990-91261B-022

Overzicht van parallel systeem

UIB Eenheidingangsschakelaar
SSIB Ingangsschakelaar van de statische schakelaar
IMB Interne onderhoudsschakelaar
UOB Eenheiduitgangsschakelaar
SIB Systeemisolatieschakelaar
BB Batterijschakelaar in UPS voor interne batterijen en in externe batterijoplossing (indien aanwezig)
MBB Externe onderhoudsbypass-schakelaar

Vereenvoudigde 1+1 parallel systemen

Galaxy VS kan 2 UPS-systemen ondersteunen in een vereenvoudigd 1+1 parallel systeem voor redundantie met gedeelde eenheidingangsschakelaar (UIB) en ingangsschakelaar voor statische schakelaar SSIB.

Vereenvoudigd 1+1 parallel systeem – enkele netvoeding

Vereenvoudigd 1+1 parallel systeem – dubbele netvoeding

Parallelle systemen met individuele eenheidingangsschakelaar (UIB) en ingangsschakelaar voor statische schakelaar (SSIB)

Galaxy VS ondersteunt tot 3 UPS-eenheden parallel voor capaciteit en tot 3+1 UPS-eenheden parallel voor redundantie met individuele eenheidingangsschakelaar (UIB) en ingangsschakelaar voor statische schakelaar (SSIB).

OPMERKING: De interne onderhoudsschakelaar (IMB)* kan alleen in een vereenvoudigd 1+1 parallel systeem worden gebruikt. In elk ander parallel systeem moet een externe onderhoudsbypass-schakelaar (MBB) aanwezig zijn en moet de interne onderhoudsschakelaar (IMB)* met een hangslot in de open positie zijn vergrendeld.

Parallel systeem – enkele netvoeding

Parallel systeem – dubbele netvoeding

Parallelle systemen met gedeelde eenheidingangsschakelaar (UIB) en ingangsschakelaar voor statische schakelaar (SSIB)

Galaxy VS ondersteunt tot 3 UPS-eenheden parallel voor capaciteit en tot 3+1 UPS-eenheden parallel voor redundantie met gedeelde eenheidingangsschakelaar (UIB) en ingangsschakelaar voor statische schakelaar (SSIB).

OPMERKING: De interne onderhoudsschakelaar (IMB)* kan alleen in een vereenvoudigd 1+1 parallel systeem worden gebruikt. In elk ander parallel systeem moet een externe onderhoudsbypass-schakelaar (MBB) aanwezig zijn en moet de interne onderhoudsschakelaar (IMB)* met een hangslot in de open positie zijn vergrendeld.

Parallel systeem – enkele netvoeding

Parallel systeem – dubbele netvoeding

QR code for this page

Was dit nuttig?