990-91261E-031

Specifikationer för 400 V-system

Specifikationer för ingång (400 V)

UPS-storlek

10 kW 15 kW 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW

Spänning (V)

380/400/415

380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415

Anslutningar

4-ledare (L1, L2, L3, N, PE) WYE (enkel matning)
3-ledare (L1, L2, L3, PE) WYE (dubbel matning)* *

Inspänningsområde (V)

380 V: 331–437
400 V: 340–460
415 V: 353–477

Frekvensområde (Hz)

40–70

Nominell ingångsström (A)

16/15/14

24/22/22

32/30/29

47/45/43

63/60/58

79/75/72

Maximal ingångsström (A)

20/19/18

29/28/27

39/37/36

58/55/53

77/73/70

93/92/88

Strömbegränsning ingång (A)

21/20/19

30/29/28

39/37/36

60/57/55

79/75/73

93/93/91

Ingående effektfaktor

0,99 vid last över 50 %
0,95 för last större än 25 %

Total harmonisk distorsion (THDI)

<3 % vid full linjär last (symmetrisk)

Minimal kortslutningstålighet Beroende på uppströmsskydd. Se avsnittet för Rekommenderat uppströmsskydd för 400 V för mer information.

Maximal kortslutningstålighet

65 kA RMS

Skydd

Inbyggt bakmatningsskydd och säkringar

Ingångsrampfunktion

Programmerbar och adaptiv, 1–40 sekunder

Specifikationer för bypass (400 V)

UPS-storlek

10 kW 15 kW 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW

Spänning (V)

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

Anslutningar

4-ledare (L1, L2, L3, N, PE) WYE

Inspänningsområde (V)

380 V: 342–418
400 V: 360–440
415 V: 374–457

Frekvensområde (Hz)

50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (väljs av användaren)

Nominell bypasström (A)

16/16/15

24/23/22

32/29/28

47/45/43

62/59/57

78/74/71

Nominell neutralström (A)

26/25/24

39/37/36

53/50/48

79/75/72

105/100/96

132/125/120

Minimal kortslutningstålighet Beroende på uppströmsskydd. Se avsnittet för Rekommenderat uppströmsskydd för 400 V för mer information.

Maximal kortslutningstålighet

*

65 kA RMS

Skydd

Inbyggda bakmatningsbrytare och säkringar
Interna säkringsspecifikationer: 200 A, smältpunkt 5,25 kA2s

Specifikationer för utgång (400 V)

UPS-storlek 10 kW 15 kW 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW
Spänning (V)

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

Anslutningar

4-ledare (L1, L2, L3, N, PE)

Utspänningsnoggrannhet

Symmetrisk last ± 1%
Asymmetrisk last ± 3%

Överlastkapacitet

150 % i 1 minut (vid normal drift)
125 % i 10 minuter (vid normal drift)
125 % i 1 minut (vid batteridrift)
110 % kontinuerlig (bypassdrift)
1000 % i 100 millisekunder (bypassdrift)

Dynamisk lastrespons

± 5 % efter 2 millisekunder
± 1 % efter 50 millisekunder

Utgångens effektfaktor

1

Nominell utgångsström (A)

15/14/14

23/22/21

30/29/28

46/43/42

61/58/56

76/72/70

Minimal kortslutningstålighet * Beroende på uppströmsskydd. Se avsnittet för Rekommenderat uppströmsskydd för 400 V för mer information.
Maximal kortslutningstålighet * 65 kA RMS

Kortslutning av växelriktarens utgång

Varierar med tiden. Se diagram och tabellvärden i Kortslutningskapacitet hos växelriktaren (Bypass inte tillgänglig).

Frekvensnoggrannhet (Hz)

50/60 Hz bypass synkroniserad – 50/60 Hz ± 0,1 % frisvängande

Synkroniserat stegsvar (Hz/sek)

Programmerbar till 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6

Total harmonisk distorsion (THDU)

<1 % för linjär belastning
≤20 kW: <3 % för icke-linjär belastning
>20 kW: <5 % för icke-linjär belastning

Funktionsklass och prestanda för utgång (enligt 62040-3:2021)

VFI-SS-11

Lastens crestfaktor

2,5

Lastens effektfaktor

Från 0,7 kapacitiv ström till 0,7 induktiv ström utan kapacitetsbegränsning

Specifikationer för batteri (400 V)

FARA
Fara för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
Skydd av energilagringsenheten: Ett överströmsskydd måste finnas i närheten av energilagringsenheten.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.

