้านบนลงจากด้านหน้า

   มุมมองด้านหลังของ UPS

  3. ใส่สกรูกลับเข้าที่เดิม
 2. ถอดโครงยึดสำหรับขนส่งด้านหลังออกจาก UPS
 3. สำหรับการยึดสมอต้านทานการไหวสะเทือนเท่านั้น:
  1. ติดตั้งโครงยึดสมอด้านหลังบน UPS โดยใช้สลักเกลียว M8 ที่ให้มา

   มุมมองด้านหลังของ UPS

  2. ดัน UPS ให้เข้าที่ เพื่อให้โครงยึดสมอด้านหลังเชื่อมต่อกับสมอยึดด้านหลัง

  มุมมองด้านหลังของ UPS

 4. ลดขาปรับระดับด้านหน้าและด้านหลังของ UPS โดยใช้ประแจจนกว่าจะเชื่อมติดกับพื้น ใช้อุปกรณ์วัดระดับเพื่อให้แน่ใจว่า UPS ตั้งอยู่ในแนวระดับ
  ประกาศ
  ความเสี่ยงเกิดอุปกรณ์ชำรุด
  ห้ามเคลื่อนย้ายตู้หลังจากลดระดับของขาปรับระดับแล้ว
  การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้อุปกรณ์เสียหายได้
 5. สำหรับการยึดสมอที่ไม่ต้องต้านทานการไหวสะเทือนเท่านั้น: ติดตั้งโครงยึดสำหรับขนส่งด้านหน้าไว้กับพื้น UPS อาจมีน้ำหนักมากและพลิกหงายได้ถ้าไม่ยึดติดกับพื้น ใช้ฮาร์ดแวร์ที่เหมาะสมกับชนิดของพื้น – เส้นผ่านศูนย์กลางของรูในโครงยึดสำหรับขนส่ง คือ ø9 มม.
 6. สำหรับการยึดสมอต้านทานการไหวสะเทือนเท่านั้น:
  1. ถอดโครงยึดสำหรับขนส่งด้านหน้าออกจาก UPS
  2. ติดตั้งโครงยึดสมอต้านทานความไหวสะเทือนด้านหน้าบน UPS
  3. ติดตั้งโครงยึดสมอต้านทานความไหวสะเทือนด้านหน้าบน UPS เข้ากับพื้น ใช้ฮาร์ดแวร์ที่เหมาะสมกับชนิดของพื้น – เส้นผ่านศูนย์กลางของรูในโครงยึดสมอต้านทานความไหวสะเทือน คือ ø18 มม.
 7. ตั้งค่าเบรกเกอร์แบตเตอรี่ BB เป็นตำแหน่งเปิด (ปิด)
 8. ดันโมดูลแบตเตอรี่เสริม (ถ้ามี) เข้าไปในช่อง ติดตั้งในชั้นวางจากด้านล่างขึ้นด้านบน
 9. หันมือจับโมดูลแบตเตอรี่ของโมดูลแบตเตอรี่เสริมลง และขันมือจับเข้ากับชั้นวางด้วยสกรูที่ให้มา
 10. เชื่อมต่อเทอร์มินัลแบตเตอรี่เข้ากับด้านหน้าของโมดูลแบตเตอรี่
 11. ติดตั้งเพลตและฝาปิดที่ถอดออกไว้ทั้งหมดใน การเตรียมการติดตั้ง กลับเข้าที่
 12. ติดตั้งแผงด้านหน้าของ UPS กลับเข้าที่เดิม:
  1. ใส่แท็บทั้งสองอันที่ด้านล่างของแผงด้านหน้าของ UPS ด้วยมุมเอียง
  2. เชื่อมต่อสายรัดแผงด้านหน้าเข้ากับ UPS อีกครั้ง
  3. ปิดแผงควบคุมด้านหน้าและล็อกด้วยลูกบิดล็อกสองตัว
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?