990-91263A-023

Klargjøre modulært batterikabinett 1 for signalkabler

 1. Fjern pakningsplatene og de bakre børsteplatene fra baksiden av modulært batterikabinett 1.

  Modulært batterikabinett 1 sett bakfra

 2. Gjør ett av følgende:
  • For installasjon uten installasjonsrør: Monter børsteplatene igjen.
  • For installasjon med installasjonsrør: Bor et hull i pakningsplatene for installasjonsrør, installer installasjonsrør og sett på pakningsplatene igjen.

  Modulært batterikabinett 1 uten installasjonsrør sett bakfra

  Modulært batterikabinett 1 med installasjonsrør sett bakfra

 3. Før Class 2/SELV-signalkabelen gjennom den venstre pakningsplaten og inn i modulært batterikabinett 1.
 4. Før non-Class 2/non-SELV-signalkabelen gjennom den høyre pakningsplaten og inn i modulært batterikabinett 1.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?