990-91263-007

Εγκατάσταση του αγωγού στο ερμάριο επεκτεινόμενης μπαταρίας

 1. Αφαιρέστε τον αγωγό από το πίσω μέρος των ερμαρίων επεκτεινόμενης μπαταρίας.

  Πίσω όψη του ερμαρίου επεκτεινόμενης μπαταρίας

 2. Αφαιρέστε την επάνω ή κάτω πλάκα στυπιοθλίπτη από τον αγωγό.
 3. Τρυπήστε ή ανοίξτε οπές για καλώδια τροφοδοσίας ή αγωγούς στην επάνω ή κάτω πλάκα στυπιοθλίπτη. Τοποθετήστε τους αγωγούς (δεν παρέχονται), εφόσον χρειάζεται.
  ΚΙΝΔΥΝΟΣ
  κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, έκρηξης ή εκδήλωσης τόξου
  Μην τρυπάτε ή ανοίγετε οπές με τις πλάκες στυπιοθλίπτη εγκατεστημένες και μην τρυπάτε ή ανοίγετε οπές κοντά στο ερμάριο.
  Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.
 4. Τοποθετήστε ξανά την επάνω ή κάτω πλάκα στυπιοθλίπτη στον αγωγό.
 5. Τοποθετήστε τον αγωγό στα ερμάρια επεκτεινόμενης μπαταρίας. Σημειώστε ότι ο αγωγός είναι εγκατεστημένος στην αντίστροφη θέση.

  Πίσω όψη του ερμαρίου επεκτεινόμενης μπαταρίας

QR code for this page

Ήταν χρήσιμες αυτές;