Alla värden är baserade på 40 batteriblock.

UPS-storlek 10 kW 15 kW 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW

Laddningskapacitet i % av utgående effekt vid 0–40 % last

80 %

Laddningskapacitet i % av utgående effekt vid 100 % last

20 %

Maximal laddningskapacitet (vid 0–40 % last) (kW)

8

12

16

24

32

40

Maximal laddningskapacitet vid 100 % last (kW)

2

3

4

6

8

10

Nominell batterispänning (VDC)

480

Nominell hållspänning (VDC)

545

Maximal snabbladdningsspänning (VDC)

571

Temperaturkompensation (per cell)

-3,3 mV/°C, för T ≥ 25 °C – 0 mV/°C, för T < 25 °C

Slutspänning vid urladdning och full last (VDC)

384

Batteriström vid full last och nominell batterispänning (A)

22

33

43

65

87

109

Batteriström vid full last och lägsta batterispänning (A)

27

41

54

81

109

136

Rippelström

< 5 % C20 (5 minuter körtid)

Batteritest

Manuell/automatisk (valbar)

Maximal kortslutningstålighet

10 kA

Överspänningsskydd (SPD)

FARA
Fara för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
Denna UPS är OVCII-kompatibel (Over Voltage Category Class II). Denna UPS får endast installeras i en OVCII-kompatibel miljö.
  • Om UPS:en installeras i en miljö med en OVC-klassificering högre än II måste ett överspänningsskydd (SPD) installeras uppströms om UPS:en för att minska överspänningskategorin till OVCII.
  • SPD:n måste innehålla en statusindikator som visar användaren om SPD:n är i drift eller inte längre fungerar som avsett. Statusindikatorn kan vara visuell och/eller akustisk och/eller kan ha externt placerad signalering och/eller utgångskontaktkapacitet i enlighet med IEC 62040-1.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.

Krav för överspänningsskydd

Välj ett överspänningsskydd som uppfyller följande krav:

Klass Typ 2
Nominell spänning (Ur) 230/400 V, 277/480 V
Skyddsnivå för spänning (Up) < 2,5 kV
Kortslutningsvärde (Isccr)* Enligt installationens potentiella kortslutningsnivå
Jordningssystem* TN-S, TT, IT, TN-C
Poler 3P/4P beroende på jordningskonfiguration
Standarder IEC 61643-11 / UL 1449
Övervakning Ja

Rekommenderad kabelstorlek (400 V)

FARA
fara för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
Alla kablar måste följa alla gällande nationella och/eller elektriska regler. Den maximala tillåtna kabeldimensionen är 50 mm2.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.

Maximalt antal kabelanslutningar per monteringsvinkel: 2 på ingång-/utgång-/bypass-samlingsskenor; 2 på DC+/DC-samlingsskenor; 4 på N/PE-samlingsskenor; 5 på PE-samlingsskenor.

OBS: Överströmsskydd ska tillhandahållas av andra.

Kabelstorlekarna i denna manual är baserade på tabell B.52.3 och tabell B.52.5 i IEC 60364-5-52 med följande förutsättningar:

  • 90 °C ledare

  • En omgivningstemperatur på 30 °C

  • Användning av kopparledare

  • Installationsmetod C

PE-kabelstorlek är baserad på tabell 54.2 i IEC 60364-4-54.

Om omgivningstemperaturen är högre än 30 °C, ska större ledare väljas i enlighet med IEC:s korrigeringsfaktorer.

OBS: Rekommenderade kabeldimensioner och maximalt tillåten kabeldimension kan variera för tillbehören. Alla tillbehör har inte stöd för aluminiumkablar. Se installationshandboken som medföljer tillbehöret.
OBS: DC-kablarnas dimensioner som anges här är rekommendationer. Följ alltid de specifika instruktionerna i dokumentationen för batterilösningen rörande dimensioner för DC-kablarna och DC PE-kablarna och säkerställ att DC-kablarnas dimensioner stämmer överens med batteribrytarstorleken.
OBS: Neutralledaren ska ha lämpliga dimensioner för att kunna hantera 1,73 gånger fasströmmen i händelse av högt övertonsinnehåll från icke-linjära laster. Om inget eller mindre övertonsinnehåll är att förvänta kan neutralledaren dimensioneras därefter, men dess dimensioner ska inte understiga fasledarens.

