990-91261E-031

Anslut signalkablarna från ett modulärt batteriskåp

 1. Dra signalkablarna från det modulära batteriskåpet 1 till vänster på UPS-enheten (för ett intilliggande modulärt batteriskåp) eller genom baksidan av UPS-enheten (för ett externt modulärt batteriskåp).

  Vy av intilliggande modulärt batteriskåp 1 och UPS-enheten framifrån

 2. Anslut signalkablarna från det modulära batteriskåpet 1 till UPS-enheten:
  1. Koppla ur termineringspluggen från J8008 på kort 640–7552 i UPS-enheten.
  2. Fäst termineringspluggen i J8008 på kort 640–7552 i det sista modulära batteriskåpet (T).
  3. Anslut signalkabeln från J8011 på kort 640–7552 i det modulära batteriskåpet 1 till J8014 på kort 640–7552 på UPS-enheten.
  4. Anslut signalkabeln från J8007 på kort 640–7552 i det modulära batteriskåpet 1 till J8008 på kort 640–7552 på UPS-enheten.
  Modulärt batteriskåp 2, 3, 4 Modulärt batteriskåp 1 UPS
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?