990-91261E-023

Installere seismisk forankring (valgfritt)

  1. Monter bakre forankring(er) på gulvet. Bruk egnet maskinvare for gulvtypen – hulldiameteren i den bakre forankringen er ø14 mm.
  2. Monter det bakre forankringsbeslaget på UPSen med de medfølgende M8-boltene.

    UPS sett bakfra

  3. Monter det fremre seismiske forankringsbeslaget på UPSen med de medfølgende M8-boltene.

    UPS vist forfra

    MERK: Ikke skyv UPSen på plass ennå.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?