990-91261E-031

Anslut de externa kommunikationskablarna

 1. Anslut de externa kommunikationskablarna till portarna i UPS-kontrollboxen.

  Kontrollboxen framifrån

  1. Universell I/O-port för inbyggt nätverkskort.

  2. Modbus-port för inbyggt nätverkshanteringskort.

  3. Nätverksport för inbyggt nätverkshanteringskort. Använd en skärmad nätverkskabel.

  OBS: Säkerställ att du ansluter till korrekt port för att undvika konflikter i nätverkskommunikationen.

Anslut modbus-kablarna

 1. Anslut modbus-kablarna till UPS:en. Använd en anslutning med antingen 2-ledare eller 4-ledare.
  • Alla modbus-signalkablar ska vara dubbelisolerade/mantlade och minst klassade för 30 VDC.

  • Skärmade partvinnade kablar måste användas för modbus-anslutningar. Den skärmade anslutningen till jord måste vara så kort som möjligt (helst under 1 cm). Kabelskärmningen måste anslutas till Ch Gnd-stiftet på varje enhet.

  • Kablarna ska anslutas i enlighet med lokala regelverk.

  • Dra signalkablarna åtskilda från kraftkablarna för att garantera tillräcklig isolering.

  • Modbus-porten är galvaniskt isolerad med Com-stiftet som jordreferens.

  Exempel: 2-ledaranslutning med två UPS:er

  Exempel: 4-ledaranslutning med två UPS:er

 2. Installera avslutningsmotstånd på 150 Ohm i varje ände av varje buss om bussarna är mycket långa och drivs med höga datahastigheter. Bussar under 610 meter (2 000 fot) vid 9 600 baud eller under 305 meter (1 000 fot) vid 19 200 baud ska inte kräva avslutningsmotstånd.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?