Koppar

UPS-storlek 10 kW 15 kW 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW
Ingångsfaser (mm2)

6

6

10

16

25

35

Ingående PE (mm2)

6

6

10

16

16

16

Bypass-/utgångsfaser (mm2)

6

6

10

16

25

25

Bypass PE/utgående PE (mm2)

6

6

10

16

16

16

Neutral (mm2)

6

10

16

25

35

50

DC+/DC-* (mm2)

6

10

16

25

35

50

DC PE (mm2)

6

10

16

16

16

25

Rekommenderat uppströmsskydd för 400 V

FARA
Fara för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
För parallellsystem får värden för omedelbart åsidosättande (Ii) inte ställas in högre än 800 A. Sätt etiketten 885-92557 i anslutning till uppströmsbrytaren för att informera om faran.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
OBS: För lokala direktiv som kräver 4-poliga kretsbrytare: Om neutralledaren förväntas bära hög ström på grund av en icke-linjär last måste brytaren dimensioneras efter förväntad ström i neutralledaren.
OBS!
Risk för oavsiktlig användning av enheten
Om en jordfelsbrytare (RCD-B) används uppströms som jordfelsskydd skall RCD-B vara dimensionerad så att den inte löser ut vid läckströmmen från denna produkt, som kan vara upp till 62 mA.
Om anvisningarna inte följs kan det leda till skador på utrustningen.

Uppströmsskydd för IEC och minsta potentiella fas-till-jord-kortslutning vid UPS:ens ingångs-/bypassterminaler

FARA
Fara för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
Överströmsskyddet uppströms (och dess inställningar) måste vara dimensionerat för att säkerställa en frånkopplingstid inom 0,2 sekunder för en minsta potentiell fas-till-jord-kortslutningsström som beräknas eller uppmäts vid UPS:ens ingångs-/bypassterminaler.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
Uppfyllande av standarder säkerställs med den rekommenderade brytaren (och dess inställningar) från tabellen nedan.

Rekommenderat uppströmsskydd för 400 V IEC

IkPh-PE är den minsta potentiella fas-till-jord-kortslutningsström som krävs vid UPS:ens ingångs-/bypassterminaler. IkPh-PE i tabellen är baserat på den rekommenderade skyddsanordningen.

UPS-storlek

10 kW 15 kW 20 kW
 

Ingång

Bypass

Ingång

Bypass

Ingång

Bypass

IkPh-PE (kA) 0,55 0,6 0,8 0,6 0,6 0,5

Brytartyp

NSX100H TM25D (C10H3TM025)

NSX100H TM16D (C10H3TM016)

NSX100H TM32D (C10H3TM032)

NSX100H TM25D (C10H3TM025)

NSX100H TM40D (C10H3TM040)

NSX100H TM32D (C10H3TM032)

In (A)

25

16

32

25

40

32

Ir (A)

20

16

32

23

40

32

Im (A)

300 (fast)

190 (fast)

400 (fast)

300 (fast)

500 (fast)

400 (fast)

UPS-storlek

30 kW 40 kW 50 kW
 

Ingång

Bypass

Ingång

Bypass

Ingång

Bypass

IkPh-PE (kA) 0,6 0,5 0,7 0,6 0,8 0,7

Brytartyp

NSX100H TM63D (C10H3TM063)

NSX100H TM50D (C10H3TM050)

NSX100H TM80D (C10H3TM080)

NSX100H TM63D (C10H3TM063)

NSX100H TM100D (C10H3TM100)

NSX100H TM80D (C10H3TM080)

In (A)

63

50

80

63

100

80

Ir (A)

63

50

80

63

100

80

Im (A)

500 (fast)

500 (fast)

640 (fast)

500 (fast)

800 (fast)

640 (fast)

Rekommenderad storlek för bultar och kabelskor för IEC

Kabelstorlek mm2 Bultstorlek Typ av kabelhylsa
6 M6 x 20 mm

TLK6-6

10 M6 x 20 mm

TLK10-6

16 M6 x 20 mm

TLK16-6

25 M6 x 20 mm

TLK25-6

35 M6 x 20 mm

TLK35-6

50 M6 x 20 mm

TLK50-6

Läckström

380/400/415 V UPS-system, installation med 4 ledare vid 100 % last

UPS-storlek Läckström
20–50 kW 62 mA
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?