990-91261E-032

การเลิกใช้งานหรือย้าย UPS ไปยังตำแหน่งใหม่

 1. ปิดเครื่อง UPS โดยสมบูรณ์ – ปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือการใช้งาน UPS
 2. ล็อกเอาท์และแท็กเอาท์เบรกเกอร์แบตเตอรี่เบรกเกอร์แบตเตอรี่ BB เป็นตำแหน่งเปิด (close) ใน UPS
 3. ล็อกเอาท์/แท็กเอาท์เบรกเกอร์ทั้งหมดในตู้บายพาสการบำรุงรักษา/แผงบายพาสการบำรุงรักษา/สวิตช์เกียร์ในตำแหน่งปิด (open)
 4. ล็อกเอาท์/แท็กเอาท์เบรกเกอร์แบตเตอรี่ทั้งหมดในสวิตช์เกียร์/โซลูชันแบตเตอรี่ในตำแหน่งปิด (open)
 5. ถอดแผงด้านหน้าออกจาก UPS
 6. ล็อคเอาท์/แท็กเอาท์เบรกเกอร์บำรุงรักษาภายใน IMB ในตำแหน่งปิด (open)
 7. ถอดโมดูลพลังงานออกจาก UPS:
  ข้อควรระวัง
  โหลดหนัก
  โมดูลไฟฟ้าหนัก ต้องใช้สองคนยก
  • โมดูลไฟฟ้า 20 kW หนัก 25 กก. (55 ปอนด์)
  • โมดูลไฟฟ้า 50 kW หนัก 38 กก. (84 ปอนด์)
  การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้บาดเจ็บหรืออุปกรณ์เสียหายได้
  1. ดึงชุดจ่ายไฟออกครึ่งหนึ่ง กลไกการล็อคจะป้องกันไม่ให้ดึงโมดูลพลังงานออกจนสุด
  2. ปลดล็อคโดยกดปุ่มปลดล็อคทั้งสองด้านของโมดูลพลังงาน แล้วถอดโมดูลพลังงานออก
  3. ติดตั้งฟิลเลอร์เพลต (หากมี) ที่ด้านหน้าของสล็อตโมดูลพลังงานที่ว่างเปล่า
  4. เก็บโมดูลพลังงานไว้อย่างปลอดภัยจนกว่าจะติดตั้งใหม่
   คำเตือน
   ความเสี่ยงเกิดอุปกรณ์ชำรุด
   • จัดเก็บโมดูลพลังงานไว้ที่ที่มีอุณหภูมิโดยรอบ -15 ถึง 40 °C (5 ถึง 104 °F) ความชื้นไม่ควบแน่น 10-80%
   • จัดเก็บโมดูลพลังงานไว้ในบรรจุภัณฑ์ป้องกันเดิม
   การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้เป็นอันตรายถึงชีวิต บาดเจ็บสาหัส หรืออุปกรณ์เสียหายได้
 8. ถอดฝาครอบแบตเตอรี่ออก

