990-91261E-031

Anslut kraftkablarna till systemet för enkelmatad försörjning

OBS!
Risk för utrustningsskador
För att säkerställa korrekt lastfördelning i bypassdrift i ett parallellsystem:
 • Alla utgångskablar måste ha samma längd för alla UPS-enheter.
 • Alla ingångskablar måste ha samma längd för alla UPS-enheter.
Om anvisningarna inte följs kan det leda till skador på utrustningen.
OBS: UPS:en är konfigurerad för TNS-jordningssystem Installation med tre ledare via en monteringsvinkel kommer att resultera i högre läckström.
 1. Endast för TN-C/3-ledarsystem: Flytta byglingsskenorna från läge (A) till läge (B) för att ansluta N-skenan till G/PE-samlingsskenan.

  UPS:en bakifrån

 2. Anslut kraftkablarna som visas:
  1. Anslut utrustningens jordledare/PE-kablar.
  2. Anslut ingångskablarna.
  3. Anslut utgångskablarna.
  4. För installation med ett externt placerat modulärt batteriskåp: Anslut DC-kablarna till DC-samlingsskenorna.
  5. För installation med ett intilliggande modulärt batteriskåp: Se Anslut kraftkablarna från ett intilliggande modulärt batteriskåp.

  UPS-enhet bakifrån – enkelmatad försörjning

  OBSERVERA
  Risk för utrustningsskador
  Se till att kabelskorna är ordentligt fästa. Dra inte i kablarna, för då kan kabelskorna röra på sig och bulten lossna.
  Om anvisningarna inte följs kan det leda till personskador eller skador på utrustningen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?