990-91261D-004

Klargør til installation

FARE
Fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Undlad at bore eller skære huller til kabler eller kabelgennemføringer, når forskruningspladen er monteret, og undlad at bore eller skære huller tæt på UPS'en.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
BEMÆRK: Fremfør signalkablerne adskilt fra strømkablerne, og fremfør Class 2/SELV-kablerne adskilt fra non-Class 2/non-SELV-kablerne.
 1. Fjern frontpanelet.
 2. Til UPS uden forudinstalleret power-modul: Installer power-modulet:
  1. Fjern skruen på hver side af den tomme power-modulhylde.
  2. Skub powermodulet ind på hylden.
  3. Skru skruen fast igen i hver side af hylden.
  FORSIGTIG
  Tung last
  Strømmoduler er tunge og kræver to personer til at løfte.
  • Et 20 kW strømmodul vejer 25 kg .
  • Et 50 kW strømmodul vejer 38 kg .
  Personer kan komme til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
 3. Fjern topdækslet:
  1. Fjern skruerne, og vip fronten af topdækslet opad.
  2. Skub topdækslet bagud for at fjerne det. Tapperne på bagsiden af topdækslet skal ud af hullerne på bagsiden af UPS'en.
 4. Fjern batteridækslet. Batteriterminalerne på forsiden af batterimodulerne skal frakobles.
 5. Til installation med et vedligeholdelsesbypass-skab: Fjern højre sidepanel. Sidepanelet vil blive monteret igen på vedligeholdelsesbypass-skabet.
 6. Til installation med et tilstødende modulært batteriskab: Fjern venstre sidepanel.
 7. Fjern forskruningspladerne og børstepladerne fra bagsiden af UPS'en. Disse bruges til føring af signalkablerne.

  UPS'en set bagfra

 8. Gør et af følgende:
  • Til installation uden kabelgennemføringer: Geninstaller børstepladerne.
  • Til installation med kabelgennemføringer: Bor hul til kabelgennemføringer i forskruningspladerne, og installer kabelgennemføringerne, og geninstaller forskruningspladerne.
 9. Før non-Class 2/non-SELV-signalkablerne gennem den venstre børste-/forskruningsplade og ind i UPS'en.
 10. Før Class 2/SELV-signalkablerne gennem den midterste børste-/forskruningsplade og ind i UPS'en.
 11. Før de eksterne kommunikationskabler, der skal forbindes til controllerboksen, gennem den højre børste-/forskruningsplade og gennem kabelkanalen til forsiden af UPS'en.

  UPS'en set bagfra uden kabelgennemføringer

  UPS'en set bagfra med kabelgennemføringer

 12. Fjern kabelgennemføringsboksen bag på UPS'en.
 13. Fjern bagpladen og den øverste eller nederste forskruningsplade fra kabelgennemføringsboksen.
 14. Bor eller udskær huller til strømkabler/kabelgennemføringer i den øverste eller den nederste forskruningsplade. Installer kabelgennemføringer (medfølger ikke), hvor det er relevant.
 15. Monter den øverste eller nederste forskruningsplade på kabelgennemføringsboksen igen.
 16. Monter kabelgennemføringsboksen på UPS'en igen. Bemærk, at kabelgennemføringsboksen monteres i omvendt position.
QR code for this page

Var dette nyttigt?