 9. ถอดเทอร์มินัลแบตเตอรี่ออกจากด้านหน้าของโมดูลแบตเตอรี่ทั้งหมด
  อันตราย
  อันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก
  แบตเตอรี่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อไฟฟ้าช็อต และไฟฟ้าลัดวงจร ต้องเฝ้าสังเกตข้อควรระวังดังต่อไปนี้ เมื่อใช้งานแบตเตอรี่
  • การซ่อมบำรุงหรือควบคุมดูแลแบตเตอรี่ต้องดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึกอบรมเท่านั้น ซึ่งเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับแบตเตอรี่และข้อควรระวังตามที่กำหนดไว้ เจ้าหน้าที่ที่ไม่ผ่านการฝึกอบรมควรอยู่ห่างจากแบตเตอรี่
  • ห้ามทิ้งแบตเตอรี่เข้าในกองไฟเนื่องจากจะทำให้ระเบิดได้
  • ห้ามเปิด เปลี่ยน หรือแยกชิ้นส่วนแบตเตอรี่ การสัมผัสอิเล็กโทรไลต์จะเป็นอันตรายต่อผิวหนังและดวงตา อาจเป็นพิษต่อร่างกายได้
  • ถอดนาฬิกา แหวน หรือเครื่องประด้บใดๆ ที่มีส่วนผสมของโลหะออก
  • ใช้เครื่องมือที่มีฉนวนหุ้ม
  • สวมแว่นตา ถุงมือ และรองเท้าบู้ตนิรภัย
  • ห้ามวางเครื่องมือหรือชิ้นส่วนใดๆ ที่เป็นโลหะไว้ด้านบนของแบตเตอรี่
  • ตั้งค่าเบรกเกอร์แบตเตอรี่ BB ไปยังตำแหน่งเปิด (close)
  การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
 10. ถอดโมดูลแบตเตอรี่ออกจากสองแถวบน ปล่อยโมดูลแบตเตอรี่ไว้ที่แถวล่างสองแถวเพื่อเพิ่มความมั่นคงในการรับน้ำหนัก
  ข้อควรระวัง
  โหลดหนัก
  โมดูลแบตเตอรี่หนัก ต้องใช้สองคนยก
  • โมดูลแบตเตอรี่มีน้ำหนัก 32 กก (71 ปอนด์)
  การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้บาดเจ็บหรืออุปกรณ์เสียหายได้
  1. ถอดสกรูออกจากที่จับของโมดูลแบตเตอรี่และหมุนที่จับขึ้น
  2. ดึงโมดูลแบตเตอรี่ออกจากช่องอย่างระมัดระวัง
  3. จัดเก็บโมดูลแบตเตอรี่ไว้อย่างถูกต้องสำหรับการติดตั้งใหม่
   คำเตือน
   ความเสี่ยงเกิดอุปกรณ์ชำรุด
   • หากระบบ UPS มีการจ่ายไฟเป็นระยะเวลานาน เราขอแนะนำให้คุณชาร์จระบบ UPS เป็นเวลานาน 24 ชั่วโมง อย่างน้อยเดือนละครั้ง วิธีนี้จะชาร์จโมดูลแบตเตอรี่ที่ติดตั้ง ดังนั้นหลีกเลี่ยงความเสียหายที่แก้ไขไม่ได้จากการคายประจุสูง
   • จัดเก็บโมดูลแบตเตอรี่ไว้ที่ที่มีอุณหภูมิโดยรอบ -15 ถึง 40 °C (5 ถึง 104 °F)
   • จัดเก็บโมดูลแบตเตอรี่ไว้ในบรรจุภัณฑ์ป้องกันเดิม
   • โมดูลแบตเตอรี่ที่จัดเก็บไว้ที่อุณหภูมิ -15 ถึง 25 °C (5 ถึง 77 °F) ต้องมีการชาร์จทุกหกเดือน เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายจากการคายประจุสูง โมดูลแบตเตอรี่ที่จัดเก็บไว้ที่อุณหภูมิมากกว่า 25 °C (77 °F) ต้องชาร์จบ่อยกว่านั้น
   การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้เป็นอันตรายถึงชีวิต บาดเจ็บสาหัส หรืออุปกรณ์เสียหายได้
 11. ถอดแผ่นด้านหลังออกจากกล่องท่อร้อยสาย

  มุมมองด้านหลังของ UPS

 12. วัดและตรวจสอบการขาดแรงดันไฟฟ้าที่ขั้วอินพุต/บายพาส/เอาท์พุตแต่ละขั้วก่อนดำเนินการต่อ
  อันตราย
  อันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือประกายไฟฟ้า
  วัดและตรวจสอบการขาดแรงดันไฟฟ้าที่ขั้วอินพุต/บายพาส/เอาท์พุตแต่ละขั้วก่อนดำเนินการต่อ
  การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส

  มุมมองด้านหลังของ UPS – ระบบเมนคู่

 13. ถอดและถอดสายไฟทั้งหมดออกจาก UPS ดูรายละเอียดใน เชื่อมต่อสายไฟในระบบเมนเดี่ยว หรือ เชื่อมต่อสายไฟในระบบเมนคู่
 14. สำหรับระบบ UPS ที่มีตู้แบตเตอรี่โมดูลาร์อยู่ติดกัน : ถอดและถอดสายเคเบิลแบตเตอรี่ออกจาก UPS ดูรายละเอียดใน เชื่อมต่อสายไฟจากตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูลที่อยู่ติดกัน
 15. ติดตั้งเพลตหลังบนท่อร้อยสายกลับเข้าที่ใน UPS
 16. ถอดฝาครอบด้านบนออก
 17. ถอดและถอดสายสัญญาณออกจากด้านบนและด้านหน้าของ UPS สำหรับระบบ UPS ที่มีตู้แบตเตอรี่โมดูลาร์ : ดูรายละเอียดใน เชื่อมต่อสายสัญญาณจากตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล สำหรับระบบ UPS แบบขนาน 1+1 แบบง่าย : ดูรายละเอียดใน เชื่อมต่อสายสัญญาณ IMB ในระบบขนาน 1+1 อย่างง่าย

  มุมมองด้านหลังของ UPS

 18. สำหรับระบบ UPS ที่มีตู้บายพาสการซ่อมบำรุงรักษา : ถอดฮาร์ดแวร์เชื่อมต่อระหว่าง UPS และตู้บายพาสการบำรุงรักษา ดูคู่มือการติดตั้งที่มาพร้อมกับตู้บายพาสการบำรุงรักษาสำหรับรายละเอียด เก็บชิ้นส่วนทั้งหมดเพื่อการติดตั้งใหม่
 19. สำหรับระบบ UPS ที่มีตู้แบตเตอรี่โมดูลาร์อยู่ติดกัน : ถอดฮาร์ดแวร์เชื่อมต่อระหว่าง UPS และตู้แบตเตอรี่ที่ติดกัน ดูคู่มือการติดตั้งที่มาพร้อมกับตู้แบตเตอรี่ที่ติดกันสำหรับรายละเอียด เก็บชิ้นส่วนทั้งหมดเพื่อการติดตั้งใหม่
 20. ติดตั้งแผ่นและฝาครอบที่ถอดออกทั้งหมดกลับเข้าไปใหม่
 21. หากมี ให้ถอดโครงยึดด้านหน้าสำหรับรับแรงสั่นสะเทือนจาก UPS เก็บไว้ติดตั้งอีกครั้ง
 22. ติดตั้งแผงด้านหน้าของ UPS กลับเข้าที่เดิม:
  1. ใส่แท็บทั้งสองอันที่ด้านล่างของแผงด้านหน้าของ UPS ด้วยมุมเอียง
  2. เชื่อมต่อสายรัดแผงด้านหน้าเข้ากับ UPS อีกครั้ง
  3. ปิดแผงควบคุมด้านหน้าและล็อกด้วยลูกบิดล็อกสองตัว
 23. ยกขาของ UPS ขึ้นจนกระทั่งล้อสัมผัสกับพื้นจนสุด
 24. ตอนนี้คุณสามารถเคลื่อนย้าย UPS ได้โดยเลื่อนไปบนพื้นบนล้อเลื่อน
  คำเตือน
  อันตรายจากการสะดุด
  • ลูกล้อของ UPS มีไว้สำหรับการขนส่งบนพื้นผิวเรียบ เรียบ แข็ง และแนวนอนเท่านั้น
  • ลูกล้อของ UPS มีจุดประสงค์เพื่อการขนส่งในระยะทางสั้นๆ (เช่น ภายในอาคารเดียวกัน)
  • เคลื่อนที่อย่างช้าๆ และระวังสภาพพื้นและความสมดุลของ UPS อย่างใกล้ชิด
  การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้เป็นอันตรายถึงชีวิต บาดเจ็บสาหัส หรืออุปกรณ์เสียหายได้
 25. หากมี ให้ถอดโครงยึดพุกแผ่นดินไหวด้านหลังออกจาก UPS และถอดพุกกันแผ่นดินไหวออกจากพื้น เก็บไว้ติดตั้งอีกครั้ง ดูรายละเอียดใน ติดตั้งสมอต้านทานการไหวสะเทือน (เป็นทางเลือก)
 26. สำหรับการขนส่งในระยะทางที่ไกลกว่าหรือในสภาวะที่ไม่เหมาะสมกับล้อของ UPS :
  คำเตือน
  อันตรายจากการสะดุด
  สำหรับการขนส่งในระยะทางที่ไกลกว่าหรือในสภาวะที่ไม่เหมาะสมกับล้อของ UPS ตรวจสอบ:
  • บุคลากรที่ปฏิบัติงานขนส่งมีทักษะที่จำเป็นและได้รับการฝึกอบรมเพียงพอ
  • ใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการยกและขนส่ง UPS อย่างปลอดภัย
  • เพื่อปกป้องผลิตภัณฑ์จากความเสียหายโดยใช้การป้องกันที่เหมาะสม (เช่น การห่อหรือบรรจุภัณฑ์)
  การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้เป็นอันตรายถึงชีวิต บาดเจ็บสาหัส หรืออุปกรณ์เสียหายได้

  ข้อกำหนดด้านการขนส่ง:

  • ติดตั้ง UPS ในตำแหน่งแนวตั้งตรงกลางพาเลทที่เหมาะสมโดยมีขนาดพาเลทขั้นต่ำ: 684 มม. x 1040 มม. (27 นิ้ว x 41 นิ้ว)) พาเลทต้องเหมาะสมกับน้ำหนักของ UPS (442 กก. (974 ปอนด์) โดยไม่มีโมดูลจ่ายไฟและมีโมดูลแบตเตอรี่สองแถวล่างอยู่ภายใน UPS)

  • ใช้วิธีการยึดที่เหมาะสมเพื่อยึด UPS เข้ากับพาเลท

  • พาเลทสำหรับจัดส่งเดิมร่วมกับฉากยึดสำหรับการขนส่งเดิมสามารถนำมาใช้ซ้ำได้ หากอยู่ในสภาพที่ไม่เสียหาย

  อันตราย
  อันตรายจากการสะดุด
  • ต้องยึด UPS เข้ากับพาเลทอย่างเหมาะสมทันทีหลังจากวางบนพาเลท
  • ฮาร์ดแวร์ยึดต้องแข็งแรงพอที่จะทนต่อการสั่นสะเทือนและแรงกระแทกระหว่างการบรรทุก การขนย้าย และการขนถ่าย
  การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
  คำเตือน
  ลักษณะการทำงานของอุปกรณ์ที่ไม่คาดคิด
  อย่ายก UPS ด้วยรถยก/รถลากพาเลทบนโครงโดยตรง เนื่องจากอาจทำให้โครงโค้งงอหรือเสียหายได้
  การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้เป็นอันตรายถึงชีวิต บาดเจ็บสาหัส หรืออุปกรณ์เสียหายได้
 27. ปฏิบัติขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งดังต่อไปนี้:
  • เลิกใช้งาน UPS หรือ
  • ย้าย UPS ไปยังตำแหน่งใหม่เพื่อติดตั้ง
 28. สำหรับการติดตั้ง UPS ในตำแหน่งใหม่เท่านั้น : ปฏิบัติตามคู่มือการติดตั้งเพื่อติดตั้ง UPS ในตำแหน่งใหม่ ดูภาพรวมการติดตั้งใน กระบวนการติดตั้งสำหรับระบบเดี่ยว หรือ กระบวนการติดตั้งสำหรับระบบขนาน จะสามารถดำเนินการเริ่มใช้งานโดย Schneider Electric
  อันตราย
  อันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือประกายไฟฟ้า
  จะสามารถดำเนินการเริ่มใช้งานโดย Schneider Electric
  การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?